Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 4
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Analiza matematyczna z elementami algebryprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Administracja w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemia glebprzedmiot wspólny8 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia 1przedmiot wspólny
Ekologia 2przedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny12 / 2
Ekologiczna uprawa roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Ekologiczne metody produkcji, przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Environmental pollutionprzedmiot wspólny15 / 3
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny10 / 2
Geneza i przekształcenia mokradeł oraz ich ochronaprzedmiot wspólny9 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby industrio- i urbanoziemneprzedmiot wspólny9 / 2
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 1przedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 2przedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny13 / 3
Hydrologia z elementami melioracjiprzedmiot wspólny
Klimat miastaprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny8 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Mikrobiologiczne metody oceny jakości środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny14 / 1
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona strefy wybrzeżaprzedmiot wspólny11 / 1
Odnawialne Źródła Energiiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Programy do modelowania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 3
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja i zagrożenia wód w zlewniachprzedmiot wspólny13 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Skutki antropogenicznego obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technika w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie energii odnawialnejprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosferyprzedmiot wspólny
Zmiany klimatuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 4
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Analiza matematyczna z elementami algebryprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Administracja w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemia glebprzedmiot wspólny8 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia 1przedmiot wspólny
Ekologia 2przedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny12 / 2
Ekologiczna uprawa roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Ekologiczne metody produkcji, przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Environmental pollutionprzedmiot wspólny15 / 3
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny10 / 2
Geneza i przekształcenia mokradeł oraz ich ochronaprzedmiot wspólny9 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby industrio- i urbanoziemneprzedmiot wspólny9 / 2
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 1przedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 2przedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny13 / 3
Hydrologia z elementami melioracjiprzedmiot wspólny
Klimat miastaprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny8 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Mikrobiologiczne metody oceny jakości środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny14 / 1
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona strefy wybrzeżaprzedmiot wspólny11 / 1
Odnawialne Źródła Energiiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Programy do modelowania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 3
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja i zagrożenia wód w zlewniachprzedmiot wspólny13 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Skutki antropogenicznego obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technika w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie energii odnawialnejprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosferyprzedmiot wspólny
Zmiany klimatuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 4
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2
Analiza matematyczna z elementami algebryprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Administracja w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Biochemia glebprzedmiot wspólny8 / 2
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia 1przedmiot wspólny
Ekologia 2przedmiot wspólny
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny12 / 2
Ekologiczna uprawa roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Ekologiczne metody produkcji, przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Environmental pollutionprzedmiot wspólny15 / 3
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny10 / 2
Geneza i przekształcenia mokradeł oraz ich ochronaprzedmiot wspólny9 / 1
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleby industrio- i urbanoziemneprzedmiot wspólny9 / 2
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 1przedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 2przedmiot wspólny
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny13 / 3
Hydrologia z elementami melioracjiprzedmiot wspólny
Klimat miastaprzedmiot wspólny7 / 2
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny8 / 1
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1
Mikrobiologiczne metody oceny jakości środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny14 / 1
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona strefy wybrzeżaprzedmiot wspólny11 / 1
Odnawialne Źródła Energiiprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Programy do modelowania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 3
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Retencja i zagrożenia wód w zlewniachprzedmiot wspólny13 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Skutki antropogenicznego obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technika w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie energii odnawialnejprzedmiot wspólny6 / 2
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny14 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2
Zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosferyprzedmiot wspólny
Zmiany klimatuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zdrowy tryb życiaprzedmiot wspólny
Analiza matematyczna z elementami algebryprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Zoologiaprzedmiot wspólny
Biotechnologia środowiskowaprzedmiot wspólny
Ekologia 1przedmiot wspólny
Ekologia 2przedmiot wspólny
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geomorfologiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 1przedmiot wspólny
Gospodarka odpadami 2przedmiot wspólny
Hydrologia z elementami melioracjiprzedmiot wspólny
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Oceny oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny
Ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Ochrona roślin I - Entomologiaprzedmiot wspólny
Ochrona roślin II - Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Programy do modelowania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Renaturyzacja wódprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Skutki antropogenicznego obciążenia środowiskaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringprzedmiot wspólny
Technika w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie uzdatniania wód i ściekówprzedmiot wspólny
Teledetekcja i GISprzedmiot wspólny
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosferyprzedmiot wspólny
Zmiany klimatuprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny1 / 3
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny1 / 4
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
język obcy - Angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
język obcy - Niemieckiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Administracja w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny10 / 1
Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/przedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia glebprzedmiot wspólny8 / 2
Metaboliczne strategie przetrwania roślinprzedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biomonitoring i bioindykacja środowiskaprzedmiot wspólny5 / 1
Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia mikroorganizmówprzedmiot wspólny12 / 2
Mikrobiologiczne metody oceny jakości środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczna uprawa roślinprzedmiot wspólny15 / 1
Ekologiczne metody produkcji, przechowywania i przetwarzania żywnościprzedmiot wspólny15 / 2
Environmental pollutionprzedmiot wspólny15 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremalne zjawiska pogodoweprzedmiot wspólny11 / 2
Ochrona strefy wybrzeżaprzedmiot wspólny11 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Geneza i przekształcenia mokradeł oraz ich ochronaprzedmiot wspólny9 / 1
Gleby industrio- i urbanoziemneprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka wodna regionuprzedmiot wspólny13 / 3
Retencja i zagrożenia wód w zlewniachprzedmiot wspólny13 / 1
Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Klimat miastaprzedmiot wspólny7 / 2
Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy niekonwencjonalneprzedmiot wspólny14 / 1
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny14 / 3
Zadarnianie terenów rekultywowanychprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odnawialne Źródła Energiiprzedmiot wspólny6 / 1
Technologie energii odnawialnejprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy chemii fizycznejprzedmiot wspólny4 / 1
Standardy jakości wódprzedmiot wspólny4 / 2