Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Cykalewicz <Tomasz.Cykalewicz@zut.edu.pl>, Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 3,00,70zaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.15
15
wykłady
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.15
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.15
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie pracy semestralnej15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe/wykład informacyjny
M-2Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna
M-3Metody praktyczne/ metoda projektów
M-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C15_W07
W wyniku przeprowadzonych zajec student posiada rozszerzona wiedze z zakresu przepisów prawnych i procedur stosowanych planowaniu przestrzennym
AK_2A_W07R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W08C-1T-W-1, T-L-1, T-W-2M-3, M-1, M-4, M-2S-2, S-1, S-3
AK_2A_C15_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
AK_2A_W07R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W08C-1T-W-1M-4S-1, S-2, S-3
AK_2A_C15_W11
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna metody i procedury stosowane w planowaniu przestrzennym
AK_2A_W11T2A_W07InzA2_W02C-1T-W-2, T-L-1M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C15_U005
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować stosując się do wymaganych procedur i przepisow prawnych
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-1T-L-1, T-W-2M-4S-1, S-2, S-3
AK_2A_C15_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wykorzystania stosownych przepisów prawnych w opracowaniach planistycznych
AK_2A_U02R2A_U01, R2A_U03, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-1T-L-1, T-W-2M-4S-1, S-2, S-3
AK_2A_C15_U07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego
AK_2A_U07A2_U18, R2A_U08, R2A_U09, T2A_U01, T2A_U03C-1T-W-1M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C15_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
AK_2A_K02A2_K02, A2_K04, R2A_K03, T2A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-L-1M-4S-1, S-2, S-3
AK_2A_C15_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
AK_2A_K05A2_K05, R2A_K02, T2A_K03C-1T-W-1, T-W-2, T-L-1M-4S-1, S-2, S-3
AK_2A_C15_K06
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
AK_2A_K06R2A_K08, T2A_K06InzA2_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-L-1M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C15_W07
W wyniku przeprowadzonych zajec student posiada rozszerzona wiedze z zakresu przepisów prawnych i procedur stosowanych planowaniu przestrzennym
2,0
3,0Zna zagadnienie
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_2A_C15_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski
AK_2A_C15_W11
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna metody i procedury stosowane w planowaniu przestrzennym
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C15_U005
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować stosując się do wymaganych procedur i przepisow prawnych
2,0Nie ma pojęcia o zagadnieniu.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C15_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wykorzystania stosownych przepisów prawnych w opracowaniach planistycznych
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C15_U07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C15_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
AK_2A_C15_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C15_K06
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, 1984
  2. E. Szelewska, Słupsk- podstawy ksztautowania ładu przestrzennego, Pomorskiej Akad. Pedagogicznej., Szczecin, 2002
  3. Zbiorowa, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Eoj. Zachodniopomorskiego, RBGiP Woj. Zachodniopomorskie, Szczecin, 2002
  4. T. Bojarowski, Podstawy teoretuczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Uniw. Warminńsko-Mazurski, 2011
  5. E.Borsa i inni, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa, 20031, omówienia, komentarze.
  6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. DzUnr 80 poz. 717, 2011
  7. K. Pawłowski, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Pol. Krakowska, Kraków, 2001, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
  8. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa, 2002
  9. P.Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, 2009
  10. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, zarys systemu, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.15
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.15
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie pracy semestralnej15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury15
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_W07W wyniku przeprowadzonych zajec student posiada rozszerzona wiedze z zakresu przepisów prawnych i procedur stosowanych planowaniu przestrzennym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne/ metoda projektów
M-1Metody problemowe/wykład informacyjny
M-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
M-2Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna zagadnienie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_W08W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_W11W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna metody i procedury stosowane w planowaniu przestrzennym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_U005W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować stosując się do wymaganych procedur i przepisow prawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma pojęcia o zagadnieniu.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wykorzystania stosownych przepisów prawnych w opracowaniach planistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_U07W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłębioną umiejętność przygotowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U18posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_K05W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C15_K06W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
Treści programoweT-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złozonej jednostki osadniczej (gmina lub czesci regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalnosci form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, kształtowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
T-W-2Tryb odwolawczy w procedurze uchwalania planu. Ogólne zasady stosowania KPA . Aspekty prawne w kon tekście oceny skutków ekonomicznych uchwalenia planu w makro i mikroskali potencjalnych i perspektywicznych realizacji inwestycji na terenach objętych uchwalonym planem. Procedury wywłaszczeniowe i odszkodowawcze w przypadku zmian przeznaczenia terenu w planie w świetle przepisów ustawy o gospodarce terenami i w przepisach prawa cywilnego.
T-L-1Sporzadzenie na podstawie opracowan planistycznych MPZP wraz z symulacja przeprowadzenia całosciowej procedury prawnej.
Metody nauczaniaM-4Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena formująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.