Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Genetykaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,918
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,36
laboratoriapraktyczne2,00,612
Mikrobiologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,918
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,36
laboratoriapraktyczne2,00,612
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,36

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekologia 2zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,49
laboratoriapraktyczne0,60,36
zajęcia terenowepraktyczne0,40,13
Gospodarka odpadami 1zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,612
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,36
laboratoriapraktyczne1,00,49
zajęcia terenowepraktyczne0,20,13
Ochrona roślin II - Fitopatologiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,818
laboratoriapraktyczne2,00,612

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 język obcy - Angielskiegzamin4,0lektoratpraktyczne2,01,3303
lektoratpraktyczne3,01,3304
lektoratpraktyczne4,01,8405
2 język obcy - Niemieckiegzamin4,0lektoratpraktyczne2,01,3303
lektoratpraktyczne3,01,3304
lektoratpraktyczne4,01,8405

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Odnawialne Źródła Energiizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,494
wykładyaudytoryjne2,00,6124
2 Technologie energii odnawialnejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6124
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,494

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,494
2 Klimat miastazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,494