Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny3 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 4
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie informacyjne (GIS)przedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia środowiskaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka wódprzedmiot wspólny
Matematyka z elementami statystykiprzedmiot wspólny
Analiza zjawisk atmosferycznychprzedmiot wspólny
Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wódprzedmiot wspólny
Ekologia środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny
Funkcjonowanie organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Gospodarcze wykorzystanie wódprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrologia i hydrografiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Ichtiologiaprzedmiot wspólny
Ochrona prawna hydrobiontówprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodamiprzedmiot wspólny
Podstawy budownictwa wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy melioracjiprzedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnejprzedmiot wspólny
Rekultywacja wódprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Sozologiaprzedmiot wspólny
Zarys hydrotechnikiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami wódprzedmiot wspólny
Zasoby energetyczne mórz i oceanówprzedmiot wspólny
Akwaturystykaprzedmiot wspólny11 / 1
Bezpieczeństwo na wodzieprzedmiot wspólny8 / 1
Biologia sanitarnaprzedmiot wspólny9 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny16 / 1
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontówprzedmiot wspólny5 / 1
Eksploatacja wód podziemnychprzedmiot wspólny14 / 1
Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymiprzedmiot wspólny14 / 2
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny16 / 2
Gospodarka wodna na terenach chronionychprzedmiot wspólny10 / 1
Limnologiaprzedmiot wspólny13 / 1
Metody eksploatacji morskich zasobówprzedmiot wspólny15 / 1
Mikrobiologia wódprzedmiot wspólny9 / 2
Międzynarodowe konwencje i prawo wodneprzedmiot wspólny17 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny4 / 1
Oceanografiaprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacjiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy planowania technicznegoprzedmiot wspólny19 / 1
Podstawy rozwoju kręgowców wodnychprzedmiot wspólny5 / 2
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny12 / 1
Produkcja organizmów wodnychprzedmiot wspólny20 / 1
Przetwarzanie danych przestrzennychprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie wniosków z funduszy UEprzedmiot wspólny12 / 2
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny8 / 2
Rybactwoprzedmiot wspólny20 / 2
Systemy oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy oczyszczające w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny18 / 1
Techniki badań podwodnychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny18 / 2
Toksykologiaprzedmiot wspólny21 / 1
Toksykologia wódprzedmiot wspólny21 / 2
Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecieprzedmiot wspólny17 / 2
Zagospodarowanie rekreacyjne wódprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie infrastrukturą komunalnąprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie przestrzenią portowąprzedmiot wspólny7 / 1
Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychprzedmiot wspólny10 / 2
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny3 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 4
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie informacyjne (GIS)przedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia środowiskaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka wódprzedmiot wspólny
Matematyka z elementami statystykiprzedmiot wspólny
Analiza zjawisk atmosferycznychprzedmiot wspólny
Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wódprzedmiot wspólny
Ekologia środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny
Funkcjonowanie organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Gospodarcze wykorzystanie wódprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrologia i hydrografiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Ichtiologiaprzedmiot wspólny
Ochrona prawna hydrobiontówprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodamiprzedmiot wspólny
Podstawy budownictwa wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy melioracjiprzedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnejprzedmiot wspólny
Rekultywacja wódprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Sozologiaprzedmiot wspólny
Zarys hydrotechnikiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami wódprzedmiot wspólny
Zasoby energetyczne mórz i oceanówprzedmiot wspólny
Akwaturystykaprzedmiot wspólny11 / 1
Bezpieczeństwo na wodzieprzedmiot wspólny8 / 1
Biologia sanitarnaprzedmiot wspólny9 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny16 / 1
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontówprzedmiot wspólny5 / 1
Eksploatacja wód podziemnychprzedmiot wspólny14 / 1
Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymiprzedmiot wspólny14 / 2
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny16 / 2
Gospodarka wodna na terenach chronionychprzedmiot wspólny10 / 1
Limnologiaprzedmiot wspólny13 / 1
Metody eksploatacji morskich zasobówprzedmiot wspólny15 / 1
Mikrobiologia wódprzedmiot wspólny9 / 2
Międzynarodowe konwencje i prawo wodneprzedmiot wspólny17 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny4 / 1
Oceanografiaprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacjiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy planowania technicznegoprzedmiot wspólny19 / 1
Podstawy rozwoju kręgowców wodnychprzedmiot wspólny5 / 2
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny12 / 1
Produkcja organizmów wodnychprzedmiot wspólny20 / 1
Przetwarzanie danych przestrzennychprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie wniosków z funduszy UEprzedmiot wspólny12 / 2
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny8 / 2
Rybactwoprzedmiot wspólny20 / 2
Systemy oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy oczyszczające w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny18 / 1
Techniki badań podwodnychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny18 / 2
Toksykologiaprzedmiot wspólny21 / 1
Toksykologia wódprzedmiot wspólny21 / 2
Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecieprzedmiot wspólny17 / 2
Zagospodarowanie rekreacyjne wódprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie infrastrukturą komunalnąprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie przestrzenią portowąprzedmiot wspólny7 / 1
Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychprzedmiot wspólny10 / 2
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny3 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 4
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie informacyjne (GIS)przedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia środowiskaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka wódprzedmiot wspólny
Matematyka z elementami statystykiprzedmiot wspólny
Analiza zjawisk atmosferycznychprzedmiot wspólny
Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wódprzedmiot wspólny
Ekologia środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny
Funkcjonowanie organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Gospodarcze wykorzystanie wódprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrologia i hydrografiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Ichtiologiaprzedmiot wspólny
Ochrona prawna hydrobiontówprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodamiprzedmiot wspólny
Podstawy budownictwa wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy melioracjiprzedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnejprzedmiot wspólny
Rekultywacja wódprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Sozologiaprzedmiot wspólny
Zarys hydrotechnikiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami wódprzedmiot wspólny
Zasoby energetyczne mórz i oceanówprzedmiot wspólny
Akwaturystykaprzedmiot wspólny11 / 1
Bezpieczeństwo na wodzieprzedmiot wspólny8 / 1
Biologia sanitarnaprzedmiot wspólny9 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny16 / 1
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontówprzedmiot wspólny5 / 1
Eksploatacja wód podziemnychprzedmiot wspólny14 / 1
Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymiprzedmiot wspólny14 / 2
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny16 / 2
Gospodarka wodna na terenach chronionychprzedmiot wspólny10 / 1
Limnologiaprzedmiot wspólny13 / 1
Metody eksploatacji morskich zasobówprzedmiot wspólny15 / 1
Mikrobiologia wódprzedmiot wspólny9 / 2
Międzynarodowe konwencje i prawo wodneprzedmiot wspólny17 / 1
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny4 / 1
Oceanografiaprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacjiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy planowania technicznegoprzedmiot wspólny19 / 1
Podstawy rozwoju kręgowców wodnychprzedmiot wspólny5 / 2
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny12 / 1
Produkcja organizmów wodnychprzedmiot wspólny20 / 1
Przetwarzanie danych przestrzennychprzedmiot wspólny19 / 2
Przygotowanie wniosków z funduszy UEprzedmiot wspólny12 / 2
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny8 / 2
Rybactwoprzedmiot wspólny20 / 2
Systemy oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy oczyszczające w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny18 / 1
Techniki badań podwodnychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny18 / 2
Toksykologiaprzedmiot wspólny21 / 1
Toksykologia wódprzedmiot wspólny21 / 2
Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecieprzedmiot wspólny17 / 2
Zagospodarowanie rekreacyjne wódprzedmiot wspólny11 / 2
Zarządzanie infrastrukturą komunalnąprzedmiot wspólny6 / 2
Zarządzanie przestrzenią portowąprzedmiot wspólny7 / 1
Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychprzedmiot wspólny10 / 2
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny3 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia środowiskaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka wódprzedmiot wspólny
Matematyka z elementami statystykiprzedmiot wspólny
Analiza zjawisk atmosferycznychprzedmiot wspólny
Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wódprzedmiot wspólny
Ekologia środowiska wodnegoprzedmiot wspólny
Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny
Funkcjonowanie organizmów wodnychprzedmiot wspólny
Gospodarcze wykorzystanie wódprzedmiot wspólny
Gospodarka wodno-ściekowaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrologia i hydrografiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Ichtiologiaprzedmiot wspólny
Ochrona prawna hydrobiontówprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodamiprzedmiot wspólny
Podstawy budownictwa wodnegoprzedmiot wspólny
Podstawy melioracjiprzedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnejprzedmiot wspólny
Rekultywacja wódprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Sozologiaprzedmiot wspólny
Zarys hydrotechnikiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami wódprzedmiot wspólny
Zasoby energetyczne mórz i oceanówprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki informacyjne z elementami statystykiprzedmiot wspólny1 / 1
Technologie informacyjne (GIS)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwaturystykaprzedmiot wspólny11 / 1
Zagospodarowanie rekreacyjne wódprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo na wodzieprzedmiot wspólny8 / 1
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia sanitarnaprzedmiot wspólny9 / 1
Mikrobiologia wódprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny16 / 1
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontówprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy rozwoju kręgowców wodnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja wód podziemnychprzedmiot wspólny14 / 1
Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymiprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka wodna na terenach chronionychprzedmiot wspólny10 / 1
Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Limnologiaprzedmiot wspólny13 / 1
Oceanografiaprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody eksploatacji morskich zasobówprzedmiot wspólny15 / 1
Techniki badań podwodnychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Międzynarodowe konwencje i prawo wodneprzedmiot wspólny17 / 1
Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecieprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring jakości wódprzedmiot wspólny4 / 1
Systemy oceny stanu środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacjiprzedmiot wspólny6 / 1
Zarządzanie infrastrukturą komunalnąprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy planowania technicznegoprzedmiot wspólny19 / 1
Przetwarzanie danych przestrzennychprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pozyskiwanie funduszy europejskichprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie wniosków z funduszy UEprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Produkcja organizmów wodnychprzedmiot wspólny20 / 1
Rybactwoprzedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy oczyszczające w gospodarce wodnejprzedmiot wspólny18 / 1
Technologie oczyszczania ściekówprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Toksykologiaprzedmiot wspólny21 / 1
Toksykologia wódprzedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zarządzanie przestrzenią portowąprzedmiot wspólny7 / 1
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiprzedmiot wspólny7 / 2