Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,051
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,007
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,02,0156
Wychowanie fizycznezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0302

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,066

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biologia środowiskaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0301
laboratoriapraktyczne3,02,0301
Chemiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
wykładyaudytoryjne2,01,0151
Ekonomia z elementami prawazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302
Fizyka wódzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne3,01,0302
Matematyka z elementami statystykiegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,0301

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza zjawisk atmosferycznychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,5156
Chorobotwórcze czynniki w zanieczyszczeniu wódegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
laboratoriapraktyczne3,01,0305
Ekologia środowiska wodnegozaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
laboratoriapraktyczne3,02,0303
Ekonomika i zarządzanie w gospodarce wodnejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0303
Funkcjonowanie organizmów wodnychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,02,0302
wykładyaudytoryjne2,01,5152
Gospodarcze wykorzystanie wódegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,0305
Gospodarka wodno-ściekowaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne3,01,0304
Hydrobotanikaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne3,02,5302
Hydrochemiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
laboratoriapraktyczne3,01,0302
Hydrologia i hydrografiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
laboratoriapraktyczne3,01,0303
Hydrozoologiaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,02,0303
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Ichtiologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0303
laboratoriapraktyczne3,01,0303
Ochrona prawna hydrobiontówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0305
Ochrona wódzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0154
wykładyaudytoryjne2,01,0154
Planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodamizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0155
projektypraktyczne2,01,0305
Podstawy budownictwa wodnegoegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,0304
laboratoriapraktyczne2,01,0304
Podstawy melioracjizaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0156
laboratoriapraktyczne2,02,0306
Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0304
Rekultywacja wódzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0157
laboratoriapraktyczne2,01,0157
Renaturyzacja wódzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,0153
laboratoriapraktyczne2,01,0303
Sozologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0155
laboratoriapraktyczne1,01,0155
Zarys hydrotechnikizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,0301
Zarządzanie zasobami wódegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0304
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne3,02,0304
Zasoby energetyczne mórz i oceanówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
laboratoriapraktyczne2,01,0156

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 21wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,025
Szkolenie - Biuro Karierzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,027
Szkolenie BHPzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentazaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,031

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Techniki informacyjne z elementami statystykizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0452
2 Technologie informacyjne (GIS)zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0452

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605
2 Język obcy (niemiecki)egzamin7,0lektoratpraktyczne2,02,0603
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,0605

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
2 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
3 Psychologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452
4 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,5452

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Monitoring jakości wódzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0307
wykładyaudytoryjne2,00,5157
2 Systemy oceny stanu środowiskazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0307
wykładyaudytoryjne2,00,5157

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0305
wykładyaudytoryjne1,00,5155
2 Podstawy rozwoju kręgowców wodnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0305
wykładyaudytoryjne1,00,5155

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacjizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,0153
2 Zarządzanie infrastrukturą komunalnązaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,0153

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zarządzanie przestrzenią portowązaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0307
wykładyaudytoryjne2,00,5157
2 Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymizaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0307
wykładyaudytoryjne2,00,5157

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo na wodziezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301
2 Ratownictwo wodnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biologia sanitarnaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Mikrobiologia wódegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka wodna na terenach chronionychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Zarządzanie środowiskiem wodnym na obszarach chronionychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Akwaturystykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5154
laboratoriapraktyczne2,01,0304
2 Zagospodarowanie rekreacyjne wódzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0304
wykładyaudytoryjne1,00,5154

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Pozyskiwanie funduszy europejskichzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,5451
2 Przygotowanie wniosków z funduszy UEzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,5451

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Limnologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne1,00,5152
2 Oceanografiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne1,00,5152

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Eksploatacja wód podziemnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306
2 Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0306

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody eksploatacji morskich zasobówzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306
2 Techniki badań podwodnychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0306

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biotechnologia środowiskowazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
laboratoriapraktyczne2,00,5157
2 Gospodarka odpadamizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5157
laboratoriapraktyczne2,00,5157

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Międzynarodowe konwencje i prawo wodnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301
2 Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świeciezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0301

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Systemy oczyszczające w gospodarce wodnejzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
wykładyaudytoryjne1,00,5154
2 Technologie oczyszczania ściekówzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
wykładyaudytoryjne1,00,5154

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy planowania technicznegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Przetwarzanie danych przestrzennychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Produkcja organizmów wodnychegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306
2 Rybactwoegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5156
laboratoriapraktyczne1,01,0306

Blok obieralny 21 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Toksykologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5155
laboratoriapraktyczne2,01,0305
2 Toksykologia wódzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5155
laboratoriapraktyczne2,01,0305