Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy wspomagania decyzji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy wspomagania decyzji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>, Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>, Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
C-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka tworzenia bazy wiedzy w programie PC Schell. Projekt systemu ekspertowego. Przetwarzanie danych przy pomocy sztucznych sieci neuronowych.15
15
wykłady
T-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Metodyka projektowania systemów ekspertowych. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w gospodarce OZE.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Konsultacje.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Projekt.
M-3Prezentacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C35_W01
Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
OZE_1A_W10R1A_W05InzA_W02C-1T-W-1M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C35_U01
Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
OZE_1A_U03R1A_U03InzA_U07C-2T-L-1M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C35_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
OZE_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K08InzA_K02C-2, C-1T-W-1, T-L-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C35_W01
Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zastosowania systemów wspomagania decyzji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C35_U01
Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności korzystania z SE oraz potrafi zaprogramować prosty SE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C35_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
2,0
3,0Student ma małą świadomość korzystania z SE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Korbicz J., Kościelny J. M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Diagnostyka procesów Modele Metody sztucznej inteligencji., WNT, Warszawa, 2002, ISBN: 832042734
  2. Mulawka J., Systemy ekspertowe, WNT, Warszawa, 1996, ISBN 83-204-2196-9
  3. Kwiatkowska A. M., Systemy wspomagania decyzji w praktyce, PWN, Warszawa, 2007, ISBN: 978-83-01-15085-3
  4. Instrukcja elektroniczna programu PC-Shell., 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka tworzenia bazy wiedzy w programie PC Schell. Projekt systemu ekspertowego. Przetwarzanie danych przy pomocy sztucznych sieci neuronowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Metodyka projektowania systemów ekspertowych. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w gospodarce OZE.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń.10
A-L-3Udział w konsultacjach.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Studiowanie literatury10
A-W-3Konsultacje.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C35_W01Student posiada wiedzę w zakresie projektowania systemów ekspertowych oraz wady i zalety ich stosowania w działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
Treści programoweT-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Metodyka projektowania systemów ekspertowych. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w gospodarce OZE.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Prezentacja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy i zastosowania systemów wspomagania decyzji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C35_U01Student potrafi dobrać lub zaprojektować system ekspertowy na bazie szkieletowego SE PC Schell przydatnego do rozwiązywania problemów inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.
Treści programoweT-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka tworzenia bazy wiedzy w programie PC Schell. Projekt systemu ekspertowego. Przetwarzanie danych przy pomocy sztucznych sieci neuronowych.
Metody nauczaniaM-2Projekt.
M-3Prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności korzystania z SE oraz potrafi zaprogramować prosty SE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C35_K01Student ma świadomość stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych w celu zrealizowania wytyczonych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z procesem budowy sytemu wspomagającego decyzje na bazie szkieletowego systemu ekspertowego.
C-1Zaznajomienie studenta z możliwością wspomagania decyzji przy użyciu oprogramowania specjalistycznego (m.in. sztuczne sieci neuronowe i systemy ekspertowe).
Treści programoweT-W-1Budowa i podział systemów wspomagania decyzji. Sztuczna inteligencja. Podstawy systemów ekspertowych. Sztuczne sieci neuronowe. Systemy hybrydowe. Metodyka projektowania systemów ekspertowych. Bazy danych dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. Zastosowanie systemów ekspertowych w gospodarce OZE.
T-L-1Ogólna charakterystyka narzędzia PC-Schell do budowy systemu ekspertowego. Zaznajomienie się z przykładowymi systemami ekspertowymi w systemie PC Shell. Metodyka tworzenia bazy wiedzy w programie PC Schell. Projekt systemu ekspertowego. Przetwarzanie danych przy pomocy sztucznych sieci neuronowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Projekt.
M-3Prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie praktyczne ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma małą świadomość korzystania z SE.
3,5
4,0
4,5
5,0