Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,02,015

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Analiza zjawisk atmosferycznychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,515
Podstawy melioracjizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,015
laboratoriapraktyczne2,02,030
Zasoby energetyczne mórz i oceanówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne2,01,015

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologia sanitarnaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Mikrobiologia wódegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka wodna na terenach chronionychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja wód podziemnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
2 Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody eksploatacji morskich zasobówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306
2 Techniki badań podwodnychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy planowania technicznegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Przetwarzanie danych przestrzennychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Produkcja organizmów wodnychegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Rybactwoegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306