Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekonomia w architekturze krajobrazuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,70,7151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,30,351
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,042

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Inżynieria środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,51,5251
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5101

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
GISzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Kształtowanie krajobrazu miastegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,02,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskichzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
wykładyaudytoryjne1,01,0302
Malarstwo i grafikazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne2,02,0151
Ochrona i rekultywacja krajobrazuegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne1,01,0301
Planowanie przestrzenneegzamin2,0laboratoriapraktyczne1,01,0303
wykładyaudytoryjne1,01,0103
Programowanie i projektowanie terenów zieleniegzamin5,0wykładyaudytoryjne1,51,5302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5202
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0203
Projekt dyplomowyzaliczenie1,0laboratoriapraktyczne1,01,0303
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0projektyaudytoryjne20,02,703
Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0102
Seminarium dyplomowezaliczenie5,0seminariaaudytoryjne1,01,0101
seminariaaudytoryjne2,02,0202
seminariaaudytoryjne2,02,0203
Woda w krajobraziezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0252
Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0301
Zagadnienia prawne w planowaniu przestrzennymzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,00,0301
laboratoriaaudytoryjne1,00,0151
Zarządzanie w architekturze krajobrazu i prowadzenie firmy projektowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,0101
Zintegrowane projektowanie krajobrazuegzamin10,0laboratoriapraktyczne2,00,7201
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne4,04,0401
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne4,04,0602

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5452
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5452

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Dobór drzew i krzewów w terenach zielenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Drzewa i krzewy dla różnych stanowiskzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Nowe rośliny ozdobnezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
3 Rośliny pojemnikowezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
1 Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobraziezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Architektura współczesnazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
1 Budowa systemów zieleni miastzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Krajobraz kulturowyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Lasy w krajobrazie miejskimzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
1 Siedliska przyrodniczezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
3 Synantropizacja terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Antropogeniczne zmiany klimatuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
3 Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
1 Mikroklimat terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Rewitalizacja terenów mieszkalnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
3 Zagospodarowanie terenów poindustrialnychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
4 Etyka zawodowazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0302
1 Filozofia przyrodyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
3 Socjologia przestrzenizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0302
2 Socjologiczne aspekty ochrony środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0302

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,0153
2 Teatrzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,0153