Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Obsługa systemu UNIX - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu „Technologie informacyjne”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów UNIX
C-2Ukształtowanie umiejetności z zakresu użytkowania i podstaw administracji systemami UNIX

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Porównanie funkcji i możliwości wybranej dystrybucji Linux dla nośnika USB z możliwościami i funkcjami systemów Microsoft4
T-W-2Praca w trybie graficznym, konfiguracja podstawowych elementów środowiska.5
T-W-3Zarządzanie pakietami oprogramowania - instalacja i usuwanie pakietów.5
T-W-4Praca w trybie tekstowym - podstawowe komendy, wybrany edytor systemowy.5
T-W-5Skrypty, podstawy programowania ("Hello, world"), kompilacja.6
T-W-6Praca zdalna w trybie tekstowym i graficznym.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki zajęć6
A-W-3Opracowanie sprawozdań z zajęć15
A-W-4Przygotowanie projektu i dokumentacji9
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Wykład problemowy
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawozdania pisemne z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie, uruchomienie i wstępna konfiguracja dystrybucji systemu Linux - projekt
S-3Ocena formująca: Weryfikacja stopnia przyswojenia wiedzy z poprzednich zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O5/1_W01
Zna funkcje i możliwości systemów UNIX, porównuje je z możliwościami i funkcjami systemów operacyjnych Microsoft. Zna komendy powłoki
Z_1A_W14, Z_1A_W07, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-1, C-2T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O5/1_U01
Posiada umiejętność pracy w trybie graficznym, konfiguracji podstawowych elementów środowiska, instalowania i usuwanie pakietów oprogramowania, a także potrafi zastosować komendy powłoki w skryptach.
Z_1A_U18, Z_1A_U17, Z_1A_U11S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09C-1T-W-2, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-5M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O5/1_W01
Zna funkcje i możliwości systemów UNIX, porównuje je z możliwościami i funkcjami systemów operacyjnych Microsoft. Zna komendy powłoki
2,0nie zna funkcji i możliwości systemów UNIX oraz komend powłoki
3,0zna podstawowe funkcje i możliwości systemów UNIX oraz podstawowe komendy powłoki
3,5zna funkcje i możliwości systemów UNIX oraz komendy powłoki
4,0zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX oraz możliwości stosowania komend powłoki w efektywnym użytkowaniu systemu
4,5zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX, identyfikuje potrzeby użytkownika i proponuje odpowiednie rozwiązania, zna możliwości stosowania komend powłoki w efektywnym użytkowaniu systemu
5,0zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX, identyfikuje potrzeby użytkownika i proponuje odpowiednie rozwiązania programowe, zna możliwości stosowania komend powłoki w użytkowaniu i podstawach administracji systemem

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O5/1_U01
Posiada umiejętność pracy w trybie graficznym, konfiguracji podstawowych elementów środowiska, instalowania i usuwanie pakietów oprogramowania, a także potrafi zastosować komendy powłoki w skryptach.
2,0nie potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować podstawowych elementów środowiska, zarządzać pakietami oprogramowania
3,0potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować podstawowe elementy środowiska, wykonywać podstawowe zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
3,5potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować wskazane elementy środowiska, wykonywać zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
4,0potrafi efektywnie pracować w trybie graficznym, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
4,5potrafi samodzielnie określić potrzeby użytkownika w zakresie środowiska graficznego, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
5,0potrafi samodzielnie określić potrzeby użytkownika w zakresie środowiska graficznego, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania, doradzać użytkownikowi w doborze optymalnego oprogramowania

