Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Malarstwo i grafika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Malarstwo i grafika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotu Rysunek i Rzeźba lub równorzędnego zgodnie ze standardami studiów I stopnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zjawisk świetlnych i kolorystycznych na zajęciach w pracowni i plenerze, zasad kompozycji obrazu, technik malarskich.
C-2Poznanie podstaw grafiki warsztatowej. Praktyczne zapoznanie z technikami linorytu, szablonu i serigrafii.
C-3Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (podstawy liternictwa, znak graficzny, karta wizytowa, ekslibris, plansze dyplomowe, poster). Poznanie podstaw grafiki komputerowej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)4
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)2
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)2
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)4
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)2
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)4
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)4
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii6
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie2
30
wykłady
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne2
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich2
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej2
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej2
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego2
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii2
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej2
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Wykonanie domowych prac malarskich i graficznych30
A-L-2Wykonanie projektów rozpoczętych podczas zajęć i zadanych do domu15
A-L-3Przygotowanie prezentacji graficznej15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do kolokwium15
A-W-3przygotowanie prezentacji, wykonywanie prac domowych30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac malarskich w toku powstawania
S-2Ocena formująca: Indywidualne korekty prac graficznych na etapie projektowania oraz wykonania
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena na podstawie przeglądu wykonanych prac malarskich i graficznych oraz projektów wykonanych podczas zajęć i zadanych do domu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C01_W02
ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
AK_2A_W02A2_W08, A2_W10C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C01_U01
wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_2A_U01A2_U12, R2A_U02, T2A_U07, T2A_U15C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2
AK_2A_C01_U05
potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C01_K01
ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C01_W02
ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
2,0Nie ma szczegółowej wiedzy w zakresie sztuk plastycznych niezbędnej do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Nie umie tworzyć oryginalnych prac plastycznych na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
3,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu dostatecznym
3,5Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu ponad dostatecznym
4,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu dobrym
4,5Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu ponad dobrym
5,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C01_U01
wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
2,0Nie wykorzystuje dostępnych metod i technik prezentacyjnych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu dostatecznym
3,5Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu ponad dostatecznym
4,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu dobrym
4,5Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu ponad dobrym
5,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu bardzo dobrym
AK_2A_C01_U05
potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
2,0Nie potrafi projektować różnorodnzch złożonzch obiektw architektury krajobrazu ani przedstawić projektu w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
3,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu ponad dostatecznym
4,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu dobrym
4,5Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C01_K01
ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
2,0Nie ma świadomości ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz nie rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób ani przekazywać wiedzy dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
3,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu ponad dostatecznym
4,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu ponad dobrym
5,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Patrick de Rynck, Jak czytać malarstwo, Universitas, Kraków, 2005
  2. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa, 2004
  3. R. Zimek, Ł. Oberlan, ABC grafiki komputerowej, Helion, Gliwice, 2005
  4. Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Max Doerner, Materiały malarskie, Arkady, Warszawa, 1975
  2. Podręcznik warsztatowy, grafika artystyczna, A.S.P. w Poznaniu, Poznań, 2007
  3. Czasopisma fachowe: Graphis, Grafia, Projekt, 2+3D

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)4
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)2
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)2
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)4
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)2
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)4
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)4
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii6
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne2
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich2
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej2
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej2
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego2
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii2
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej2
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Wykonanie domowych prac malarskich i graficznych30
A-L-2Wykonanie projektów rozpoczętych podczas zajęć i zadanych do domu15
A-L-3Przygotowanie prezentacji graficznej15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do kolokwium15
A-W-3przygotowanie prezentacji, wykonywanie prac domowych30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C01_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W08ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw grafiki warsztatowej. Praktyczne zapoznanie z technikami linorytu, szablonu i serigrafii.
C-3Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (podstawy liternictwa, znak graficzny, karta wizytowa, ekslibris, plansze dyplomowe, poster). Poznanie podstaw grafiki komputerowej.
C-1Poznanie zjawisk świetlnych i kolorystycznych na zajęciach w pracowni i plenerze, zasad kompozycji obrazu, technik malarskich.
