Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Czyż <Henryk.Czyz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>, Marta Kościńska <Marta.Koscinska@zut.edu.pl>, Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR2 4 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętność spożądzania projektów.
W-2Znajomość prosperowania firmy

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
C-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.1
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.1
T-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.1
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.1
4

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1przygotowanie projektu120
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_null_U01
W wyniku przeprowadzonych praktyk student samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
AK_2A_U08A2_U13, R2A_U03, R2A_U04, T2A_U01, T2A_U16, T2A_U18InzA2_U07C-1, C-2T-PR-3, T-PR-4, T-PR-1, T-PR-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_null_K01
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk jest zdolny do zauważenia związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1, C-2T-PR-3, T-PR-4, T-PR-1, T-PR-2M-1S-1
AK_2A_null_K02
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk student jest wrażliwy na przejaw sztuki w otaczajacej rzeczywistość, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej.
AK_2A_K02A2_K02, A2_K04, R2A_K03, T2A_K04C-1, C-2T-PR-3, T-PR-4, T-PR-1, T-PR-2M-1S-1
AK_2A_null_K03
Student w wyniku przeprowadzonej praktyki ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem.
AK_2A_K03R2A_K05, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-2T-PR-3, T-PR-4, T-PR-1, T-PR-2M-1S-1
AK_2A_null_K04
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
AK_2A_K05A2_K05, R2A_K02, T2A_K03C-1, C-2T-PR-3, T-PR-4, T-PR-1, T-PR-2M-1S-1
AK_2A_null_K05
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk otrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
AK_2A_K08A2_K06, R2A_K04, T2A_K05InzA2_K01C-1T-PR-4M-1S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_null_U01
W wyniku przeprowadzonych praktyk student samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, oriętuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega w lasne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_null_K01
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk jest zdolny do zauważenia związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat ostrzega własne błędy
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat sostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_null_K02
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk student jest wrażliwy na przejaw sztuki w otaczajacej rzeczywistość, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o temacie, dyskutuje na temat , dostrzega własne błędy
5,0Ma pojecie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wniooski.
AK_2A_null_K03
Student w wyniku przeprowadzonej praktyki ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienia.
3,5Ma pojecie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_null_K04
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojecie o zagadnieniu orientuje się w temacie .
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_null_K05
Student w wyniku przeprowadzonych praktyk otrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienia.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. J. Bogdanowski, Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno krajobrazowych (JARK-WAK) Ww studiach i projektowaniu, Pol. Krakowskiej wyd. IV, nr 18, Kraków, 1999
  2. J. Bogdanowski, Ochrona Wartości Krajobrazu i Środowiska Kulturowego - Ochrona Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego, Ośr. Ochr.Zab.Kraj., Warszawa, 1998
  3. W. Wieczorkiewicz, Architektura i planowanie wsi, Pol. Warszawskiej, Warszawa, 1996

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.1
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.1
T-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.1
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.1
4

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1przygotowanie projektu120
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_U01W wyniku przeprowadzonych praktyk student samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U08samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U13umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
C-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.
Treści programoweT-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, oriętuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega w lasne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_K01Student w wyniku przeprowadzonych praktyk jest zdolny do zauważenia związków i zależności występujących w otoczeniu i do twórczego myślenia o przestrzeni, budujących ją bryłach i ich kompozycji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
C-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.
Treści programoweT-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu i dyskutuje na temat
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat ostrzega własne błędy
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat sostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_K02Student w wyniku przeprowadzonych praktyk student jest wrażliwy na przejaw sztuki w otaczajacej rzeczywistość, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
C-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.
Treści programoweT-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o temacie, dyskutuje na temat , dostrzega własne błędy
5,0Ma pojecie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wniooski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_K03Student w wyniku przeprowadzonej praktyki ma świadomość znaczenia zawodowego komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.
Treści programoweT-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienia.
3,5Ma pojecie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_K04Student w wyniku przeprowadzonych praktyk rozumie architekturę krajobrazu w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
C-2Poznanie w sposób kompleksowy zasad organizacyjnych i prawnych funkcjonowania firmy profilującej pracę studenta w okresie trwania praktyki.
Treści programoweT-PR-3Przygotowanie zestawienia obiektów (elementów - EAK) oraz dokumentacji fotograficznej i szkiców rusunkowych.
T-PR-4Wizualizacja komputerowa.
T-PR-1Analiza wyodrębnionej jednostki przestrzennej w przyjętych granicach administracyjnych na mapach terenowych wg zasad opisu JARK oraz ZWAK.
T-PR-2Analiza szczegółowa wybranego obszaru o szczególnych lub wyrazistych cechach kompozycyjnych. i ocena na mapie wg. zasad opisu WAK.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojecie o zagadnieniu orientuje się w temacie .
4,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o temacie i dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_null_K05Student w wyniku przeprowadzonych praktyk otrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K06zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Praktyczne opanowanie metodyki prowadzenia ważniejszych prac rozpoznawczych, inwentaryzacyjnych i projektowych.
Treści programoweT-PR-4Wizualizacja komputerowa.
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowujaca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienia.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu i orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.