Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Materiały zaawansowane i ich spawalność:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiały zaawansowane i ich spawalność
Specjalność inżynieria spawalnictwa
Jednostka prowadząca Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 12 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 18 2,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowy chemiii, fizyki i nauki o materiałach
W-2Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach
W-3Podstawy fizyki, chemii i nauki o materiałach

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność2
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach2
T-L-3Stale nierdzewne i ich spawalność4
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność2
T-L-5Tworzywa ceramiczne i kompozyty i ich spawalność2
12
wykłady
T-W-1stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność3
T-W-2stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne4
T-W-3wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność3
T-W-4współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie3
T-W-5tworzywa polimerowe i ich spajanie2
T-W-6kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie1
T-W-7nanomateriały i ich spajanie1
T-W-8biomateriały i ich spajanie1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń18
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów16
46
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Czytanie wskazanej literatury14
A-W-3Przygotowanie siędo kolokwiów18
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/02_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/02_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_IS/02_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-L-2M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/02_W01
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/02_U01
Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_IS/02_K01
Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków

Literatura podstawowa

  1. Tasak E., Spawalność stali, Forbit, Kraków, 2002
  2. Blicharski M., Wprowadzenie do inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa, 2003
  3. Nowacki J., Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009
  4. Nowacki J., Spiekane metale i kompozyty o osnowie metalicznej, WNT, Warszawa, 2005
  5. Dobrzański L., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Lancaster J. F., Metalurgy of welding, Abington Publishing, Cambridge, 2000
  2. Kurzydłowski J. K., Lewandowska M., Nanomateriały Inżynierskie, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność2
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach2
T-L-3Stale nierdzewne i ich spawalność4
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność2
T-L-5Tworzywa ceramiczne i kompozyty i ich spawalność2
12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność3
T-W-2stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne4
T-W-3wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność3
T-W-4współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie3
T-W-5tworzywa polimerowe i ich spajanie2
T-W-6kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie1
T-W-7nanomateriały i ich spajanie1
T-W-8biomateriały i ich spajanie1
18

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2Przygotowanie raporów z ćwiczeń18
A-L-3Przygotowanie się do kolokwiów16
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Czytanie wskazanej literatury14
A-W-3Przygotowanie siędo kolokwiów18
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/02_W01Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z właściwiościami materiałów konstrukcyjnych.
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-2stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
T-W-3wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-5tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-1stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-7nanomateriały i ich spajanie
T-W-8biomateriały i ich spajanie
T-W-6kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i kompozyty i ich spawalność
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu
3,5student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami
4,5student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami
5,0student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/02_U01Potrafi dobrać rodzaj tworzywa konstrukcyjnego i dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inzynierskich o charakterze praktycznym z obszaru spajania elementów maszyn i konstrukcji
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-2stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
T-W-3wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-5tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-1stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-7nanomateriały i ich spajanie
T-W-8biomateriały i ich spajanie
T-W-6kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i kompozyty i ich spawalność
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe umiejętności z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne umiejętności z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre umiejętności z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_IS/02_K01Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z doborem materiału i jego spawalności
Cel przedmiotuC-1zapoznanie z zasadami kształtowania struktury i własciwości materiałow wyniku procesów technologicznych
C-2ukształtowanie umiejetności optymalnego doboru materiałów
Treści programoweT-W-2stale niskostopowe do pracy w bardzo niskich temperaturach, stale wysokostopowe, stale do pracy w podwyższonych temperaturach, stale odporne na pełzanie i żaroodporne
T-W-3wybrane stopy metali nieżelaznych - stopy kobaltu, niklu i tytanu i ich spajalność
T-W-4współczesne tworzywa ceramiczne i ich spajanie
T-W-5tworzywa polimerowe i ich spajanie
T-W-1stale drobnoziarniste, stale obrobione termomechanicznie, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości i ich spajalność
T-W-7nanomateriały i ich spajanie
T-W-8biomateriały i ich spajanie
T-W-6kompozyty polimerowe, metaliczne i ceramiczne i ich spajanie
T-L-4Stopy niklu, kobaltu i tytanu i ich spawalność
T-L-5Tworzywa ceramiczne i kompozyty i ich spawalność
T-L-1Stale drobnoziarniste i ich spawalność
T-L-2Stale niskostopowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach
Metody nauczaniaM-2Film
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru
S-1Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3
3,0student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu
3,5student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu
4,0student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
4,5student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków
5,0student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków