Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Planowanie przestrzenneegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,030
wykładyaudytoryjne1,01,010
Programowanie i projektowanie terenów zieleniegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,020
Projekt dyplomowyzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,01,030
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0projektyaudytoryjne20,02,70
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,02,020

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mikroklimat terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Antropogeniczne zmiany klimatuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
3 Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Rewitalizacja terenów mieszkalnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
3 Zagospodarowanie terenów poindustrialnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,0153
2 Teatrzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,0153