Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Koczalska <Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Głębocka <Katarzyna.Glebocka@zut.edu.pl>, Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Agnieszka Nowosad <Agnieszka.Nowosad@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK2 45 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.3
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.6
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.3
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.3
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.6
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.3
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.3
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.6
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.6
T-LK-10Wystawa kwiatowa.3
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_A03.1_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_A03.1_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
AK_2A_U10A2_U19, R2A_U10, T2A_U02, T2A_U06C-1T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1, S-2
AK_2A_A03.1_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
AK_2A_U02, AK_2A_U10A2_U19, R2A_U01, R2A_U03, R2A_U10, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U06, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-5S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_A03.1_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-2T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9, T-LK-10, T-LK-11M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_A03.1_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_A03.1_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_2A_A03.1_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_A03.1_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Holden Robert & Liversedge Jamie, Construction for Landscape Architecture. Portfolio Skills: Landscape Architecture, Laurence King Publishing, London, UK, 2011, ISBN 978-1-8566-9708-8 (pbk) (czytelnia Architektury), ISBN 978-1-8566-9802-3 (ebk)
 2. Alan Mountford, English In Agriculture., Oxford University Press, Seria English in Focus. ISBN 0194375145 (czytelnia SPNJO)
 3. www.worldlandscapearchitect.com (Landscape Architecture Magazine)
 4. Elżbieta Kloc, English for Students of Horticulture, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2009, ISBN 978-83-60633-28-1 (czytelnia główna ZUT)
 5. Ilona Wojewódzka-Olszówka, English for Architecture. Architecture In English., Kraków, 2004, (czytelnia SPNJO)
 6. Eliza Romaniuk, Reader Friendly Civil Engineering, (czytelnia SPNJO)

Literatura dodatkowa

 1. 2011, www. gardenvisit.com
 2. Czekierda Krzysztof, Słownik Ochrony Srodowiska i Ochrony Przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Srodowisko, 1996, polsko-angielski (1996) i angielsko-polski (1995)
 3. Lane Sarah, Instant Academic Skills, Cambridge University Press, 2011
 4. S.Kulińska- Stanek, A Reading Companion for Students of Architecture, Kraków, 2006
 5. Diana Balmori and Joel Sanders, Ground Work. Between Landscape and Architecture., (czytelnia Architektury)

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.3
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.6
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.3
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.3
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.6
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.3
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.3
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.6
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.6
T-LK-10Wystawa kwiatowa.3
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.3
45

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne45
A-LK-2Przygotowanie do zajęć30
A-LK-3Udział w konsultacjach5
A-LK-4Przygotowanie do egzaminu8
A-LK-5Egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_A03.1_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.
T-LK-10Wystawa kwiatowa.
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_A03.1_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U10zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U19ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
R2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.
T-LK-10Wystawa kwiatowa.
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_A03.1_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U10zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U19ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
R2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U06ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.
T-LK-10Wystawa kwiatowa.
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_A03.1_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-1Wprowadzenie. Znaczenie Architektury Krajobrazu w codziennym życiu.
T-LK-2Drenaż i gospodarka wodna.
T-LK-3Inteligentne korzystanie z wody.
T-LK-4Rośliny uprawne i zioła żyjące w zgodzie.
T-LK-5Drzewa, trawniki I żywopłoty.
T-LK-6Pionowe ogrody i cmentarze.
T-LK-7Ogrody kwiatowe i wodne.
T-LK-8Zagadnienia z hodowli zwierząt: układ trawienny i wymagania żywieniowe.Ścieżki i dróżki.
T-LK-9Projektowanie sadzawek i innych zbiorników wodnych.
T-LK-10Wystawa kwiatowa.
T-LK-11Słynni projektanci i ich ogrody.
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-3prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0