Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Krajobraz kulturowy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Krajobraz kulturowy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie przez studenta postawowej wiedzy z zakresu historii architektury,urbanistyki i sztuki ogrodowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Urbanistyka,architektura i architektura krajobrazu na tle przemian kulturowych, warunków geograficznych,społeczno-gospodarczych i politycznych.Estetyka kształtowania przestrzeni.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wieloznacznośc pojecia krajobrazu - definicje1
T-W-2Podstawowe rodzaje i typy krajobrazu ze wzgledu na cechy plastyczne i stopień urbanizacji1
T-W-3Główne elementy kompozycji: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy1
T-W-4Omówienie klasycznych i współczesnych zasad dobrej kompozycji2
T-W-5Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: kształt terenu i jego pokrycie1
T-W-6Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: elementy przestrzenne.1
T-W-7Znaczenie struktury i faktury tworzywa.1
T-W-8Psychiczne właściwości odczuwania przestrzeni1
T-W-9Oglad i emocjonalna ocena krajobrazu2
T-W-10Podstawowe typy współczesnego krajobrazu kulturowego4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna)15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca/wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/wykład problemowy
M-3Analiza przypadku

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F kolokwim przejsciowe/zaliczajace/

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.2_W12
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą uwarunkowań kształtowania krajobrazu kulturowego
AK_2A_W08A2_W09, A2_W10, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.2_U13
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien dokonywać oceny na poziomie rozszerzonym wartosć kulturową i jego składowych.
AK_2A_U13A2_U17, T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebe uczenia się przez całe zycie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirowac i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywac wiedzę dotyczaca architektury krajobrazu społeczeństwu.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.2_W12
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą uwarunkowań kształtowania krajobrazu kulturowego
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.2_U13
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien dokonywać oceny na poziomie rozszerzonym wartosć kulturową i jego składowych.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagdnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebe uczenia się przez całe zycie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirowac i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywac wiedzę dotyczaca architektury krajobrazu społeczeństwu.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. Krajobraz kulturowy Polski, kraków Warszawa, 2001
  2. Encyklopedia kultury polskiej T I, Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław, 1991
  3. Przepisy Ustawy - Prawo Budowlane z dn 07.07.2004, 2011
  4. Przepisy ustawy - Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2006 nr 129 poz.902, 2011
  5. J. Bogdanowski, Krajobraz jutra, [w:] Wiedza o kulturze u progu XXI wieku. Architektura i dobra kultury - Tożsamość i kontynuacja tradycji, Kraków, 1982
  6. T.Tołwiński, Urbanistyka T.III Zieleń w urbanistyce, Warszawa, 1963
  7. E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego T.I.II, Warszawa, 1988
  8. J.Bogdanowski, Polska sztuka ogrodowa, Arkady, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wieloznacznośc pojecia krajobrazu - definicje1
T-W-2Podstawowe rodzaje i typy krajobrazu ze wzgledu na cechy plastyczne i stopień urbanizacji1
T-W-3Główne elementy kompozycji: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy1
T-W-4Omówienie klasycznych i współczesnych zasad dobrej kompozycji2
T-W-5Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: kształt terenu i jego pokrycie1
T-W-6Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: elementy przestrzenne.1
T-W-7Znaczenie struktury i faktury tworzywa.1
T-W-8Psychiczne właściwości odczuwania przestrzeni1
T-W-9Oglad i emocjonalna ocena krajobrazu2
T-W-10Podstawowe typy współczesnego krajobrazu kulturowego4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna)15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.2_W12W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą uwarunkowań kształtowania krajobrazu kulturowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W09dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Urbanistyka,architektura i architektura krajobrazu na tle przemian kulturowych, warunków geograficznych,społeczno-gospodarczych i politycznych.Estetyka kształtowania przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Wieloznacznośc pojecia krajobrazu - definicje
T-W-2Podstawowe rodzaje i typy krajobrazu ze wzgledu na cechy plastyczne i stopień urbanizacji
T-W-3Główne elementy kompozycji: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy
T-W-4Omówienie klasycznych i współczesnych zasad dobrej kompozycji
T-W-5Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: kształt terenu i jego pokrycie
T-W-6Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: elementy przestrzenne.
T-W-7Znaczenie struktury i faktury tworzywa.
T-W-8Psychiczne właściwości odczuwania przestrzeni
T-W-9Oglad i emocjonalna ocena krajobrazu
T-W-10Podstawowe typy współczesnego krajobrazu kulturowego
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca/wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/wykład problemowy
M-3Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwim przejsciowe/zaliczajace/
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.2_U13W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien dokonywać oceny na poziomie rozszerzonym wartosć kulturową i jego składowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U13ocenia na poziomie rozszerzonym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U17posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Urbanistyka,architektura i architektura krajobrazu na tle przemian kulturowych, warunków geograficznych,społeczno-gospodarczych i politycznych.Estetyka kształtowania przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Wieloznacznośc pojecia krajobrazu - definicje
T-W-2Podstawowe rodzaje i typy krajobrazu ze wzgledu na cechy plastyczne i stopień urbanizacji
T-W-3Główne elementy kompozycji: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy
T-W-4Omówienie klasycznych i współczesnych zasad dobrej kompozycji
T-W-5Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: kształt terenu i jego pokrycie
T-W-6Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: elementy przestrzenne.
T-W-7Znaczenie struktury i faktury tworzywa.
T-W-8Psychiczne właściwości odczuwania przestrzeni
T-W-9Oglad i emocjonalna ocena krajobrazu
T-W-10Podstawowe typy współczesnego krajobrazu kulturowego
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca/wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/wykład problemowy
M-3Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwim przejsciowe/zaliczajace/
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagdnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebe uczenia się przez całe zycie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirowac i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywac wiedzę dotyczaca architektury krajobrazu społeczeństwu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Urbanistyka,architektura i architektura krajobrazu na tle przemian kulturowych, warunków geograficznych,społeczno-gospodarczych i politycznych.Estetyka kształtowania przestrzeni.
Treści programoweT-W-1Wieloznacznośc pojecia krajobrazu - definicje
T-W-2Podstawowe rodzaje i typy krajobrazu ze wzgledu na cechy plastyczne i stopień urbanizacji
T-W-3Główne elementy kompozycji: krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy
T-W-4Omówienie klasycznych i współczesnych zasad dobrej kompozycji
T-W-5Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: kształt terenu i jego pokrycie
T-W-6Podstawowe środki działania formalnego w krajobrazie: elementy przestrzenne.
T-W-7Znaczenie struktury i faktury tworzywa.
T-W-8Psychiczne właściwości odczuwania przestrzeni
T-W-9Oglad i emocjonalna ocena krajobrazu
T-W-10Podstawowe typy współczesnego krajobrazu kulturowego
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca/wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/wykład problemowy
M-3Analiza przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwim przejsciowe/zaliczajace/
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.