Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznawstwoprzedmiot wspólny
Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny1 / 2
Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Metodyka pracy naukowej Specjalistyczneprzedmiot wspólny1 / 4
Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIMprzedmiot wspólny1 / 1
Metodyka pracy naukowej Urbanistyczneprzedmiot wspólny1 / 5
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny7 / 1
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny7 / 2
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Historia sztukiprzedmiot wspólny7 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Wybrane Zagadnienia Kultury - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny9 / 3
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Etyka zawodu architekta, ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Integracja procesów projektowaniaprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa, archeologia i teorie konserwatorskieprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne i regionalneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne proekologiczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne w kontekście sztukiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe 1 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie dyplomowe 1 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny4 / 3
Projektowanie dyplomowe 1 Specjalistyczneprzedmiot wspólny4 / 4
Projektowanie dyplomowe 1 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie dyplomowe 1 Urbanistyczneprzedmiot wspólny4 / 5
Projektowanie dyplomowe 2 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie dyplomowe 2 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Projektowanie dyplomowe 2 Specjalistyczneprzedmiot wspólny8 / 4
Projektowanie dyplomowe 2 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie dyplomowe 2 Urbanistyczneprzedmiot wspólny8 / 5
Projektowanie komputerowe CADprzedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 1przedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 2przedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny5 / 2
Seminarium dyplomowe Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 3
Seminarium dyplomowe Specjalistyczneprzedmiot wspólny5 / 4
Seminarium dyplomowe Systemowe i BIMprzedmiot wspólny5 / 1
Seminarium dyplomowe Urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 5
Techniczno-ekologiczne aspekty architekturyprzedmiot wspólny
Techniki konserwatorskieprzedmiot wspólny
Teoria Urbanistykiprzedmiot wspólny
Teoria i historia architektury i urbanistyki współczesnejprzedmiot wspólny
Teoria planowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 3
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu konserwacja zabytków i rewaloryzacja miastprzedmiot wspólny2 / 1
Zarządzanie miastamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastami - projektprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Zintegrowanie w projektowaniu architektonicznymprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznawstwoprzedmiot wspólny
Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny1 / 2
Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Metodyka pracy naukowej Specjalistyczneprzedmiot wspólny1 / 4
Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIMprzedmiot wspólny1 / 1
Metodyka pracy naukowej Urbanistyczneprzedmiot wspólny1 / 5
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny7 / 1
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny7 / 2
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Historia sztukiprzedmiot wspólny7 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Wybrane Zagadnienia Kultury - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny9 / 3
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Etyka zawodu architekta, ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Integracja procesów projektowaniaprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa, archeologia i teorie konserwatorskieprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne i regionalneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne proekologiczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne w kontekście sztukiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe 1 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie dyplomowe 1 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny4 / 3
Projektowanie dyplomowe 1 Specjalistyczneprzedmiot wspólny4 / 4
Projektowanie dyplomowe 1 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie dyplomowe 1 Urbanistyczneprzedmiot wspólny4 / 5
Projektowanie dyplomowe 2 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie dyplomowe 2 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Projektowanie dyplomowe 2 Specjalistyczneprzedmiot wspólny8 / 4
Projektowanie dyplomowe 2 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie dyplomowe 2 Urbanistyczneprzedmiot wspólny8 / 5
Projektowanie komputerowe CADprzedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 1przedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 2przedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny5 / 2
Seminarium dyplomowe Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 3
Seminarium dyplomowe Specjalistyczneprzedmiot wspólny5 / 4
Seminarium dyplomowe Systemowe i BIMprzedmiot wspólny5 / 1
Seminarium dyplomowe Urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 5
Techniczno-ekologiczne aspekty architekturyprzedmiot wspólny
Techniki konserwatorskieprzedmiot wspólny
Teoria Urbanistykiprzedmiot wspólny
Teoria i historia architektury i urbanistyki współczesnejprzedmiot wspólny
Teoria planowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 3
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu konserwacja zabytków i rewaloryzacja miastprzedmiot wspólny2 / 1
Zarządzanie miastamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastami - projektprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Zintegrowanie w projektowaniu architektonicznymprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznawstwoprzedmiot wspólny
Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny1 / 2
Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Metodyka pracy naukowej Specjalistyczneprzedmiot wspólny1 / 4
Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIMprzedmiot wspólny1 / 1
Metodyka pracy naukowej Urbanistyczneprzedmiot wspólny1 / 5
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny7 / 1
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny7 / 2
Przedmioty Humanistyczno-Społeczne - Historia sztukiprzedmiot wspólny7 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Wybrane Zagadnienia Kultury - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny9 / 3
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Etyka zawodu architekta, ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Integracja procesów projektowaniaprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwa, archeologia i teorie konserwatorskieprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne i regionalneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne proekologiczneprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne w kontekście sztukiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe 1 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie dyplomowe 1 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny4 / 3
Projektowanie dyplomowe 1 Specjalistyczneprzedmiot wspólny4 / 4
Projektowanie dyplomowe 1 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie dyplomowe 1 Urbanistyczneprzedmiot wspólny4 / 5
Projektowanie dyplomowe 2 Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie dyplomowe 2 Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny8 / 3
Projektowanie dyplomowe 2 Specjalistyczneprzedmiot wspólny8 / 4
Projektowanie dyplomowe 2 Systemowe i BIMprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie dyplomowe 2 Urbanistyczneprzedmiot wspólny8 / 5
Projektowanie komputerowe CADprzedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 1przedmiot wspólny
Projektowanie konserwatorskie 2przedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny5 / 2
Seminarium dyplomowe Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 3
Seminarium dyplomowe Specjalistyczneprzedmiot wspólny5 / 4
Seminarium dyplomowe Systemowe i BIMprzedmiot wspólny5 / 1
Seminarium dyplomowe Urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 5
Techniczno-ekologiczne aspekty architekturyprzedmiot wspólny
Techniki konserwatorskieprzedmiot wspólny
Teoria Urbanistykiprzedmiot wspólny
Teoria i historia architektury i urbanistyki współczesnejprzedmiot wspólny
Teoria planowania przestrzennegoprzedmiot wspólny
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 3
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu Urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Zaawansowana problematyka inżynierii, techniki, technologii w projektowaniu konserwacja zabytków i rewaloryzacja miastprzedmiot wspólny2 / 1
Zarządzanie miastamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie miastami - projektprzedmiot wspólny
Zintegrowane projektowanie architektoniczneprzedmiot wspólny
Zintegrowanie w projektowaniu architektonicznymprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Metodyka pracy naukowej Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny1 / 2
Metodyka pracy naukowej Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny1 / 3
Metodyka pracy naukowej Specjalistyczneprzedmiot wspólny1 / 4
Metodyka pracy naukowej Systemowe i BIMprzedmiot wspólny1 / 1
Metodyka pracy naukowej Urbanistyczneprzedmiot wspólny1 / 5

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny9 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny9 / 2
Wybrane Zagadnienia Kultury - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe Konserwacja Zabytków i Rewitalizacja Miastprzedmiot wspólny5 / 2
Seminarium dyplomowe Parametryczne, Mieszkalnictwo, Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 3
Seminarium dyplomowe Specjalistyczneprzedmiot wspólny5 / 4
Seminarium dyplomowe Systemowe i BIMprzedmiot wspólny5 / 1
Seminarium dyplomowe Urbanistyczneprzedmiot wspólny5 / 5