Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Architektura współczesna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Architektura współczesna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie podstaw wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
C-2Zdobycie umiejętności analizowania różnych kierunków i tendencji w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Architektura nowoczesna u schyłku XIX w.2
T-W-2Secesja, De Stijl, Art Nouveau2
T-W-3Architektura w krajobrazie - Frank LLoyd Wright1
T-W-4"Ornament i zbrodnia" - czysta forma1
T-W-5Bauhaus1
T-W-6Modernizm, styl międzynarodowy2
T-W-7Futuryzm, ekspresjonizm, brutalizm, strukturalizm2
T-W-8Postmodernizm, dekonstruktywizm2
T-W-9Architektura w XIX wieku2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury fachowej7
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.3_W01
Posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
AK_2A_W08A2_W09, A2_W10, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W08InzA2_W03C-1T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.3_U01
posiada umiejętność analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
AK_2A_U13A2_U17, T2A_U15InzA2_U05C-2T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-1, T-W-2, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.3_K01
rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-2T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.3_W01
Posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
2,0Student nie zna tematyki przedmiotu
3,0Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej wybranych kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej.
3,5Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej wybranych kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych.
4,0Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych.
4,5Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
5,0Student posiada szeroką wiedzę dotyczącą kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.3_U01
posiada umiejętność analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
3,0Student posiada umiejętność analizowania wybranych kierunków w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu przy wydatnej pomocy nauczyciela
3,5Student posiada umiejętność analizowania wybranych kierunków w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu przy niewielkiej pomocy nauczyciela
4,0Student posiada umiejętność analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
4,5Student trafnie analizuje architekturę współczesną pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
5,0Student samodzielnie i szczegółowo analizuje architekturę współczesną pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.3_K01
rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
3,0Student rozumie w ograniczonym stopniu potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego.
3,5Student rozumie dość dobrze potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego.
4,0Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego. Chętnie sięga do literatury zalecanej.
5,0Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego. Samodzielnie i chętnie zdobywa wiedzę z przedmiotu wykraczającą poza treści programowe i zalecaną literaturę

Literatura podstawowa

  1. Gossel P., Leuthause G., Architektura XX wieku, Taschen, Kolonia, 2006
  2. Jodido P., Nowe formy, Muza SA, Taschen, Warszawa, 1998
  3. Jodidio P., Architecture NOW!, Taschen, Kolonia, 2005, cała seria do wydawana corocznie

Literatura dodatkowa

  1. Droste M., Bauhaus, Taschen, Berlin, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Architektura nowoczesna u schyłku XIX w.2
T-W-2Secesja, De Stijl, Art Nouveau2
T-W-3Architektura w krajobrazie - Frank LLoyd Wright1
T-W-4"Ornament i zbrodnia" - czysta forma1
T-W-5Bauhaus1
T-W-6Modernizm, styl międzynarodowy2
T-W-7Futuryzm, ekspresjonizm, brutalizm, strukturalizm2
T-W-8Postmodernizm, dekonstruktywizm2
T-W-9Architektura w XIX wieku2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2studiowanie literatury fachowej7
A-W-3konsultacje3
A-W-4przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.3_W01Posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W09dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie podstaw wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
Treści programoweT-W-7Futuryzm, ekspresjonizm, brutalizm, strukturalizm
T-W-8Postmodernizm, dekonstruktywizm
T-W-3Architektura w krajobrazie - Frank LLoyd Wright
T-W-4"Ornament i zbrodnia" - czysta forma
T-W-5Bauhaus
T-W-9Architektura w XIX wieku
T-W-1Architektura nowoczesna u schyłku XIX w.
T-W-2Secesja, De Stijl, Art Nouveau
T-W-6Modernizm, styl międzynarodowy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna tematyki przedmiotu
3,0Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej wybranych kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej.
3,5Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej wybranych kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych.
4,0Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych.
4,5Student posiada podstawy wiedzy dotyczącej kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
5,0Student posiada szeroką wiedzę dotyczącą kierunków i tendencji rozwojowych w architekturze współczesnej, ich podstaw filozoficznych i kulturowych oraz wpływu, jaki wywierają na kształtowanie krajobrazu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.3_U01posiada umiejętność analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U13ocenia na poziomie rozszerzonym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U17posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności analizowania różnych kierunków i tendencji w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
Treści programoweT-W-7Futuryzm, ekspresjonizm, brutalizm, strukturalizm
T-W-8Postmodernizm, dekonstruktywizm
T-W-3Architektura w krajobrazie - Frank LLoyd Wright
T-W-4"Ornament i zbrodnia" - czysta forma
T-W-5Bauhaus
T-W-9Architektura w XIX wieku
T-W-1Architektura nowoczesna u schyłku XIX w.
T-W-2Secesja, De Stijl, Art Nouveau
T-W-6Modernizm, styl międzynarodowy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
3,0Student posiada umiejętność analizowania wybranych kierunków w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu przy wydatnej pomocy nauczyciela
3,5Student posiada umiejętność analizowania wybranych kierunków w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu przy niewielkiej pomocy nauczyciela
4,0Student posiada umiejętność analizowania architektury współczesnej pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
4,5Student trafnie analizuje architekturę współczesną pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
5,0Student samodzielnie i szczegółowo analizuje architekturę współczesną pod kątem jej wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.3_K01rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności analizowania różnych kierunków i tendencji w architekturze współczesnej pod kątem ich wartości estetycznej i wpływu na wartość kulturową krajobrazu
Treści programoweT-W-9Architektura w XIX wieku
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny multimedialny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
3,0Student rozumie w ograniczonym stopniu potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego.
3,5Student rozumie dość dobrze potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego.
4,0Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego
4,5Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego. Chętnie sięga do literatury zalecanej.
5,0Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i ważności zdobywania wiedzy z zakresu współczesnych kierunków w architekturze, jako jednej z elementów składowych krajobrazu kulturowego. Samodzielnie i chętnie zdobywa wiedzę z przedmiotu wykraczającą poza treści programowe i zalecaną literaturę