Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Szkolenie - Biuro Karier:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie - Biuro Karier
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Biuro Karier
Nauczyciel odpowiedzialny Hanna Zielińska <Hanna.Zielinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 2 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien znać swoje preferencje zawodowe.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? Nauka języków obcych – czy to potrzebne? Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich Rozejrzyj się za praktyką lub stażem Wolontariat Własna działalność gospodarcza Praca stała i dorywcza Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne2
2

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład połączony z pogadanką na której poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność studentów w dyskusji na wybrane tematy
S-2Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (wykładzie)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_S3_W01
Po odbyciu zajęć student orientuje się jakie są wymagania pracodawców odnośnie absolwentów poszczególnych kierunków, wie jakie kompetencje miękkie pożądane są na rynku pracy, wie jakie możliwości rozwoju własnej osobowości proponuje uczelnia (koła naukowe, organizacje studenckie), wie jak ważne są umiejętności językowe (języki obce)
GW_1A_W14R1A_W09InzA_W03C-1T-A-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_S3_U01
Student umie ocenić potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o absolwentów wyższej uczelni.
GW_1A_U05R1A_U04, R1A_U07InzA_U03C-1T-A-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_S3_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i rozumie potrzeby i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_S3_W01
Po odbyciu zajęć student orientuje się jakie są wymagania pracodawców odnośnie absolwentów poszczególnych kierunków, wie jakie kompetencje miękkie pożądane są na rynku pracy, wie jakie możliwości rozwoju własnej osobowości proponuje uczelnia (koła naukowe, organizacje studenckie), wie jak ważne są umiejętności językowe (języki obce)
2,0
3,0Na podstawie listy obecności na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_S3_U01
Student umie ocenić potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o absolwentów wyższej uczelni.
2,0
3,0Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_S3_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i rozumie potrzeby i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
2,0
3,0Na podstawie listy obecności na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier., Wydaw. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, 2007
  2. Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy., ODDK, Gdańsk, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? Nauka języków obcych – czy to potrzebne? Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich Rozejrzyj się za praktyką lub stażem Wolontariat Własna działalność gospodarcza Praca stała i dorywcza Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne2
2
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_S3_W01Po odbyciu zajęć student orientuje się jakie są wymagania pracodawców odnośnie absolwentów poszczególnych kierunków, wie jakie kompetencje miękkie pożądane są na rynku pracy, wie jakie możliwości rozwoju własnej osobowości proponuje uczelnia (koła naukowe, organizacje studenckie), wie jak ważne są umiejętności językowe (języki obce)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-A-1Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? Nauka języków obcych – czy to potrzebne? Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich Rozejrzyj się za praktyką lub stażem Wolontariat Własna działalność gospodarcza Praca stała i dorywcza Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką na której poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studentów w dyskusji na wybrane tematy
S-2Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (wykładzie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Na podstawie listy obecności na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_S3_U01Student umie ocenić potrzeby rynku pracy jeśli chodzi o absolwentów wyższej uczelni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-A-1Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? Nauka języków obcych – czy to potrzebne? Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich Rozejrzyj się za praktyką lub stażem Wolontariat Własna działalność gospodarcza Praca stała i dorywcza Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką na której poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studentów w dyskusji na wybrane tematy
S-2Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (wykładzie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_S3_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejetności i rozumie potrzeby i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje uczelnia wyższa jeśli chodzi o przygotowanie się do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Student ma możliwość poznania opinii pracodawców o absolwentach, dowiaduje się o wadze wiedzy praktycznej oraz o możliwościach rozwoju własnego poprzez udział w kołach naukowych oraz podejmując wszelką aktywność studencką tj. praca dorywcza, koła zainteresowań, organizacje studenckie, wyjazdy na stypendia krajowe i zagraniczne.
Treści programoweT-A-1Koła naukowe – skupisko kujonów czy zaradni pasjonaci? Nauka języków obcych – czy to potrzebne? Wyjedź na stypendium – stypendia w ramach różnych funduszy europejskich Rozejrzyj się za praktyką lub stażem Wolontariat Własna działalność gospodarcza Praca stała i dorywcza Aktywność studencka - sekcje sportowe i kulturalne
Metody nauczaniaM-1Wykład połączony z pogadanką na której poznaje się wiedzę i opinię studentów na wybrane tematy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność studentów w dyskusji na wybrane tematy
S-2Ocena podsumowująca: Obecność bezwzględna na 2 godz. zajęć (wykładzie)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Na podstawie listy obecności na zajęciach
3,5
4,0
4,5
5,0