Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny16 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny13 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny18 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny19 / 1
Transportprzedmiot wspólny17 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny16 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny16 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny13 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny18 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny19 / 1
Transportprzedmiot wspólny17 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny16 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny16 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny13 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny13 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny18 / 1
Suszarnictwoprzedmiot wspólny12 / 1
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny19 / 1
Transportprzedmiot wspólny17 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 1
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny17 / 1
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny14 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny16 / 1
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny14 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do upraw roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny16 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny12 / 2
Suszarnictwoprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowa ocena cyklu życia OZEprzedmiot wspólny18 / 2
Składowanie i wstępna obróbka drewnaprzedmiot wspólny18 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny19 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny19 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 2
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny17 / 2
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny14 / 2
Źródła finansowania gospodarstw wiejskichprzedmiot wspólny14 / 1