Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - lista kierunków i dyscyplin naukowych w roku akademickim 2012/2013

Lista kierunków na studiach pierwszego stopnia:

Lista kierunków na studiach drugiego stopnia:

studia niestacjonarne

Lista dyscyplin naukowych na studiach trzeciego stopnia:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne