Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Ekonomika turystyki

Sylabus przedmiotu Przedsiębiorczość:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedsiębiorczość
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza ekonomiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.2
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.2
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.2
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.2
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.1
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.2
T-A-7Kontrola przedsiębiorcy oraz metody sprawowania kontroli. Jak założyć i zarejstrować przedsiębiorstwo.2
T-A-8Zrodła finansowania działalnosci gospodarczej.2
15
wykłady
T-W-1Przedsiębiorstwo - aspekt ekonomiczny i prawny. Geneza przedsiębiorstw, podstawowe cechy przedsiebiorstw.2
T-W-2Przedsiębiorca podmiotem przedsiebiorstwa. Podmioty: właściciel przedsiębiorca, menadzer, wykonawca2
T-W-3Sylwetki słynnych przedsiebiorców XX i XXI wieku. Tajemnice sukcesów.2
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.2
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.2
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami2
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.15
A-A-3Udział w kolokwium.2
32
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury.3
A-W-3Przygotowanie do egaminu.10
28

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
S-6Ocena formująca: S6 Ocena zaliczeniowa z ćwieczeń ( średnia z wszystkich ocen formujących)
S-7Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-8Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-9Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji wlasnych pogladow
S-10Ocena formująca: S4 Ocena umiejetności rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych
S-11Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i działania w sposob przedsiebiorczy
S-12Ocena podsumowująca: S6 Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E11_W01
Ma wiedze o podstawowych problemach przedsiębiorstwa.
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2M-3, M-1, M-2S-2, S-3, S-1
Z_1A_E11_W02
Ma wiedze o przedsiębiorczości i jej aspektach.
Z_1A_W02S1A_W02C-2, C-4, C-1, C-3M-2, M-3, M-1S-1, S-5, S-6
Z_1A_E11_W03
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w gospodarowaniu.
Z_1A_W03, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03C-3, C-4, C-2, C-1M-2, M-3, M-1S-8, S-1, S-3
Z_1A_E11_W04
Ma wiedze o roli MSP w ekonomice regionu i kraju.
Z_1A_W03, Z_1A_W15S1A_W02, S1A_W03, S1A_W11C-1, C-3, C-2, C-4T-W-1, T-W-5, T-W-7, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-W-6, T-A-4M-2, M-1, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E11_U01
Potrafi posługiwac sie podstawowymi kategoriami przedsiebiorczosci.
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_E11_U02
Potrafi wykorzystac podstawowa wiedze oraz informacje.
Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-2, C-4, C-3, C-1T-A-7, T-W-4, T-A-8, T-W-6, T-A-3, T-W-5, T-A-6, T-A-4, T-A-2, T-A-5M-1, M-3, M-2S-3, S-1, S-2
Z_1A_E11_U03
Potrafi oceniac zjawiska gospodarcze w regionie i kraju.
Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-4, C-3, C-2T-A-4, T-A-5, T-W-4, T-A-2, T-W-7, T-A-6, T-A-7, T-A-3, T-W-6, T-W-5, T-A-1M-1, M-2, M-3S-5, S-3, S-1, S-4, S-2
Z_1A_E11_U04
Ma umiejetnosc formulowania wlasnych wnioskow i ocen firmy, sektora.
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1, C-3, C-4T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-A-1, T-W-5M-3, M-2, M-1S-1, S-3, S-2, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_E11_K01
Ma swiadomosc znaczenia przedsiębiorczosci i podmiotow gospodarczych.
Z_1A_K04S1A_K04C-1, C-4, C-2, C-3T-A-6, T-W-4, T-A-3, T-W-6, T-W-7, T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-W-5, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-4, S-3, S-2
Z_1A_E11_K02
Potrafi uzupelniac i doskonalic nabyta wiedze iumiejetnosci.
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-3, C-4, C-1, C-2T-A-5, T-A-7, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-W-7, T-W-4, T-W-6, T-A-8, T-W-5, T-A-4M-2, M-3, M-1S-5, S-1, S-4, S-3, S-2
Z_1A_E11_K03
Potrafi myslec i dziaać w sposób przedsiębiorczy.
Z_1A_K06S1A_K07C-2, C-1, C-4, C-3T-A-3, T-A-6, T-A-4, T-W-5, T-A-5, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-A-1, T-A-2M-1, M-2, M-3S-5, S-6, S-7, S-2, S-4, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E11_W01
Ma wiedze o podstawowych problemach przedsiębiorstwa.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_W02
Ma wiedze o przedsiębiorczości i jej aspektach.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_W03
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w gospodarowaniu.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_W04
Ma wiedze o roli MSP w ekonomice regionu i kraju.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E11_U01
Potrafi posługiwac sie podstawowymi kategoriami przedsiebiorczosci.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_U02
Potrafi wykorzystac podstawowa wiedze oraz informacje.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_U03
Potrafi oceniac zjawiska gospodarcze w regionie i kraju.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_U04
Ma umiejetnosc formulowania wlasnych wnioskow i ocen firmy, sektora.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_E11_K01
Ma swiadomosc znaczenia przedsiębiorczosci i podmiotow gospodarczych.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_K02
Potrafi uzupelniac i doskonalic nabyta wiedze iumiejetnosci.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
Z_1A_E11_K03
Potrafi myslec i dziaać w sposób przedsiębiorczy.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.

Literatura podstawowa

  1. Brzeźiński M., Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie., Delfin, Warszawa, 2007
  2. Janik B., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, Delfin, Warszawa, 2007
  3. Drucker P.F., Natchnienie czy fart czyli innowacja i przedsiębiorczość., Studio EMKA, Warszawa, 2004
  4. Sobieski R., Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach., Delfin, Warszawa, 2003
  5. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie., C.H. Beck, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Gregorczyk S., Romanowska >, Wachowieak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic., WSiP, Warszawa, 2002
  2. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, Warszawa, 2010
  3. brak, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Mikrofirma, US WZIEU, Szczecin, 2008
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., O swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity, Dziennik Ustaw nr 155 z 2000 r. poz. 109, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.2
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.2
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.2
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.2
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.1
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.2
T-A-7Kontrola przedsiębiorcy oraz metody sprawowania kontroli. Jak założyć i zarejstrować przedsiębiorstwo.2
T-A-8Zrodła finansowania działalnosci gospodarczej.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedsiębiorstwo - aspekt ekonomiczny i prawny. Geneza przedsiębiorstw, podstawowe cechy przedsiebiorstw.2
T-W-2Przedsiębiorca podmiotem przedsiebiorstwa. Podmioty: właściciel przedsiębiorca, menadzer, wykonawca2
T-W-3Sylwetki słynnych przedsiebiorców XX i XXI wieku. Tajemnice sukcesów.2
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.2
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.2
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami2
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach.15
A-A-2Przygotowanie do ćwiczeń.15
A-A-3Udział w kolokwium.2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.15
A-W-2Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury.3
A-W-3Przygotowanie do egaminu.10
28
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_W01Ma wiedze o podstawowych problemach przedsiębiorstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
Metody nauczaniaM-3M3 analiza studiów przypadków
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_W02Ma wiedze o przedsiębiorczości i jej aspektach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
Metody nauczaniaM-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
S-6Ocena formująca: S6 Ocena zaliczeniowa z ćwieczeń ( średnia z wszystkich ocen formujących)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_W03Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w gospodarowaniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
Metody nauczaniaM-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
Sposób ocenyS-8Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_W04Ma wiedze o roli MSP w ekonomice regionu i kraju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
Treści programoweT-W-1Przedsiębiorstwo - aspekt ekonomiczny i prawny. Geneza przedsiębiorstw, podstawowe cechy przedsiebiorstw.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-W-3Sylwetki słynnych przedsiebiorców XX i XXI wieku. Tajemnice sukcesów.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-W-2Przedsiębiorca podmiotem przedsiebiorstwa. Podmioty: właściciel przedsiębiorca, menadzer, wykonawca
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
Metody nauczaniaM-2M2 dyskusja
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-3M3 analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_U01Potrafi posługiwac sie podstawowymi kategoriami przedsiebiorczosci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
Metody nauczaniaM-3M3 analiza studiów przypadków
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_U02Potrafi wykorzystac podstawowa wiedze oraz informacje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
Treści programoweT-A-7Kontrola przedsiębiorcy oraz metody sprawowania kontroli. Jak założyć i zarejstrować przedsiębiorstwo.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-A-8Zrodła finansowania działalnosci gospodarczej.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
Metody nauczaniaM-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-3M3 analiza studiów przypadków
M-2M2 dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_U03Potrafi oceniac zjawiska gospodarcze w regionie i kraju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
Treści programoweT-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.
T-A-7Kontrola przedsiębiorcy oraz metody sprawowania kontroli. Jak założyć i zarejstrować przedsiębiorstwo.
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
Metody nauczaniaM-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_U04Ma umiejetnosc formulowania wlasnych wnioskow i ocen firmy, sektora.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
Treści programoweT-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
Metody nauczaniaM-3M3 analiza studiów przypadków
M-2M2 dyskusja
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_K01Ma swiadomosc znaczenia przedsiębiorczosci i podmiotow gospodarczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
Treści programoweT-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
Metody nauczaniaM-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_K02Potrafi uzupelniac i doskonalic nabyta wiedze iumiejetnosci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
Treści programoweT-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
T-A-7Kontrola przedsiębiorcy oraz metody sprawowania kontroli. Jak założyć i zarejstrować przedsiębiorstwo.
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
T-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-A-8Zrodła finansowania działalnosci gospodarczej.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
Metody nauczaniaM-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
M-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_E11_K03Potrafi myslec i dziaać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2C2 Ukazanie studentom idei przedsiębiorczości- cechy działalności ludzkiej oraz waznego czynnika wytwórczego
C-1C1 Zapoznanie studenta z niezbędna wiedzą z zakresu podstaw zarządzania oraz nauki o organizacji
C-4C4 Kształtowanie u studentów wiedzy i umiejetności w prowadzeniu działalności gospodarczej
C-3C3 Zrozumienie przez studentów roli małych i średnich przedsiebiorstw w gospodarce
Treści programoweT-A-3Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej - kryteria wyboru formy prawnej firmy.
T-A-6Jak zanlezc pomysl na dobry biznes. Jak opracować efektywny plan działania. Wady i zalety biznesplanow.
T-A-4Przedsiębiorcza firma - studia przypadków.
T-W-5Strategia rozwoju przedsiębiorczości w firmach.
T-A-5Fenomen firmy rodzinnej.
T-W-6Organizacja i zarzadzanie przedsięwzieciami
T-W-7Innowacje jako zrodło przedsiębiorczosci.
T-W-4Polityka Unii Europejskiej a kreowanie przedsiębiorczości.
T-A-1Przedsiębiorczosc - istota i znaczenie.
T-A-2Autoanaliza cech osobowosci jako czynnika postaw przedsiebiorczych.
Metody nauczaniaM-1M1 wykład z prezentacją multimedialna
M-2M2 dyskusja
M-3M3 analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-5Ocena formująca: S5 Ocena kompetencji w zakresie myslenia i dzialania w spsob przedsiebiorczy
S-6Ocena formująca: S6 Ocena zaliczeniowa z ćwieczeń ( średnia z wszystkich ocen formujących)
S-7Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-2Ocena formująca: S2 Ocena umiejetności samodzielnego wyszukiwania, analizownia, oceniania i uzytkowania informacji
S-4Ocena formująca: S4 Ocena umiejetnosci rozumienia i analizownai zjawisk ekonomicznych
S-1Ocena formująca: S1 Ocena kolokwium
S-3Ocena formująca: S3 Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejetności logicznego myslenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobow i obszarow zastosowania
3,0Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
3,5Student: w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze tresci programowe, w zakresie stosunku do wiedzy popelnia wiele drobnych bledów w tresci i jezyku (jakosc wypowiedzi w przewazajacej mierze bledna)
4,0Student: w zakresie wiedzy opanował prawie caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie calosc zakresu materialu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy popelnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne)
4,5Student" w zakresie wiedzy opanowal caly material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy opanowal wszystkie tresci programowe, w zakreszie stosunku do wiedzy wykazzuje duze zainteresowanie, w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudnosci.
5,0Student: w zakresie wiedzy wykracza poza material programowy, w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzezen, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duze zainteresowanie - ciekawosc poznawcza, odpowiada poprawnym jezykiem, prawidlowo i pewnie.