Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHPzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,8104
Elementy prawazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,6201
Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5103
wykładyaudytoryjne1,01,0103
Ochrona własności intelektualnej 2zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0104
Podstawy organizacji produkcjizaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,3152
wykładyaudytoryjne1,00,8152

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Mechanika analitycznaegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,5151
wykładyaudytoryjne1,51,2151

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Eksploatacja maszyn i urządzeńegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,2102
wykładyaudytoryjne2,01,0202
Metoda elementów skończonychegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,3152
wykładyaudytoryjne2,00,8152
Metody optymalizacjizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,6201
wykładyaudytoryjne1,00,8101
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,3152
wykładyaudytoryjne2,00,8152
Racjonalne wykorzystanie energiizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,3102
wykładyaudytoryjne1,00,8102
Współczesne materiały konstrukcyjnezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,3101
wykładyaudytoryjne2,01,6201
Zintegrowane systemy wytwarzaniaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,00,3201
wykładyaudytoryjne2,01,6201

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,00,3121
wykładyaudytoryjne2,02,0181
Nowoczesne technologie w spawalnictwiezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,00,4101
wykładyaudytoryjne2,02,0151
Praca dyplomowaegzamin20,0praca dyplomowapraktyczne20,01,004
Projektowanie konstrukcji spawanychzaliczenie3,0projektyaudytoryjne1,01,0103
wykładyaudytoryjne2,01,0133
Projektowanie technologii spawaniaegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,02,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6152
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0projektypraktyczne1,00,5103
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0projektypraktyczne1,00,7204
Zgrzewanie, lutowanie, klejenieegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,51,0152
wykładyaudytoryjne1,51,5152

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,023
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka programowazaliczenie4,0praktykipraktyczne4,00,01202

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Europejskie systemy oceny zgodnościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,4103
2 Normalizacjazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,4103
wykładyaudytoryjne1,00,8103

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
2 Socjologia społeczeństwa informacyjnegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0103
3 Socjologiczne aspekty ochrony środowiskazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0103

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechatronika spawalniczazaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,3103
wykładyaudytoryjne1,01,0103
2 Robotyzacja i automatyzacja spawaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,283
wykładyaudytoryjne2,02,0123

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kontrola i odbiory konstrukcji spawanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6103
wykładyaudytoryjne2,01,0103
2 Metody badań załączy spawanychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6103
wykładyaudytoryjne2,01,0103
3 Systemy kontroli jakości w spawalnictwiezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,083
wykładyaudytoryjne2,01,0123

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 CAD, CAM, CAW w inżynierii spawaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,0103
wykładyaudytoryjne2,00,0103
2 Metody numeryczne w inżynierii spajaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,3103
wykładyaudytoryjne1,01,0103
3 Techniki komputerowe w inżynierii spajaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,3103
wykładyaudytoryjne1,01,053

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,2203
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,2203