Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,80,491
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,20,131
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,492
Podstawy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,362
Technologia informacyjnazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,00,8181
Zdrowy tryb życiazaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne0,00,0183

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza matematyczna z elementami algebryzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,491
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,8181
Biochemiaegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,00,6123
wykładyaudytoryjne2,00,9183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,363
Botanika 1zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,491
wykładyaudytoryjne1,00,491
Botanika 2egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,362
zajęcia terenowepraktyczne1,00,232
wykładyaudytoryjne1,00,592
Chemia ogólna i środowiskowazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,6121
laboratoriapraktyczne2,00,7151
Ekonomiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,362
Fizjologia roślinegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,793
laboratoriapraktyczne2,00,493
wykładyaudytoryjne2,00,9183
Fizyka z elementami biofizykizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,60,6122
wykładyaudytoryjne1,40,6122
Genetykaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,9184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,364
laboratoriapraktyczne2,00,6124
Grafika inżynierskazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,00,6122
wykładyaudytoryjne1,00,362
Mikrobiologiaegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,9184
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,364
laboratoriapraktyczne2,00,6124
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,364
Statystyka matematycznazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,493
laboratoriapraktyczne2,00,6123
Zoologiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,492
laboratoriapraktyczne2,00,592
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,362

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Biotechnologia środowiskowazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,7156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,366
laboratoriapraktyczne1,00,496
Ekologia 1zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,493
Ekologia 2zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,494
laboratoriapraktyczne0,60,364
zajęcia terenowepraktyczne0,40,134
Geodezja i kartografiazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,496
wykładyaudytoryjne1,60,6126
zajęcia terenowepraktyczne0,40,136
Geologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,81,3182
laboratoriapraktyczne1,20,792
Geomorfologiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,60,363
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,40,263
Gleboznawstwoegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,363
laboratoriapraktyczne2,00,493
wykładyaudytoryjne2,00,7183
zajęcia terenowepraktyczne0,40,133
Gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,40,7158
laboratoriapraktyczne1,20,498
zajęcia terenowepraktyczne0,40,138
Gospodarka odpadami 1zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6124
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,364
laboratoriapraktyczne1,00,494
zajęcia terenowepraktyczne0,20,134
Gospodarka odpadami 2zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,40,8185
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,365
Hydrologia z elementami melioracjizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,20,6126
laboratoriapraktyczne1,00,496
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,366
Kształtowanie terenów zieleni i dendrologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,20,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,40,236
zajęcia terenowepraktyczne0,40,136
Meteorologia i klimatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,491
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,491
laboratoriapraktyczne1,00,491
Oceny oddziaływania na środowiskozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
Ochrona i rekultywacja glebegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,365
wykładyaudytoryjne2,00,6125
laboratoriapraktyczne1,20,7155
Ochrona przyrodyzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,491
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,361
laboratoriapraktyczne2,00,491
Ochrona roślin I - Entomologiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,8182
laboratoriapraktyczne2,00,6122
Ochrona roślin II - Fitopatologiazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,8184
laboratoriapraktyczne2,00,6124
Podstawy ekologiizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,8181
laboratoriapraktyczne1,00,491
Prawo i ekonomia w ochronie środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,495
wykładyaudytoryjne1,20,6125
Programy do modelowania w ochronie środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne0,80,367
laboratoriaaudytoryjne1,20,497
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegozaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,00,508
Renaturyzacja wódzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,8187
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,357
zajęcia terenowepraktyczne0,40,247
Seminarium inżynierskiezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne1,00,367
seminariaaudytoryjne1,00,368
Skutki antropogenicznego obciążenia środowiskazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,01,2277
Systemy zarządzania środowiskiem i monitoringegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,496
Technika w ochronie środowiskazaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7187
wykładyaudytoryjne2,01,4337
zajęcia terenowepraktyczne1,00,137
Technologie uzdatniania wód i ściekówzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,40,6125
wykładyaudytoryjne1,20,6125
zajęcia terenowepraktyczne0,40,135
Teledetekcja i GISzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,6125
laboratoriapraktyczne2,00,8185
Użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiskazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,60,365
wykładyaudytoryjne1,00,495
zajęcia terenowepraktyczne0,40,135
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,20,6121
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,491
Zanieczyszczenia powietrza i ochrona atmosferyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6125
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,495
Zmiany klimatuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,9216

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,027
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,021

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowaegzamin6,0praktykipraktyczne6,00,01806

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Estetykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,2272
1 Filozofiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,2272
4 Historia sztukizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,2272
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,2272

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 język obcy - Angielskiegzamin9,0lektoratpraktyczne2,01,3303
lektoratpraktyczne3,01,3304
lektoratpraktyczne4,01,8405
2 język obcy - Niemieckiegzamin9,0lektoratpraktyczne2,01,3303
lektoratpraktyczne3,01,3304
lektoratpraktyczne4,01,8405

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy chemii fizycznejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,493
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,493
2 Standardy jakości wódzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,493
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,493

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Biomonitoring i bioindykacja środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,493
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,493
2 Europejska Sieć Ekologiczna-Natura 2000zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,493
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,493

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Odnawialne Źródła Energiizaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,494
wykładyaudytoryjne2,00,6124
2 Technologie energii odnawialnejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6124
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,494

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Klimat miastazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,494
1 Metody opracowań w klimatologii i ochronie atmosferyzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,494

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Biochemia glebzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6125
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,495
1 Metaboliczne strategie przetrwania roślinzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6125
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,495

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Geneza i przekształcenia mokradeł oraz ich ochronazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,496
2 Gleby industrio- i urbanoziemnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,496

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Administracja w ochronie środowiskazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,496
2 Finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska /projekt/zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6126
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,496

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Ekstremalne zjawiska pogodowezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,6127
1 Ochrona strefy wybrzeżazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,6127

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
2 Ekologia mikroorganizmówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
1 Mikrobiologiczne metody oceny jakości środowiskazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6127
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
3 Gospodarka wodna regionuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,367
1 Retencja i zagrożenia wód w zlewniachzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,367
2 Zagrożenia jakości wód obszarów wiejskichzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,367

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Nawozy niekonwencjonalnezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368
3 Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368
2 Zadarnianie terenów rekultywowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekologiczna uprawa roślinzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368
2 Ekologiczne metody produkcji, przechowywania i przetwarzania żywnościzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368
wykładyaudytoryjne2,00,7158
3 Environmental pollutionzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,368