Literatura podstawowa

  1. Sokół S., ABC Linux, Helion, Warszawa, 2004
  2. Frisch A., UNIX. Administracja systemu, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa, 1997
  3. Peek J., UNIX. Wprowadzenie, Helion, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Robbins A., Nelson H.F.B., Programowanie skryptów powłoki, Helion, Warszawa, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Porównanie funkcji i możliwości wybranej dystrybucji Linux dla nośnika USB z możliwościami i funkcjami systemów Microsoft4
T-W-2Praca w trybie graficznym, konfiguracja podstawowych elementów środowiska.5
T-W-3Zarządzanie pakietami oprogramowania - instalacja i usuwanie pakietów.5
T-W-4Praca w trybie tekstowym - podstawowe komendy, wybrany edytor systemowy.5
T-W-5Skrypty, podstawy programowania ("Hello, world"), kompilacja.6
T-W-6Praca zdalna w trybie tekstowym i graficznym.5
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki zajęć6
A-W-3Opracowanie sprawozdań z zajęć15
A-W-4Przygotowanie projektu i dokumentacji9
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O5/1_W01Zna funkcje i możliwości systemów UNIX, porównuje je z możliwościami i funkcjami systemów operacyjnych Microsoft. Zna komendy powłoki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów UNIX
C-2Ukształtowanie umiejetności z zakresu użytkowania i podstaw administracji systemami UNIX
Treści programoweT-W-6Praca zdalna w trybie tekstowym i graficznym.
T-W-3Zarządzanie pakietami oprogramowania - instalacja i usuwanie pakietów.
T-W-5Skrypty, podstawy programowania ("Hello, world"), kompilacja.
T-W-1Porównanie funkcji i możliwości wybranej dystrybucji Linux dla nośnika USB z możliwościami i funkcjami systemów Microsoft
T-W-2Praca w trybie graficznym, konfiguracja podstawowych elementów środowiska.
T-W-4Praca w trybie tekstowym - podstawowe komendy, wybrany edytor systemowy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdania pisemne z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie, uruchomienie i wstępna konfiguracja dystrybucji systemu Linux - projekt
S-3Ocena formująca: Weryfikacja stopnia przyswojenia wiedzy z poprzednich zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna funkcji i możliwości systemów UNIX oraz komend powłoki
3,0zna podstawowe funkcje i możliwości systemów UNIX oraz podstawowe komendy powłoki
3,5zna funkcje i możliwości systemów UNIX oraz komendy powłoki
4,0zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX oraz możliwości stosowania komend powłoki w efektywnym użytkowaniu systemu
4,5zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX, identyfikuje potrzeby użytkownika i proponuje odpowiednie rozwiązania, zna możliwości stosowania komend powłoki w efektywnym użytkowaniu systemu
5,0zna rozszerzone funkcje i możliwości systemów UNIX, identyfikuje potrzeby użytkownika i proponuje odpowiednie rozwiązania programowe, zna możliwości stosowania komend powłoki w użytkowaniu i podstawach administracji systemem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O5/1_U01Posiada umiejętność pracy w trybie graficznym, konfiguracji podstawowych elementów środowiska, instalowania i usuwanie pakietów oprogramowania, a także potrafi zastosować komendy powłoki w skryptach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z funkcjonalnością systemów UNIX
Treści programoweT-W-2Praca w trybie graficznym, konfiguracja podstawowych elementów środowiska.
T-W-6Praca zdalna w trybie tekstowym i graficznym.
T-W-4Praca w trybie tekstowym - podstawowe komendy, wybrany edytor systemowy.
T-W-3Zarządzanie pakietami oprogramowania - instalacja i usuwanie pakietów.
T-W-1Porównanie funkcji i możliwości wybranej dystrybucji Linux dla nośnika USB z możliwościami i funkcjami systemów Microsoft
T-W-5Skrypty, podstawy programowania ("Hello, world"), kompilacja.
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie
M-3Wykład problemowy
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawozdania pisemne z zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie, uruchomienie i wstępna konfiguracja dystrybucji systemu Linux - projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować podstawowych elementów środowiska, zarządzać pakietami oprogramowania
3,0potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować podstawowe elementy środowiska, wykonywać podstawowe zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
3,5potrafi pracować w trybie graficznym, konfigurować wskazane elementy środowiska, wykonywać zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
4,0potrafi efektywnie pracować w trybie graficznym, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
4,5potrafi samodzielnie określić potrzeby użytkownika w zakresie środowiska graficznego, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania
5,0potrafi samodzielnie określić potrzeby użytkownika w zakresie środowiska graficznego, konfigurować elementy środowiska zgodnie z potrzebami użytkownika, wykonywać zaawansowane zadania związane z zarządzaniem pakietami oprogramowania, doradzać użytkownikowi w doborze optymalnego oprogramowania