Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Nowak <pawel.nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Nowak <pawel.nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu technicznych aspektów projektowania krajobrazu.
W-2Podstawowe wiadomości na temat urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.
W-3Podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa i znajomości roślin ozdobnych.
W-4Podstawowe wiadomości w zakresie kosztorysowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada teoretyczną wiedzę na temat charakterystyki zarządzania firmą z branży architektury krajobrazu.
C-2Student jest w stanie wykonać analizę rynku, określić zakres swojej działalności oraz dobrać narzędzia do realizacji zadań.
C-3Student jest w stanie samodzielnie napisać biznes-plan firmy projektowej.
C-4Zapoznanie studenta z aktualnymi aspektami prawno-administracyjnymi prowadzenia działalności gospodarczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Formalno-prawne aspekty prowadzenia firmy projektowej w Polsce.1
T-W-2Sporządzanie biznes planu firmy projektowej.1
T-W-3Kompetencje i predyspozycje osoby prowadzącej firmę projektową w branży projektowania krajobrazu.1
T-W-4Zarządzanie ludźmi i tworzenie efektywnego zespołu.1
T-W-5Narzędzia pracy w firmie projektowej z branży architektury krajobrazu.1
T-W-6Efektywna reklama i pozyskiwanie zleceń.1
T-W-7Kontakt i umowy z klientami.1
T-W-8Etapy realizacji zlecenia.1
T-W-9Współpraca z podwykonawcami, dostawcami i innymi firmami.1
T-W-10Prezentacja i omówienie przykładowych biznes planów.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Udział studenta w konsultacjach10
A-W-3Opracowanie biznes-planu firmy projektowej10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Opracowanie i prezentacja biznes-planu firmy projektowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C16_W01
Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie problematyki prowadzenia firmy projektowej.
AK_2A_W13R2A_W02, R2A_W09, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W11InzA2_W03, InzA2_W04

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C16_U01
Student potrafi przeprowadzić analizę rynku i opracować biznes plan firmy. Jest w stanie określić potrzebne narzędzia realizacji zadań w firmie. Student zna obowiązujące w kraju normy prawno-administracyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Student posiada również wiedzę w zakresie podstawowych form marketingu, nawiązywania relacji z klientami, zarządzania bazą klientów oraz formami umów o realizację zleceń projektowych.
AK_2A_U08A2_U13, R2A_U03, R2A_U04, T2A_U01, T2A_U16, T2A_U18InzA2_U07

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C16_K01
Student potrafi zarządzać firmą projektową w branży architektury krajobrazu.
AK_2A_K06, AK_2A_K05A2_K05, R2A_K02, R2A_K08, T2A_K03, T2A_K06InzA2_K02

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C16_W01
Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie problematyki prowadzenia firmy projektowej.
2,0
3,0Student posiada podstawowe informacje dotyczące formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada podstawową wiedzę na temat konstrukcji i działania firmy projektowej zajmującej się projektowanie krajobrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C16_U01
Student potrafi przeprowadzić analizę rynku i opracować biznes plan firmy. Jest w stanie określić potrzebne narzędzia realizacji zadań w firmie. Student zna obowiązujące w kraju normy prawno-administracyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Student posiada również wiedzę w zakresie podstawowych form marketingu, nawiązywania relacji z klientami, zarządzania bazą klientów oraz formami umów o realizację zleceń projektowych.
2,0
3,0Student potrafi napisać kompletny biznes-plan firmy projektowej z branży architektury krajobrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C16_K01
Student potrafi zarządzać firmą projektową w branży architektury krajobrazu.
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady dotyczące formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Student posiada również kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klientów oraz zarządzania zespołem projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. H. Godlewska-Majkowska, Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, SGH w Warszawie, Warszawa, 2009
  2. Włodzimierz Markowski, ABC small business’u, Marcus s.c., Warszawa, 2015

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Formalno-prawne aspekty prowadzenia firmy projektowej w Polsce.1
T-W-2Sporządzanie biznes planu firmy projektowej.1
T-W-3Kompetencje i predyspozycje osoby prowadzącej firmę projektową w branży projektowania krajobrazu.1
T-W-4Zarządzanie ludźmi i tworzenie efektywnego zespołu.1
T-W-5Narzędzia pracy w firmie projektowej z branży architektury krajobrazu.1
T-W-6Efektywna reklama i pozyskiwanie zleceń.1
T-W-7Kontakt i umowy z klientami.1
T-W-8Etapy realizacji zlecenia.1
T-W-9Współpraca z podwykonawcami, dostawcami i innymi firmami.1
T-W-10Prezentacja i omówienie przykładowych biznes planów.1
10

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach10
A-W-2Udział studenta w konsultacjach10
A-W-3Opracowanie biznes-planu firmy projektowej10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C16_W01Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie problematyki prowadzenia firmy projektowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W13ma pogłębioną znajomość procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze projektowania krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe informacje dotyczące formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada podstawową wiedzę na temat konstrukcji i działania firmy projektowej zajmującej się projektowanie krajobrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C16_U01Student potrafi przeprowadzić analizę rynku i opracować biznes plan firmy. Jest w stanie określić potrzebne narzędzia realizacji zadań w firmie. Student zna obowiązujące w kraju normy prawno-administracyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Student posiada również wiedzę w zakresie podstawowych form marketingu, nawiązywania relacji z klientami, zarządzania bazą klientów oraz formami umów o realizację zleceń projektowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U08samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U13umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi napisać kompletny biznes-plan firmy projektowej z branży architektury krajobrazu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C16_K01Student potrafi zarządzać firmą projektową w branży architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady dotyczące formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Student posiada również kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klientów oraz zarządzania zespołem projektowym.
3,5
4,0
4,5
5,0