Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Wychowanie fizycznezaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,030

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne2,02,015
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Perspektywy rozwoju OZEzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015
Wykorzystanie biomasy poprodukcyjnej i odpadowejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,020
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne2,02,015
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,015
wykładyaudytoryjne2,02,015
Zarządzanie jakościązaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,02,0603
lektorataudytoryjne2,02,0604
lektorataudytoryjne3,03,0605
2 Język niemieckiegzamin3,0lektorataudytoryjne2,02,0603
lektorataudytoryjne2,02,0604
lektorataudytoryjne3,03,0605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Maszyny do prac ziemnych i melioracyjnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305
2 Maszyny do prac komunalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Algorytmy i struktura danychzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne1,01,0105
2 Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne1,01,0105

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy geotechnikizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
wykładyaudytoryjne2,02,0155
2 Podstawy rolnictwa precyzyjnegozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0155
wykładyaudytoryjne2,02,0155

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne2,02,0155
2 Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0155
wykładyaudytoryjne2,02,0155