Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Rewitalizacja terenów mieszkalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rewitalizacja terenów mieszkalnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z przedmiotów przyrodniczych
W-2Podstawowe wiadomości z urządzania terenów zieleni

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat problemów związanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz kierunków i możliwości ich rewitalizacji
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznawania problemów występujących na terenach mieszkaniowych oraz dobierania rozwiazań z zakresu rewitalizacji podnoszacych jakość życia mieszkańców

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rewitalizacja terenów mieszkniowych - zagadnienia wstepne2
T-W-2Aspekty przyrodnicze w terenach mieszkaniowych, oddziaływanie "zielonego otoczenia" na mieszkańców2
T-W-3Rewitalizacja zabudowy po PGR-owskiej i po folwarcznej na terenach wiejskich2
T-W-4Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty2
T-W-5Rewitalizacja podwórek w ścisłej zabudowie śródmiejskiej2
T-W-6Efekty programu "Zielone podwórka" w Szczecinie2
T-W-7"Zielone" sposoby na podnoszenie jakości życia na terenach mieszkaniowych, prezentacja referatów3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie referatu7
A-W-3Przygotowanie do dyskusji8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody padające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
M-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.2_W01
Ma wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
AK_2A_W01, AK_2A_W06R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-6M-4, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.2_U01
Posiada umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
AK_2A_U02, AK_2A_U03, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U06C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-6M-4, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.2_K01
Ma świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
AK_2A_K01, AK_2A_K07A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-6M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.2_W01
Ma wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
2,0Nie ma elementarnej wiedzy na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz nie zna na poziomie elementarnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
3,0Ma elementarną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie elementarnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
3,5Ma dostateczną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie dostatecznym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
4,0Ma dobrą wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie dobrym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
4,5Ma pełną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie pełnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
5,0Ma pełna i ugruntowaną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie pełnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.2_U01
Posiada umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
2,0Nie posiada elementarnej umiejętności rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz nie potrafi na poziomie elementarnym, nawet z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
3,0Posiada elementarna umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi na poziomie elementarnym, z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów, popełniając drobne błędy
3,5Posiada podstawową umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
4,0Posiada dobrą umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów, popełniając drobne błędy
4,5Posiada pełna umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie i prawidłowo określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
5,0Posiada pełna i ugruntowaną umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie i prawidłowo określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.2_K01
Ma świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
2,0Nie ma elementarnej świadomości samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,0Ma elementarną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,5Ma podstawową świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,0Ma dobrą świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,5Ma pełną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
5,0Ma pełną i ugruntowaną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu

Literatura podstawowa

  1. red. Szulczewska Barbara, Giedrych Renata, Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011
  2. Wojnarowska Anna, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012
  3. praca zbiorowa, Rewitalizacja miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2009, seria

Literatura dodatkowa

  1. red. Zimny H., Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Stare Babice, 2005
  2. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa, 2003
  3. Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008
  4. red. Drozdek M., Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Sulechów-Kalsk, 2011
  5. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rewitalizacja terenów mieszkniowych - zagadnienia wstepne2
T-W-2Aspekty przyrodnicze w terenach mieszkaniowych, oddziaływanie "zielonego otoczenia" na mieszkańców2
T-W-3Rewitalizacja zabudowy po PGR-owskiej i po folwarcznej na terenach wiejskich2
T-W-4Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty2
T-W-5Rewitalizacja podwórek w ścisłej zabudowie śródmiejskiej2
T-W-6Efekty programu "Zielone podwórka" w Szczecinie2
T-W-7"Zielone" sposoby na podnoszenie jakości życia na terenach mieszkaniowych, prezentacja referatów3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie referatu7
A-W-3Przygotowanie do dyskusji8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.2_W01Ma wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat problemów związanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz kierunków i możliwości ich rewitalizacji
Treści programoweT-W-1Rewitalizacja terenów mieszkniowych - zagadnienia wstepne
T-W-3Rewitalizacja zabudowy po PGR-owskiej i po folwarcznej na terenach wiejskich
T-W-4Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty
T-W-5Rewitalizacja podwórek w ścisłej zabudowie śródmiejskiej
T-W-7"Zielone" sposoby na podnoszenie jakości życia na terenach mieszkaniowych, prezentacja referatów
T-W-2Aspekty przyrodnicze w terenach mieszkaniowych, oddziaływanie "zielonego otoczenia" na mieszkańców
T-W-6Efekty programu "Zielone podwórka" w Szczecinie
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu
M-1Metody padające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma elementarnej wiedzy na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz nie zna na poziomie elementarnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
3,0Ma elementarną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie elementarnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
3,5Ma dostateczną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie dostatecznym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
4,0Ma dobrą wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie dobrym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
4,5Ma pełną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie pełnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
5,0Ma pełna i ugruntowaną wiedzę na temat problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz zna na poziomie pełnym kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów podnoszace jakość życia mieszkańców
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.2_U01Posiada umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do analizy i rozpoznawania problemów występujących na terenach mieszkaniowych oraz dobierania rozwiazań z zakresu rewitalizacji podnoszacych jakość życia mieszkańców
Treści programoweT-W-1Rewitalizacja terenów mieszkniowych - zagadnienia wstepne
T-W-3Rewitalizacja zabudowy po PGR-owskiej i po folwarcznej na terenach wiejskich
T-W-4Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty
T-W-5Rewitalizacja podwórek w ścisłej zabudowie śródmiejskiej
T-W-7"Zielone" sposoby na podnoszenie jakości życia na terenach mieszkaniowych, prezentacja referatów
T-W-2Aspekty przyrodnicze w terenach mieszkaniowych, oddziaływanie "zielonego otoczenia" na mieszkańców
T-W-6Efekty programu "Zielone podwórka" w Szczecinie
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada elementarnej umiejętności rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz nie potrafi na poziomie elementarnym, nawet z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
3,0Posiada elementarna umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi na poziomie elementarnym, z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów, popełniając drobne błędy
3,5Posiada podstawową umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi z pomocą prowadzacego określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
4,0Posiada dobrą umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów, popełniając drobne błędy
4,5Posiada pełna umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie i prawidłowo określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
5,0Posiada pełna i ugruntowaną umiejętność rozpoznawania problemów zwiazanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz potrafi samodzielnie i prawidłowo określić kierunki i możliwości rewitalizacji tych terenów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.2_K01Ma świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat problemów związanych z degradacją i dekapitalizacją terenów mieszkaniowych oraz kierunków i możliwości ich rewitalizacji
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznawania problemów występujących na terenach mieszkaniowych oraz dobierania rozwiazań z zakresu rewitalizacji podnoszacych jakość życia mieszkańców
Treści programoweT-W-1Rewitalizacja terenów mieszkniowych - zagadnienia wstepne
T-W-3Rewitalizacja zabudowy po PGR-owskiej i po folwarcznej na terenach wiejskich
T-W-4Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty
T-W-5Rewitalizacja podwórek w ścisłej zabudowie śródmiejskiej
T-W-7"Zielone" sposoby na podnoszenie jakości życia na terenach mieszkaniowych, prezentacja referatów
T-W-2Aspekty przyrodnicze w terenach mieszkaniowych, oddziaływanie "zielonego otoczenia" na mieszkańców
T-W-6Efekty programu "Zielone podwórka" w Szczecinie
Metody nauczaniaM-1Metody padające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma elementarnej świadomości samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,0Ma elementarną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,5Ma podstawową świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,0Ma dobrą świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,5Ma pełną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
5,0Ma pełną i ugruntowaną świadomość samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu