Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy budownictwa wodnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy budownictwa wodnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Budownictwa Wodnego
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Libront <Dorota.Libront@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Kurnatowski <Jacek.Kurnatowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Fizyka wód

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza ogólna o budowlach wodnych.
C-2Znajomość podstaw hydrauliki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium2
T-L-2Wypór. Zasada pływania ciał. Wyznaczanie wysokości metacentrycznej6
T-L-3Wyznaczanie granicznej liczby Reynoldsa5
T-L-4Ruch wody i rumowiska w korytach otwartych6
T-L-5Wypływ cieczy przez otwory i przelewy.5
T-L-6Energia strumienia , równanie energii, ruch nadkrytyczny. krytyczny i podkrytyczny. Badanie parametrów odskoku hydraulicznego6
30
wykłady
T-W-1Ogólne informacje o budowlach wodnych1
T-W-2Ochrona od powodzi4
T-W-3Zbiorniki wodne3
T-W-4Jazy i zapory5
T-W-5Regulacje rzek2
T-W-6Drogi wodne. Porty i przystanie rzeczne.3
T-W-7Elektrownie wodne3
T-W-8Ochrona brzegów morskich3
T-W-9Falochrony1
T-W-10Nabrzeża1
T-W-11Porty morskie i stocznie.3
T-W-12zaliczenie1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do realizacji ćwiczeń15
A-L-3opracowanie wyników ćwiczeń15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie literatury45
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające (wykład informacyjny)
M-2Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów - test wyboru
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie opracowań ćwiczeń przeprowadzonych w laboratorium wodnym z decyzją "przyjete" lub "odrzucone" oraz indywidualna obrona kazdego przyjętego opracowania

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C9_W01
Ma wiedzę o budowlach wodnych, ich rodzajach, pracy i celach gospodarczych
GW_1A_W06, GW_1A_W15, GW_1A_W16R1A_W05, R1A_W06InzA_W01, InzA_W02, InzA_W04C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C9_U01
Umie rozwiązać proste zadanie imżynierskie z zakresu budownictwa wodnego
GW_1A_U06, GW_1A_U11R1A_U03, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U06C-2T-L-2, T-L-4, T-L-6, T-L-3, T-L-5M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C9_K01
Potrafi w zespole zrealizować zadane ćwiczenie w laboratorium wodnym
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-2T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-6, T-L-3, T-L-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C9_W01
Ma wiedzę o budowlach wodnych, ich rodzajach, pracy i celach gospodarczych
2,0
3,0ma podstawową wiedzę z zakresu budownictwa wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C9_U01
Umie rozwiązać proste zadanie imżynierskie z zakresu budownictwa wodnego
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C9_K01
Potrafi w zespole zrealizować zadane ćwiczenie w laboratorium wodnym
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Antoni Arkuszewski, Tadeusz Kicinski, Budownictwo wodne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991
  2. Janusz Kubrak, Hydraulika techniczna, SGGW, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Julian Wołoszyn, Włodzimierz Czamara, Ryszard Eliasiewicz, Jerzy Krężel, Regulacja rzek i potoków, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 1994
  2. Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski, Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
  3. Jan Kulczyk, Jan Winter, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003
  4. Stanisław Hueckel, Budowle morskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1972

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium2
T-L-2Wypór. Zasada pływania ciał. Wyznaczanie wysokości metacentrycznej6
T-L-3Wyznaczanie granicznej liczby Reynoldsa5
T-L-4Ruch wody i rumowiska w korytach otwartych6
T-L-5Wypływ cieczy przez otwory i przelewy.5
T-L-6Energia strumienia , równanie energii, ruch nadkrytyczny. krytyczny i podkrytyczny. Badanie parametrów odskoku hydraulicznego6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne informacje o budowlach wodnych1
T-W-2Ochrona od powodzi4
T-W-3Zbiorniki wodne3
T-W-4Jazy i zapory5
T-W-5Regulacje rzek2
T-W-6Drogi wodne. Porty i przystanie rzeczne.3
T-W-7Elektrownie wodne3
T-W-8Ochrona brzegów morskich3
T-W-9Falochrony1
T-W-10Nabrzeża1
T-W-11Porty morskie i stocznie.3
T-W-12zaliczenie1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do realizacji ćwiczeń15
A-L-3opracowanie wyników ćwiczeń15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2studiowanie literatury45
A-W-3przygotowanie do zaliczenia15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C9_W01Ma wiedzę o budowlach wodnych, ich rodzajach, pracy i celach gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
GW_1A_W16Zna podstawy projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych; posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Wiedza ogólna o budowlach wodnych.
Treści programoweT-W-2Ochrona od powodzi
T-W-3Zbiorniki wodne
T-W-4Jazy i zapory
T-W-5Regulacje rzek
T-W-6Drogi wodne. Porty i przystanie rzeczne.
T-W-7Elektrownie wodne
T-W-8Ochrona brzegów morskich
T-W-9Falochrony
T-W-10Nabrzeża
T-W-11Porty morskie i stocznie.
T-W-1Ogólne informacje o budowlach wodnych
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład informacyjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów - test wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę z zakresu budownictwa wodnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C9_U01Umie rozwiązać proste zadanie imżynierskie z zakresu budownictwa wodnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Znajomość podstaw hydrauliki
Treści programoweT-L-2Wypór. Zasada pływania ciał. Wyznaczanie wysokości metacentrycznej
T-L-4Ruch wody i rumowiska w korytach otwartych
T-L-6Energia strumienia , równanie energii, ruch nadkrytyczny. krytyczny i podkrytyczny. Badanie parametrów odskoku hydraulicznego
T-L-3Wyznaczanie granicznej liczby Reynoldsa
T-L-5Wypływ cieczy przez otwory i przelewy.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie opracowań ćwiczeń przeprowadzonych w laboratorium wodnym z decyzją "przyjete" lub "odrzucone" oraz indywidualna obrona kazdego przyjętego opracowania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C9_K01Potrafi w zespole zrealizować zadane ćwiczenie w laboratorium wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Znajomość podstaw hydrauliki
Treści programoweT-L-2Wypór. Zasada pływania ciał. Wyznaczanie wysokości metacentrycznej
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium
T-L-4Ruch wody i rumowiska w korytach otwartych
T-L-6Energia strumienia , równanie energii, ruch nadkrytyczny. krytyczny i podkrytyczny. Badanie parametrów odskoku hydraulicznego
T-L-3Wyznaczanie granicznej liczby Reynoldsa
T-L-5Wypływ cieczy przez otwory i przelewy.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie opracowań ćwiczeń przeprowadzonych w laboratorium wodnym z decyzją "przyjete" lub "odrzucone" oraz indywidualna obrona kazdego przyjętego opracowania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Poprawna realizacja zadania projektowego
3,5
4,0
4,5
5,0