Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Rośliny pojemnikowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny pojemnikowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin.
W-2Znajomość reakcji roślin na stresy środowiskowe, fizjologii wzrostu i rozwoju roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z zasadami doboru roślin do dekoracji wnętrz mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.
C-2Zapoznanie z budową i metodami aranżacji okien i witryn kwiatowych, vivariów, paludariów, orchidariów, ogrodów wertykalnych i zimowych.
C-3Opanowanie podstawowych zasad pielęgnacji roślin pojemnikowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych we wnętrzach mieszkalnych.2
T-W-2Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.4
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych pomieszczeń.2
T-W-4Uprawa hydroponiczna. Okno, witryna kwiatowa, vivarium, paludarium, orchidarium, pień do ekspozycji epifitów oraz ogrody zimowe i wertykalne - dobór gatunków oraz zakładanie i pielęgnacja.4
T-W-5Bonsai - podstawowe style, dobór gatunków, zasady formowania i pielęgnacji.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.5
A-W-3Rozpoznawanie roślin i opis na kolekcjach dydaktycznych.3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin doniczkowych)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.3_W01
Proponuje odpowiednie gatunki do wykorzystania w dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z ich wymaganiami.
AK_2A_W05, AK_2A_W06R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.3_U01
Dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji do poszczególnych gatunków roślin doniczkowych.
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2, C-3T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.3_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach mieszkalnych.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.3_W01
Proponuje odpowiednie gatunki do wykorzystania w dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z ich wymaganiami.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student proponuje podstawowe gatunki do dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem ich wymagań.
3,5Student proponuje wszystkie poznane gatunki do dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem ich wymagań.
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu wykorzystania roślin doniczkowych w dekoracji wnętrz. Właściwie dobiera odpowiednie gatunki do poszczególnych wnętrz.
4,5Student ma wiedzę na temat powiązań między gatunkiem rośliny, jej wymaganiami a pomieszczeniem, w którym może być wykorzystana. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Proponuje właściwe gatunki do wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań między gatunkiem rośliny, jej wymaganiami a pomieszczeniem do dekoracji, którego może być wykorzystana. Dostrzega złożone procesy przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Proponuje właściwe gatunki do poszczególnych pomieszczeń.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.3_U01
Dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji do poszczególnych gatunków roślin doniczkowych.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji dla podstawowych gatunków roślin doniczkowych stosowanych do dekoracji wnętrz.
3,5Student dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji dla wszystkich poznanych gatunków roślin doniczkowych stosowanych do dekoracji wnętrz.
4,0Student dobrze opanował umiejętności urządzania i pielęgnacji wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych. Wyjaśnia współzależności między rośliną a środowiskiem.
4,5Student dostrzega złożone efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a środowiskiem. Samodzielnie dobiera odpowiednie metody pielęgnacji dla poznanych gatunków oraz właściwe urządzenia do ich uprawy w poszczególnych wnętrzach.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu urządzania i pielęgnacji roślin pojemnikowych. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Samodzielnie dobiera odpowiednie metody pielęgnacji dla poznanych gatunków oraz właściwe urządzenia do ich uprawy w poszczególnych wnętrzach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.3_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach mieszkalnych.
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach.
3,5Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych.
4,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce, nadające się do uprawy we wnętrzach.
4,5Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce i na świecie, nadające się do uprawy we wnętrzach.
5,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce i na świecie, nadające się do uprawy we wnętrzach. Jest zorientowany w lokalizacji obiektów, w których zastosowano najlepsze rozwiązania.

Literatura podstawowa

  1. Chmiel H., Uprawaroślin ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Czekalski M., Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz, AR, Poznań, 1996
  3. Płochocki A., Bonsai - sztuka miniaturyzacji drzew i krzewów, PWRiL, Warszawa, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Wolverton B. C., Rośliny przyjazne dla domu, Korporint - Elew, Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych we wnętrzach mieszkalnych.2
T-W-2Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.4
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych pomieszczeń.2
T-W-4Uprawa hydroponiczna. Okno, witryna kwiatowa, vivarium, paludarium, orchidarium, pień do ekspozycji epifitów oraz ogrody zimowe i wertykalne - dobór gatunków oraz zakładanie i pielęgnacja.4
T-W-5Bonsai - podstawowe style, dobór gatunków, zasady formowania i pielęgnacji.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach.15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.5
A-W-3Rozpoznawanie roślin i opis na kolekcjach dydaktycznych.3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.3_W01Proponuje odpowiednie gatunki do wykorzystania w dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej zgodnie z ich wymaganiami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z zasadami doboru roślin do dekoracji wnętrz mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Treści programoweT-W-1Wymagania roślin pojemnikowych stosowanych we wnętrzach mieszkalnych.
