Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia z sadownictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia z sadownictwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 5 0,50,33zaliczenie
wykładyW2 25 1,50,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu sadownictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym sadownictwem.
C-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.5
5
wykłady
T-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.10
T-W-2Sadownictwo krajów Europy Środkowowschodniej, Zachodniej i Południowej na przykładzie wybranych krajów. Sadownictwo Światowe na przykładzie wybranych krajów ( USA, Chiny, RPA, Nowa Zelandia, Australia, Chile, Argentyna, Brazylia).15
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1przygotowanie do zajęć audytoryjnych10
A-A-2uczestnictwo w zajęciach5
15
wykłady
A-W-1konsultacje10
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach25
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C13_W01
Zna najnowsze trendy i technologie upraw sadowniczych.
OG_2A_W03, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W04C-2T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1
OG_2A_C13_W02
Ma wiedzę na temat sadownictwa europejskiego i światowego.
OG_2A_W03R2A_W04C-1T-W-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1
OG_2A_C13_W03
Zna nowo wprowadzane do produkcji w Polsce i na Świecie gatunki sadownicze.
OG_2A_W10R2A_W01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C13_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy najnowszych z informacji dotyczących upraw sadowniczych.
OG_2A_U01, OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U01, R2A_U03, R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2T-W-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1
OG_2A_C13_U02
Potrafi planować i wdrażać nowe technologie w sadownictwie.
OG_2A_U03, OG_2A_U04, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06, R2A_U07InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-2T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C13_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
OG_2A_K03R2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-2, M-3, M-4, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C13_W01
Zna najnowsze trendy i technologie upraw sadowniczych.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat najnowszych trendów i technologii upraw sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C13_W02
Ma wiedzę na temat sadownictwa europejskiego i światowego.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym opanował wiedzę na temat sadownictwa europejskiego i światowego
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C13_W03
Zna nowo wprowadzane do produkcji w Polsce i na Świecie gatunki sadownicze.
2,0
3,0student potrafi wymienić nowo wprowadzone do produkcji w Polsce i na Świecie gatunki sadownicze
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C13_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy najnowszych z informacji dotyczących upraw sadowniczych.
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność wyszukiwania i analizowania najnowszych informacji z upraw sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
OG_2A_C13_U02
Potrafi planować i wdrażać nowe technologie w sadownictwie.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym potrafi planować i wdrażać nowe technologie w sadownictwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C13_K01
Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  3. ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.10
T-W-2Sadownictwo krajów Europy Środkowowschodniej, Zachodniej i Południowej na przykładzie wybranych krajów. Sadownictwo Światowe na przykładzie wybranych krajów ( USA, Chiny, RPA, Nowa Zelandia, Australia, Chile, Argentyna, Brazylia).15
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1przygotowanie do zajęć audytoryjnych10
A-A-2uczestnictwo w zajęciach5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1konsultacje10
A-W-2przygotowanie do zaliczenia przedmiotu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach25
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_W01Zna najnowsze trendy i technologie upraw sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.
Treści programoweT-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę na temat najnowszych trendów i technologii upraw sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_W02Ma wiedzę na temat sadownictwa europejskiego i światowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym sadownictwem.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym opanował wiedzę na temat sadownictwa europejskiego i światowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_W03Zna nowo wprowadzane do produkcji w Polsce i na Świecie gatunki sadownicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym sadownictwem.
C-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi wymienić nowo wprowadzone do produkcji w Polsce i na Świecie gatunki sadownicze
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_U01Posiada umiejętność wyszukiwania i analizy najnowszych z informacji dotyczących upraw sadowniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U01student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy potrzebnych informacji w celu sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym sadownictwem.
C-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student opanował w stopniu podstawowym umiejętność wyszukiwania i analizowania najnowszych informacji z upraw sadowniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_U02Potrafi planować i wdrażać nowe technologie w sadownictwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U04student potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu i realizacji produkcji ogrodniczej
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym potrafi planować i wdrażać nowe technologie w sadownictwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C13_K01Odpowiednio określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z europejskim i światowym sadownictwem.
C-2Zapoznanie studenta z najnowszymi trendami i technologiami w sadownictwie.
Treści programoweT-W-1Nowe trendy i technologia upraw sadowniczych.
T-A-1Perspektywiczne gatunki roślin sadowniczych wprowadzanie do produkcji w Polsce i na Świecie.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
M-1Metody podające ( wykład informacyjny, konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu podstawowym określa priorytety służące do realizacji zamierzonego celu
3,5
4,0
4,5
5,0