Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetycznezaliczenie4,0projektypraktyczne2,02,015
wykładyaudytoryjne1,01,020
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,025
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,00
Seminarium inżynierskiezaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,01,010
Systemy wspomagania decyzjizaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
2 Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157
2 Transportzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Składowanie i wstępna obróbka drewnazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157
2 Komputerowa ocena cyklu życia OZEzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Teledetekcjazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157
2 Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,02,0157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0157