Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0151
Filozofiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0203
Metodologia badań naukowychzaliczenie1,0konwersatoriaaudytoryjne1,01,0104
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0151
Przygotowanie pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowegozaliczenie10,0praca dyplomowaaudytoryjne10,00,006
Seminarium Izaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,0154
Seminarium IIzaliczenie1,0seminariaaudytoryjne1,01,0155
Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0253
Technologie informacyjnezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,03,0301
Wychowanie - fizyczne Izaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0301
Wychowanie - fizyczne IIzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie3,0praktykipraktyczne3,02,034

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Finanseegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
Matematyka Izaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,051
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0151
Matematyka IIegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0102
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0152
Mikroekonomiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0301
Nauki o organizacjizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Podstawy zarządzaniaegzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,03,0301
wykładyaudytoryjne3,03,0301
Prawoegzamin3,0wykładyaudytoryjne3,03,0301
Statystyka opisowaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza ekonomicznazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne1,01,0156
Badania marketingowezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
Bankowośćzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
konwersatoriaaudytoryjne1,01,0154
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzeniezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
Doradztwo w agrobiznesiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Ekologiczne aspekty zarządzaniazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Ergonomiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0152
Funkcjonowanie i organizacja pracy szkołyzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0305
Informatyka w zarządzaniuegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne2,02,0152
Marketingzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0151
Metody ilościowe w zarządzaniuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
laboratoriapraktyczne1,01,0155
Międzynarodowe stosunki gospodarczezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
Operacje i techniki operacyjnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
Podstawy ekonometriizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
laboratoriapraktyczne1,01,0154
Podstawy gospodarki nieruchomościamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
konwersatoriaaudytoryjne1,01,0153
Podstawy makroekonomiizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
Polityka gospodarczazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
Polityka społecznazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0153
laboratoriapraktyczne2,02,0153
Przedsiębiorczośćzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
Psychologia pracyzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0301
Rachunek kosztówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
Rachunkowość finansowaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
Zachowania organizacyjneegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0153
Zarządzanie jakościąegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
Zarządzanie projektamiegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0154
Zarządzanie zasobami ludzkimiegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Agroturystykazaliczenie5,0konwersatoriaaudytoryjne3,03,0306
wykładyaudytoryjne2,02,0306
Ekonomika przedsiębiorstw turystycznychegzamin2,0konwersatoriaaudytoryjne1,01,0155
wykładyaudytoryjne1,01,0305
Ekonomika turystykiegzamin2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0304
Historia turystyki i regionów turystycznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0155
Hotelarstwozaliczenie3,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznegozaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne1,01,0155
wykładyaudytoryjne1,01,0155
Prawo turystyczneegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
Rachunkowość małych firmegzamin3,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
Regionalny produkt turystycznyzaliczenie2,0konwersatoriaaudytoryjne2,02,0305

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Matematyka - fakultetyzaliczenie0,0konwersatoriaaudytoryjne0,00,0301
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,024
Przysposobienie bibliotecznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,021
Szkolenie BHPzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
2 Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303
3 Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0303

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
2 Logistyka - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
3 Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
4 Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru 1zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
5 Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
2 Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
3 Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
4 Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304
5 Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0304

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka regionalna - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Marketing w handlu i usługach - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0305
3 Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i technika handlu zagranicznego - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Rozwój obszarów wiejskich - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0305
3 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Statystyczne metody analiz rynkowych dla gospodarki żywnościowej - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
3 Zarządzanie strategiczne - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
2 Logistyka - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
2 Podstawy wyceny nieruchomości - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0306
3 Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnych - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
2 Zarządzanie i planowanie marketingowe - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,0306

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Financial Statementszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 15 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Business Ethicszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
2 Business Strategieszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
3 Commercial Companies Lawzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,03,0304
4 Econometricszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
5 Economic Analysiszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0304
6 Human Resources Managementzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
7 International Marketingzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
8 Marketing In Nonprofit Sectorzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0304
9 Organization And Managementzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
10 Polish Law of Real Property Managementzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0304
11 Principles Of Marketing4zaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,04,0304
12 Quality Management In Businesszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304
13 Statisticszaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0304
14 Theory of Needs and Consumptionzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,0304
15 Tourism Managementzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,05,0304

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zarządzanie międzynarodowe - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
2 Zarządzanie sektorem publicznym - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306
3 Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru IIzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0306

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski I)zaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,02,0603

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski II)zaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,02,0604

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski III)egzamin3,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne3,03,0605