Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komunikacja społeczna i techniki negocjacyjne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Sammel <Anna.Sammel@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Sammel <Anna.Sammel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 10 1,00,60zaliczenie
wykładyW3 10 1,00,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy psychologii i socjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.2
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.2
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.2
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.2
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.2
10
wykłady
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.3
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.2
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.2
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.15
25
wykłady
A-W-1przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.15
A-W-2uczestnictwo w zajęciach10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
M-3gry dydaktyczne.
M-4ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A08_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
MBM_2A_W12, MBM_2A_W11C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A08_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
MBM_2A_U05C-3, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-3, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A08_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
MBM_2A_K02, MBM_2A_K03C-3, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-3, M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A08_W01
Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A08_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A08_K01
Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa, 2014
  2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, GWP, Gdańsk, 2009
  3. Hogan K., Psychologia perswazji, Wydawnictwo Czarna Owca, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Astrum, Wrocław, 2007
  2. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji., GWP, Gdańsk, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.2
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.2
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.2
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.2
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.3
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.2
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.2
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.2
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1przygotowanie merytoryczne do zaliczenia.15
A-W-2uczestnictwo w zajęciach10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A08_W01Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
MBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
C-1Uzyskanie sprawności w komunikacji interpersonalnej na podstawie wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę o regułach funcjonowania i obszarach zastosowań komunikacji perswazyjnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A08_U01Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się, ma umiejętność samokształcenia w swojej i pokrewnych specjalnościach
Cel przedmiotuC-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
Metody nauczaniaM-3gry dydaktyczne.
M-1wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności merytorycznej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętność rozpoznawanie komunikatu perswazyjnego wśród innych oraz stosowania reguł perswazyjnych w negocjacjach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A08_K01Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-3Umiejętność zastosowania w negocjacjach reguł oddziaływania perswazyjnego.
C-2Teoretyczne i praktyczne rozpoznawanie oddziaływań perswazyjnych jako formy wywierania wpływu na ludzi.
Treści programoweT-W-1Podstawy komunikacji społecznej, jej cele i uwarunkowania. Analiza transakcyjna Bernea, typy i typowe zachowania komunikacyjne.
T-W-2Pojęcie negocjacji, sytuacja negocjacyjna, kryteria oceny negocjacji. Fazy negocjacji. Styl rzeczowy, jego odmiany. Styl rywalizacyjny.
T-W-3Negocjator - zespół cech i umiejętności.
T-W-4Podstawy komunikacji perswazyjnej, negocjacje jako perswazja. Komunikacja werbalna - nadawca, przekaz, kanał, odbiorca.
T-W-5Komunikacja niewerbalna, mimika, gesty, zachowania przestrzenne.
T-A-1Podstawowe umiejętności w kontaktach interpersonalnych. Zasady poprawnej konwersacji.
T-A-2Techniki autoprezentacji i przygotowania publicznych wystąpień.
T-A-3Podstawowe umiejętności pomagające w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i podczas prowadzenia negocjacji.
T-A-4Strategie negocjacyjne i techniki perswazyjne.
T-A-5Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
Metody nauczaniaM-3gry dydaktyczne.
M-1wykład konwersatoryjny.
M-2prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowanej prezentacji, inscenizacji lub innej aktywnej formy potwierdzającej praktyczne umiejętności i kompetencje studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje kompetencje negocjacyjno-perswazyjne, które zwiększają jego umiejętności menadżerskie i sprawność na rynku pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0