Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Grafika inżynierska 1zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
laboratoriapraktyczne1,51,530
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,515
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,515

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Elektrotechnika i elektronikaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,530
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,020
laboratoriapraktyczne1,01,010
Mechanika i wytrzymałość materiałówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,02,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,015
Mechanika płynówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Mikrobiologiczna transformacja biomasyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Technika cieplnaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,52,530
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,520
Uprawa roślin energetycznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302