Treści programoweT-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac malarskich w toku powstawania
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena na podstawie przeglądu wykonanych prac malarskich i graficznych oraz projektów wykonanych podczas zajęć i zadanych do domu
S-2Ocena formująca: Indywidualne korekty prac graficznych na etapie projektowania oraz wykonania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma szczegółowej wiedzy w zakresie sztuk plastycznych niezbędnej do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Nie umie tworzyć oryginalnych prac plastycznych na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
3,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu dostatecznym
3,5Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu ponad dostatecznym
4,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu dobrym
4,5Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu ponad dobrym
5,0Ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu oraz umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C01_U01wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U01wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U12umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw grafiki warsztatowej. Praktyczne zapoznanie z technikami linorytu, szablonu i serigrafii.
C-3Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (podstawy liternictwa, znak graficzny, karta wizytowa, ekslibris, plansze dyplomowe, poster). Poznanie podstaw grafiki komputerowej.
C-1Poznanie zjawisk świetlnych i kolorystycznych na zajęciach w pracowni i plenerze, zasad kompozycji obrazu, technik malarskich.
Treści programoweT-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac malarskich w toku powstawania
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena na podstawie przeglądu wykonanych prac malarskich i graficznych oraz projektów wykonanych podczas zajęć i zadanych do domu
S-2Ocena formująca: Indywidualne korekty prac graficznych na etapie projektowania oraz wykonania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykorzystuje dostępnych metod i technik prezentacyjnych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
3,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu dostatecznym
3,5Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu ponad dostatecznym
4,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu dobrym
4,5Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu ponad dobrym
5,0Wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C01_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw grafiki warsztatowej. Praktyczne zapoznanie z technikami linorytu, szablonu i serigrafii.
C-3Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (podstawy liternictwa, znak graficzny, karta wizytowa, ekslibris, plansze dyplomowe, poster). Poznanie podstaw grafiki komputerowej.
C-1Poznanie zjawisk świetlnych i kolorystycznych na zajęciach w pracowni i plenerze, zasad kompozycji obrazu, technik malarskich.
Treści programoweT-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac malarskich w toku powstawania
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena na podstawie przeglądu wykonanych prac malarskich i graficznych oraz projektów wykonanych podczas zajęć i zadanych do domu
S-2Ocena formująca: Indywidualne korekty prac graficznych na etapie projektowania oraz wykonania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi projektować różnorodnzch złożonzch obiektw architektury krajobrazu ani przedstawić projektu w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
3,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu ponad dostatecznym
4,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu dobrym
4,5Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu ponad dobrym
5,0Potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C01_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw grafiki warsztatowej. Praktyczne zapoznanie z technikami linorytu, szablonu i serigrafii.
C-3Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (podstawy liternictwa, znak graficzny, karta wizytowa, ekslibris, plansze dyplomowe, poster). Poznanie podstaw grafiki komputerowej.
C-1Poznanie zjawisk świetlnych i kolorystycznych na zajęciach w pracowni i plenerze, zasad kompozycji obrazu, technik malarskich.
Treści programoweT-L-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w pracowni)
T-L-2Zjawiska świetlne i kolorystyczne (zajęcia w plenerze)
T-L-3Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich (zajęcia praktyczne w pracowni)
T-L-4Podstawy grafiki warsztatowej (praktyczne ćwiczenia w technikach linorytu lub szablonu)
T-L-5Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej (grafika prezentacyjna plansz dyplomowych)
T-L-6Podstawy liternictwa (projektowanie pisma z punktów, naświetlenie pisma odręcznego)
T-L-7Projekt i wykonanie własnego znaku graficznego (inicjał)
T-L-8Graficzna interpretacja fotografii
T-L-9Omówienie wyników ćwiczeń i zaliczenie
T-W-1Zjawiska świetlne i kolorystyczne
T-W-3Podstawy grafiki warsztatowej
T-W-2Zasady kompozycji obrazu i technik malarskich
T-W-4Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej
T-W-5Podstawy liternictwa oraz zasady projektowania znaku graficznego
T-W-6Graficzna interpretacja fotografii
T-W-7Podstawy grafiki komputerowej
T-W-8Omówienie wyników i zaliczenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące: film, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem
M-3Metody praktyczne: pokaz, indywidualna korekta
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Indywidualne korekty prac malarskich w toku powstawania
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena na podstawie przeglądu wykonanych prac malarskich i graficznych oraz projektów wykonanych podczas zajęć i zadanych do domu
S-2Ocena formująca: Indywidualne korekty prac graficznych na etapie projektowania oraz wykonania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz nie rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, nie potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób ani przekazywać wiedzy dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
3,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu ponad dostatecznym
4,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu ponad dobrym
5,0Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu w stopniu bardzo dobrym