Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Produkcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus przedmiotu Trawy ozdobne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Trawy ozdobne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu botaniki roślin wyższych, fizjologii roślin, podstaw ogrodnictwa, roślin ozdobnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studenta z asortymetem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
C-2zapoznanie studenta z zastosowaniem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.5
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.5
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach5
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz5
20
wykłady
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie5
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa5
T-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa0
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki2
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach20
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2analiza literatury5
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-T_W01
Zna asortyment traw ozdobnych
OG_2A_W06R2A_W05C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4, S-3
OG_2A_O01-T_W02
Charakteryzuje podstawowe metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych oraz trawników
OG_2A_W10R2A_W01C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-T_U01
Dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników oraz posiada umiejetność aranżacji ozdobnych traw w ogrodach i terenach zieleni
OG_2A_U03, OG_2A_U07R2A_U05, R2A_U06InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U06, InzA2_U07C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_O01-T_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
OG_2A_K01, OG_2A_K03R2A_K01, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-1, C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-4, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-T_W01
Zna asortyment traw ozdobnych
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
3,5student zna podstawowy asortyment traw ozdobnych
4,0student dobrze opanował wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
5,0student posiada ponad dobrą wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
OG_2A_O01-T_W02
Charakteryzuje podstawowe metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych oraz trawników
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
3,5student posiada podstawową wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
4,0student dobrze opanował wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-T_U01
Dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników oraz posiada umiejetność aranżacji ozdobnych traw w ogrodach i terenach zieleni
2,0student nie umie dobrać odpowiednich metod uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
3,0student w stopniu dostatecznym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
3,5student w stopniu zadawalającym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
4,0student w stopniu dobrym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
4,5student w stopniu ponad dobrym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
5,0student bardzo dobrze dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_O01-T_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
2,0student nie ma świadomości samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
3,0student ma małą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
3,5student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
4,0student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
4,5student ma dużą świadomość i potrzebę dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
5,0student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych, jest chętny do wyrażania opinii

Literatura podstawowa

  1. Urbański P., Trawy ozdobne. Turzyce i sity., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze I Leśne, Poznań, 2001
  2. Rak J., Trawy ozdobne. Uprawa i pielęgnacja, Multico, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Majtkowska G., Majtkowski W., Trawy ozdobne, Działkowiec, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.5
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.5
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach5
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz5
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie5
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa5
T-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa0
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki2
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach20
A-A-2konsultacje5
A-A-3przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2analiza literatury5
A-W-3konsultacje5
A-W-4przygotowanie do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-T_W01Zna asortyment traw ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W06student posiada rozszerzoną wiedzę związaną z wyborem i wykorzystaniem roślin w kompozycjach służących do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymetem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
C-2zapoznanie studenta z zastosowaniem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
Treści programoweT-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
3,5student zna podstawowy asortyment traw ozdobnych
4,0student dobrze opanował wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
5,0student posiada ponad dobrą wiedzę na temat asortymentu traw ozdobnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-T_W02Charakteryzuje podstawowe metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych oraz trawników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymetem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
C-2zapoznanie studenta z zastosowaniem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
Treści programoweT-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
3,5student posiada podstawową wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
4,0student dobrze opanował wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
5,0student bardzo dobrze opanował wiedzę na temat metod uprawy i pielegancji traw ozdobnych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-T_U01Dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników oraz posiada umiejetność aranżacji ozdobnych traw w ogrodach i terenach zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U07student posiada pogłębioną umiejętność aranżacji roślinnych wykorzystywanych do dekoracji wnętrz i urządzania terenów zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymetem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
C-2zapoznanie studenta z zastosowaniem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
Treści programoweT-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie umie dobrać odpowiednich metod uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
3,0student w stopniu dostatecznym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
3,5student w stopniu zadawalającym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
4,0student w stopniu dobrym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
4,5student w stopniu ponad dobrym dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
5,0student bardzo dobrze dobiera odpowiednie metody uprawy i pielęgnacji traw ozdobnych i trawników
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_O01-T_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowych technologii oraz produkcji ogrodniczej wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studenta z asortymetem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
C-2zapoznanie studenta z zastosowaniem traw ozdobnych w ogrodach przydpmowych i terenach zieleni
Treści programoweT-W-3Asortyment gatunków i odmian traw wieloletnich oraz ich wymagania i uprawa
T-W-2Asortyment gatunków i odmian traw jednorocznych oraz ich wymagania i uprawa
T-W-4Bambusy – najważniejsze gatunki
T-W-5Rodzaje trawników, ich zakładanie i pielęgnacja
T-W-1Trawy ozdobne – budowa, podział i zastosowanie
T-A-1Zastosowanie traw ozdobnych na kwietnikach i rabatach.
T-A-2Wykorzystanie traw ozdobnych w terenach zieleni.
T-A-3Uprawa traw ozdobnych w pojemnikach
T-A-4Zastosowanie traw ozodbnych jako materiału do dekoracji wnętrz
Metody nauczaniaM-1metody podające (wykład infomujący, prelekcja, objasnienie)
M-2metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
M-3metody eksponujące (film, wystawa)
M-4metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne, metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: test kontrolny z wykładów
S-2Ocena formująca: test kontrolny z ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
3,0student ma małą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
3,5student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
4,0student ma dobrą świadomość i potrzebę samodokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
4,5student ma dużą świadomość i potrzebę dokształcania i samodoskonalenia się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych
5,0student ma bardzo dobrą świadomość i zdolność do samodoskonalenia i dokształcania się w zakresie wiedzy z traw ozdobnych, jest chętny do wyrażania opinii