Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,051
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowaegzamin4,0praktykipraktyczne4,00,041

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biologia molekularnaegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0101
laboratoriapraktyczne1,00,3101
Doświadczalnictwoegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,5151
laboratoriapraktyczne1,50,5151
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5103
wykładyaudytoryjne1,51,5203
Rośliny zmodyfikowane genetyczniezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0201

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dobory drzew i krzewówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne2,02,0201
Florystykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,5153
laboratoriapraktyczne1,50,5153
Integrowana produkcja owocówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Integrowana produkcja warzywzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0152
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,0301
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,00,003
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
Seminarium dyplomowezaliczenie5,0seminariaaudytoryjne1,00,3101
seminariaaudytoryjne2,00,7202
seminariaaudytoryjne2,00,7203
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0101
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0101
Szkółkarstwo bylinzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zielenizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0201
Współczesne trendy w warzywnictwiezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Wybrane zagadnienia z sadownictwazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,552
wykładyaudytoryjne1,51,5252
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,31,3202
wykładyaudytoryjne0,70,7102
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,5153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5103
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Biologia nasionzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0102
laboratoriapraktyczne0,50,3102
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
Warzywa i owoce tropikalnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5102
laboratoriapraktyczne0,50,252
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
laboratoriapraktyczne1,00,7202

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rośliny na suche bukietyzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Trawy ozdobnezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Historia uprawy warzywzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskachzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152
2 Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0202
wykładyaudytoryjne1,01,0152

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5452
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,01,5452

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofia przyrodyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302
2 Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacjezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,02,0302

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Kwiaty jadalnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0203
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153
2 Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0203
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0153