T-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych pomieszczeń.
T-W-5Bonsai - podstawowe style, dobór gatunków, zasady formowania i pielęgnacji.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin doniczkowych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student proponuje podstawowe gatunki do dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem ich wymagań.
3,5Student proponuje wszystkie poznane gatunki do dekoracji wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem ich wymagań.
4,0Student dobrze opanował wiedzę z zakresu wykorzystania roślin doniczkowych w dekoracji wnętrz. Właściwie dobiera odpowiednie gatunki do poszczególnych wnętrz.
4,5Student ma wiedzę na temat powiązań między gatunkiem rośliny, jej wymaganiami a pomieszczeniem, w którym może być wykorzystana. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Proponuje właściwe gatunki do wnętrz mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
5,0Student ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań między gatunkiem rośliny, jej wymaganiami a pomieszczeniem do dekoracji, którego może być wykorzystana. Dostrzega złożone procesy przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Proponuje właściwe gatunki do poszczególnych pomieszczeń.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.3_U01Dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji do poszczególnych gatunków roślin doniczkowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z budową i metodami aranżacji okien i witryn kwiatowych, vivariów, paludariów, orchidariów, ogrodów wertykalnych i zimowych.
C-3Opanowanie podstawowych zasad pielęgnacji roślin pojemnikowych.
Treści programoweT-W-2Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin doniczkowych.
T-W-4Uprawa hydroponiczna. Okno, witryna kwiatowa, vivarium, paludarium, orchidarium, pień do ekspozycji epifitów oraz ogrody zimowe i wertykalne - dobór gatunków oraz zakładanie i pielęgnacja.
T-W-5Bonsai - podstawowe style, dobór gatunków, zasady formowania i pielęgnacji.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin doniczkowych)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji dla podstawowych gatunków roślin doniczkowych stosowanych do dekoracji wnętrz.
3,5Student dobiera właściwe urządzenia i metody pielęgnacji dla wszystkich poznanych gatunków roślin doniczkowych stosowanych do dekoracji wnętrz.
4,0Student dobrze opanował umiejętności urządzania i pielęgnacji wszystkich poznanych gatunków roślin ozdobnych. Wyjaśnia współzależności między rośliną a środowiskiem.
4,5Student dostrzega złożone efekty przyczynowo-skutkowe zachodzące między rośliną a środowiskiem. Samodzielnie dobiera odpowiednie metody pielęgnacji dla poznanych gatunków oraz właściwe urządzenia do ich uprawy w poszczególnych wnętrzach.
5,0Student ma pogłębione umiejętności z zakresu urządzania i pielęgnacji roślin pojemnikowych. Potrafi przewidzieć efekty przyczynowo-skutkowe podejmowanych decyzji. Samodzielnie dobiera odpowiednie metody pielęgnacji dla poznanych gatunków oraz właściwe urządzenia do ich uprawy w poszczególnych wnętrzach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.3_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach mieszkalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie z zasadami doboru roślin do dekoracji wnętrz mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.
C-2Zapoznanie z budową i metodami aranżacji okien i witryn kwiatowych, vivariów, paludariów, orchidariów, ogrodów wertykalnych i zimowych.
Treści programoweT-W-3Dobór i zastosowanie roślin pojemnikowych do dekoracji zróżnicowanych pomieszczeń.
T-W-4Uprawa hydroponiczna. Okno, witryna kwiatowa, vivarium, paludarium, orchidarium, pień do ekspozycji epifitów oraz ogrody zimowe i wertykalne - dobór gatunków oraz zakładanie i pielęgnacja.
T-W-5Bonsai - podstawowe style, dobór gatunków, zasady formowania i pielęgnacji.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, kolekcja roślin doniczkowych)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym.
3,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach.
3,5Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych.
4,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce, nadające się do uprawy we wnętrzach.
4,5Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce i na świecie, nadające się do uprawy we wnętrzach.
5,0Student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie stosowania nowych gatunków i rozwiązań technologicznych we wnętrzach. Potrafi właściwie korzystać i wyszukiwać odpowiednie pozycje literatury dotyczące uprawy roślin pojemnikowych. Umie na podstawie informacji dostępnych w światowej sieci internetowej zaproponować najnowsze rozwiązania technologiczne i dostępne gatunki w Polsce i na świecie, nadające się do uprawy we wnętrzach. Jest zorientowany w lokalizacji obiektów, w których zastosowano najlepsze rozwiązania.