Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Zgrzewanie, lutowanie, klejenie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zgrzewanie, lutowanie, klejenie
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,50,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,50,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1zgrzewanie oporowe2
T-L-2zgrzewanie tarciowe2
T-L-3lutowanie miękkie2
T-L-4lutowanie twarde2
T-L-5klejenie i złącza klejowe2
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych2
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego3
15
wykłady
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka2
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego2
T-W-3zgrzewanie oporowe2
T-W-4zgrzewanie tarciowe2
T-W-5zgrzewanie wybuchowe2
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka1
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego1
T-W-8materiały do lutowania1
T-W-9klejenie - charakterystyka1
T-W-10metody klejenia1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium5
45
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie się do kolokwiów10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2film
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/05_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W07, MBM_2A_W10C-1, C-2T-W-10, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3, M-2, M-1S-1, S-2
MBM_2A_IS/05_W02
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
MBM_2A_W02, MBM_2A_W03, MBM_2A_W04C-1, C-2T-W-7, T-W-6, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/05_U01
potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
MBM_2A_U01, MBM_2A_U03, MBM_2A_U11, MBM_2A_U10C-1, C-2T-W-10, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3, M-2, M-1S-1, S-2
MBM_2A_IS/05_U02
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
MBM_2A_U01C-1, C-2T-W-10, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/05_K01
potrafi prwidłowo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
MBM_2A_K01, MBM_2A_K03, MBM_2A_K06, MBM_2A_K07C-1, C-2T-W-10, T-W-8, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-L-1, T-L-7, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-6, T-L-5M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/05_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
MBM_2A_IS/05_W02
zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/05_U01
potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu
MBM_2A_IS/05_U02
potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/05_K01
potrafi prwidłowo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Fotobit, Karaków, 2008
  2. Żebrowski H., Techniki wtwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1zgrzewanie oporowe2
T-L-2zgrzewanie tarciowe2
T-L-3lutowanie miękkie2
T-L-4lutowanie twarde2
T-L-5klejenie i złącza klejowe2
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych2
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka2
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego2
T-W-3zgrzewanie oporowe2
T-W-4zgrzewanie tarciowe2
T-W-5zgrzewanie wybuchowe2
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka1
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego1
T-W-8materiały do lutowania1
T-W-9klejenie - charakterystyka1
T-W-10metody klejenia1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń10
A-L-3przygotowanie sie do kolokwium5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie się do kolokwiów10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/05_W01Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-W-10metody klejenia
T-W-8materiały do lutowania
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka
T-W-9klejenie - charakterystyka
T-W-4zgrzewanie tarciowe
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego
T-W-3zgrzewanie oporowe
T-W-5zgrzewanie wybuchowe
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka
T-L-1zgrzewanie oporowe
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego
T-L-2zgrzewanie tarciowe
T-L-3lutowanie miękkie
T-L-4lutowanie twarde
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych
T-L-5klejenie i złącza klejowe
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-2film
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/05_W02zna podstawowe metody i techniki spajania i regeneracji zuzytych elementów metodami spawalniczymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W02ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii niezbędną do rozumienia zjawisk związanych z właściwościami materiałów konstrukcyjnych, obróbką materiałów, spajaniem, zużyciem i korozją, procesami cieplnymi, ochroną środowiska, funkcjonowaniem aparatury pomiarowej
MBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
MBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-W-7metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka
T-W-4zgrzewanie tarciowe
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego
T-W-3zgrzewanie oporowe
T-W-5zgrzewanie wybuchowe
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka
T-L-1zgrzewanie oporowe
T-L-2zgrzewanie tarciowe
T-L-3lutowanie miękkie
T-L-4lutowanie twarde
T-L-5klejenie i złącza klejowe
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-2film
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium uzyskania oceny 3
3,0umiejetność zcharakteryzowania technik spajania
3,5umiejętność zcharakterysowania wraz z analizą zalet i ograniczeń technik spajania
4,0umiejętoność zcharakteryzowania wraz z oceną możliwości technik spajania
4,5umiejętność wyrobu alternatywnychi technik spajania
5,0umiejętość porównaia efektów osiagnietych różnymi technikami spajania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/05_U01potrafi formułować i testować hipotezy dotyczące optymalnego doboru materiałów dla zadanych warunków eksploatacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-W-10metody klejenia
T-W-8materiały do lutowania
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka
T-W-9klejenie - charakterystyka
T-W-4zgrzewanie tarciowe
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego
T-W-3zgrzewanie oporowe
T-W-5zgrzewanie wybuchowe
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka
T-L-1zgrzewanie oporowe
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego
T-L-2zgrzewanie tarciowe
T-L-3lutowanie miękkie
T-L-4lutowanie twarde
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych
T-L-5klejenie i złącza klejowe
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-2film
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student wykazuje podstawową orietacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu
4,0student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu
4,5student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu
5,0student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/05_U02potrafi opracować proces technologiczny spajania i nadzorować jego realizacje
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U01zna zasady funkcjonowania systemu bibliotek, potrafi wyszukiwać materiały źródłowe korzystając z komputerowych baz i systemów bibliotecznych. Potrafi zebrać materiały źródłowe na zadany temat, również w języku obcym, dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągnąć wnioski, formułować wyczerpujące i uzasadnione opinie.
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-W-10metody klejenia
T-W-8materiały do lutowania
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka
T-W-9klejenie - charakterystyka
T-W-4zgrzewanie tarciowe
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego
T-W-3zgrzewanie oporowe
T-W-5zgrzewanie wybuchowe
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka
T-L-1zgrzewanie oporowe
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego
T-L-2zgrzewanie tarciowe
T-L-3lutowanie miękkie
T-L-4lutowanie twarde
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych
T-L-5klejenie i złącza klejowe
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-2film
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0niewypełnienie krterium umiejetności na ocene 3
3,0umiejętność prezentowania wyniku bez jego analizy
3,5umiejętność prezentowania wyniku wraz z analizą
4,0prezentacja wyniku wraz z analizą i dyskusja o wyniku
4,5umiejętność prezentowania, analizy dyskusji i oszacowania błędu
5,0spełnienie kryterium na ocenę 4,5 wraz umiejetnością prozpozycji modyfikacji rozwiązania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/05_K01potrafi prwidłowo określć priorytety realizowanego zadania opracowania technologii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
MBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1zapoznanie sie z technikami spajania tworzyw konstrukcyjnych
C-2ukształtowanie umiejetności doboru technologii spajania dla zadanych elementów maszyn i konstrukcji oraz warunków eksploatacji
Treści programoweT-W-10metody klejenia
T-W-8materiały do lutowania
T-W-7metody lutownia miękkiego i twardego
T-W-6procesy lutowania - charakterystyka
T-W-9klejenie - charakterystyka
T-W-4zgrzewanie tarciowe
T-W-2podstawy fizyczne procesów zgrzewania elektrycznego, tarciowego i utradźwięowego
T-W-3zgrzewanie oporowe
T-W-5zgrzewanie wybuchowe
T-W-1procesy zgrzewania - charakterystyka
T-L-1zgrzewanie oporowe
T-L-7mikrostruktura złącza zgrzewaegi i lutowanego
T-L-2zgrzewanie tarciowe
T-L-3lutowanie miękkie
T-L-4lutowanie twarde
T-L-6wady złączy zgrzewanych, luowanych i klejowych
T-L-5klejenie i złącza klejowe
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-2film
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium pod koniec semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólną wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę i kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków