Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia produktuprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Finansowanie inwestycji ekologicznychprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Absorpcja i absorberyProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 1
Analiza fazy nadpowierzchniowejAnalityka w ochronie środowiska13 / 1
Analiza wodyAnalityka w ochronie środowiska10 / 1
Analiza zanieczyszczeń glebyAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń żywnościAnalityka w ochronie środowiska13 / 2
Analiza ściekówAnalityka w ochronie środowiska10 / 2
BiomateriałyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 2
Biorozkładalne produkty przemysłoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Biotechnologia przemysłowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 2
Biotechnologie w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 1
CiepłownictwoProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 1
DezodoryzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 1
Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowaAnalityka w ochronie środowiska
Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowegoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 1
EnergetykaProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 2
Energia a środowiskoProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 2
Farby i kleje ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 2
Globalne problemy ekologiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 1
Gospodarka komunalna w miastachProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 2
Gospodarowanie odpadamiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 1
KlimatyzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Laboratorium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Metody chromatograficzneAnalityka w ochronie środowiska
Metody elektrochemiczneAnalityka w ochronie środowiska
Metody rentgenowskieAnalityka w ochronie środowiska
Metody spektrofotometryczneAnalityka w ochronie środowiska
Najlepsze dostępne technologieTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 1
Nanomateriały i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Nawozy ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 1
Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznychAnalityka w ochronie środowiska9 / 1
Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Ocena uciążliwości zakładów przemysłowychProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów odlotowychTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 1
Odnawialne źródła energiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 3
OdorymetriaAnalityka w ochronie środowiska12 / 1
Odpylanie gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wynikówAnalityka w ochronie środowiska9 / 2
Podstawy metod analitycznychAnalityka w ochronie środowiska11 / 1
Podstawy teoretyczne procesówProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 1
Polimery i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaAnalityka w ochronie środowiska
Praca dyplomowa magisterskaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaAnalityka w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Problemy ekologiczne produkcji małotonażowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 1
Procesy katalityczne w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Procesy membranoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Procesy reaktoroweProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 1
Procesy transportowe w środowisku naturalnymProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 1
Projekt technologiczny z ochrony środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Projektowanie i symulacja komputerowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 3
Projektowanie reaktorówProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 2
Równowagi fazoweAnalityka w ochronie środowiska12 / 2
Seminarium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Sieci monitoringu powietrza i wodyAnalityka w ochronie środowiska12 / 3
Systemy ograniczania emisjiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Techniki przygotowania próbek do chromatografiiAnalityka w ochronie środowiska13 / 3
Technologie bezodpadoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 2
Technologie i bioprocesy membranoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 2
Technologie ochrony powietrzaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 2
Technologie wodyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 1
Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recyklingTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Technologie ściekówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 2
Teoretyczne podstawy metod instrumentalnychAnalityka w ochronie środowiska11 / 2
Termiczne metody unieszkodliwiania odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 2
Termodynamika i kinetyka procesowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 2
Unieszkodliwianie odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 2
Unieszkodliwianie odpadów stałychProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 2
Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Wybrane zagadnienia z biotechnologiiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 2
Wymiana pędu i masyProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 2
Zaopatrzenie miast w wodęProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 3
Zarządzanie ekologiczneProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Zarządzanie prośrodowiskoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia produktuprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Finansowanie inwestycji ekologicznychprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Procesy i aparaty w ochronie środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Absorpcja i absorberyProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 2
CiepłownictwoProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 1
DezodoryzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 1
EnergetykaProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 2
Energia a środowiskoProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 2
Globalne problemy ekologiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 1
Gospodarka komunalna w miastachProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 2
KlimatyzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Ocena uciążliwości zakładów przemysłowychProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Odnawialne źródła energiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 3
Odpylanie gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Podstawy teoretyczne procesówProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 1
Praca dyplomowa magisterskaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Procesy membranoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Procesy reaktoroweProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 1
Procesy transportowe w środowisku naturalnymProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 1
Projektowanie i symulacja komputerowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 3
Projektowanie reaktorówProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 2
Seminarium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Systemy ograniczania emisjiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Termodynamika i kinetyka procesowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 2
Unieszkodliwianie odpadów stałychProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 2
Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Wymiana pędu i masyProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 2
Zaopatrzenie miast w wodęProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 3
Zarządzanie ekologiczneProcesy i aparaty w ochronie środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Analityka w ochronie środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza fazy nadpowierzchniowejAnalityka w ochronie środowiska13 / 1
Analiza wodyAnalityka w ochronie środowiska10 / 1
Analiza zanieczyszczeń glebyAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń żywnościAnalityka w ochronie środowiska13 / 2
Analiza ściekówAnalityka w ochronie środowiska10 / 2
Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowaAnalityka w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Metody chromatograficzneAnalityka w ochronie środowiska
Metody elektrochemiczneAnalityka w ochronie środowiska
Metody rentgenowskieAnalityka w ochronie środowiska
Metody spektrofotometryczneAnalityka w ochronie środowiska
Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznychAnalityka w ochronie środowiska9 / 1
Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
OdorymetriaAnalityka w ochronie środowiska12 / 1
Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wynikówAnalityka w ochronie środowiska9 / 2
Podstawy metod analitycznychAnalityka w ochronie środowiska11 / 1
Praca dyplomowa magisterskaAnalityka w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaAnalityka w ochronie środowiska
Równowagi fazoweAnalityka w ochronie środowiska12 / 2
Seminarium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Sieci monitoringu powietrza i wodyAnalityka w ochronie środowiska12 / 3
Techniki przygotowania próbek do chromatografiiAnalityka w ochronie środowiska13 / 3
Teoretyczne podstawy metod instrumentalnychAnalityka w ochronie środowiska11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BiomateriałyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 1
Biorozkładalne produkty przemysłoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Biotechnologia przemysłowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 2
Biotechnologie w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 1
Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowegoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 1
Farby i kleje ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 2
Gospodarowanie odpadamiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 1
Laboratorium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Najlepsze dostępne technologieTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 1
Nanomateriały i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Nawozy ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 1
Oczyszczanie gazów odlotowychTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 1
Polimery i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Pracownia przeddyplomowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Problemy ekologiczne produkcji małotonażowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 1
Procesy katalityczne w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Projekt technologiczny z ochrony środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Seminarium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Technologie bezodpadoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 2
Technologie i bioprocesy membranoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 2
Technologie ochrony powietrzaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 2
Technologie wodyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 1
Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recyklingTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Technologie ściekówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 2
Termiczne metody unieszkodliwiania odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 2
Unieszkodliwianie odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 2
Wybrane zagadnienia z biotechnologiiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 2
Zarządzanie prośrodowiskoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia produktuprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Finansowanie inwestycji ekologicznychprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Absorpcja i absorberyProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 1
Analiza fazy nadpowierzchniowejAnalityka w ochronie środowiska13 / 1
Analiza wodyAnalityka w ochronie środowiska10 / 1
Analiza zanieczyszczeń glebyAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń żywnościAnalityka w ochronie środowiska13 / 2
Analiza ściekówAnalityka w ochronie środowiska10 / 2
BiomateriałyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 2
Biorozkładalne produkty przemysłoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Biotechnologia przemysłowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 2
Biotechnologie w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 1
CiepłownictwoProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 1
DezodoryzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 1
Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowaAnalityka w ochronie środowiska
Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowegoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 1
EnergetykaProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 2
Energia a środowiskoProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 2
Farby i kleje ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 2
Globalne problemy ekologiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 1
Gospodarka komunalna w miastachProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 2
Gospodarowanie odpadamiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 1
KlimatyzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Laboratorium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Metody chromatograficzneAnalityka w ochronie środowiska
Metody elektrochemiczneAnalityka w ochronie środowiska
Metody rentgenowskieAnalityka w ochronie środowiska
Metody spektrofotometryczneAnalityka w ochronie środowiska
Najlepsze dostępne technologieTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 1
Nanomateriały i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Nawozy ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 1
Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznychAnalityka w ochronie środowiska9 / 1
Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Ocena uciążliwości zakładów przemysłowychProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów odlotowychTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 1
Odnawialne źródła energiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 3
OdorymetriaAnalityka w ochronie środowiska12 / 1
Odpylanie gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wynikówAnalityka w ochronie środowiska9 / 2
Podstawy metod analitycznychAnalityka w ochronie środowiska11 / 1
Podstawy teoretyczne procesówProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 1
Polimery i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaAnalityka w ochronie środowiska
Praca dyplomowa magisterskaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaAnalityka w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Problemy ekologiczne produkcji małotonażowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 1
Procesy katalityczne w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Procesy membranoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Procesy reaktoroweProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 1
Procesy transportowe w środowisku naturalnymProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 1
Projekt technologiczny z ochrony środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Projektowanie i symulacja komputerowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 3
Projektowanie reaktorówProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 2
Równowagi fazoweAnalityka w ochronie środowiska12 / 2
Seminarium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Sieci monitoringu powietrza i wodyAnalityka w ochronie środowiska12 / 3
Systemy ograniczania emisjiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Techniki przygotowania próbek do chromatografiiAnalityka w ochronie środowiska13 / 3
Technologie bezodpadoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 2
Technologie i bioprocesy membranoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 2
Technologie ochrony powietrzaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 2
Technologie wodyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 1
Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recyklingTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Technologie ściekówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 2
Teoretyczne podstawy metod instrumentalnychAnalityka w ochronie środowiska11 / 2
Termiczne metody unieszkodliwiania odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 2
Termodynamika i kinetyka procesowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 2
Unieszkodliwianie odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 2
Unieszkodliwianie odpadów stałychProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 2
Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Wybrane zagadnienia z biotechnologiiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 2
Wymiana pędu i masyProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 2
Zaopatrzenie miast w wodęProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 3
Zarządzanie ekologiczneProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Zarządzanie prośrodowiskoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Statystyka i modelowanie w naukach o środowiskuprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia produktuprzedmiot wspólny
Ekotoksykologiaprzedmiot wspólny
Finansowanie inwestycji ekologicznychprzedmiot wspólny
Planowanie przestrzenneprzedmiot wspólny
Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Analiza zanieczyszczeń glebyAnalityka w ochronie środowiska
Analiza zanieczyszczeń powietrza i gazów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Biorozkładalne produkty przemysłoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowaAnalityka w ochronie środowiska
KlimatyzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Laboratorium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Laboratorium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Metody chromatograficzneAnalityka w ochronie środowiska
Metody elektrochemiczneAnalityka w ochronie środowiska
Metody rentgenowskieAnalityka w ochronie środowiska
Metody spektrofotometryczneAnalityka w ochronie środowiska
Nanomateriały i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Ocena toksykologiczna surowców i produktów przemysłowychAnalityka w ochronie środowiska
Ocena uciążliwości zakładów przemysłowychProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Odpylanie gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Polimery i środowiskoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Praca dyplomowa magisterskaAnalityka w ochronie środowiska
Praca dyplomowa magisterskaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaAnalityka w ochronie środowiska
Pracownia przeddyplomowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Procesy katalityczne w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Procesy membranoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Projekt technologiczny z ochrony środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Seminarium dyplomoweProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweAnalityka w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Systemy ograniczania emisjiProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recyklingTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Urządzenia mechaniczne w procesach oczyszczania ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska
Zarządzanie ekologiczneProcesy i aparaty w ochronie środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Absorpcja i absorberyProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 1
Gospodarka komunalna w miastachProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 2
Projektowanie i symulacja komputerowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza fazy nadpowierzchniowejAnalityka w ochronie środowiska13 / 1
Analiza zanieczyszczeń żywnościAnalityka w ochronie środowiska13 / 2
Techniki przygotowania próbek do chromatografiiAnalityka w ochronie środowiska13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza wodyAnalityka w ochronie środowiska10 / 1
Analiza ściekówAnalityka w ochronie środowiska10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 23

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BiomateriałyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 1
Biotechnologia przemysłowaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych23 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioprocesy w oczyszczaniu gazówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 1
Bioprocesy w oczyszczaniu ściekówProcesy i aparaty w ochronie środowiska5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologie w ochronie środowiskaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 1
Wybrane zagadnienia z biotechnologiiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
CiepłownictwoProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 1
EnergetykaProcesy i aparaty w ochronie środowiska2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
DezodoryzacjaProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 1
Energia a środowiskoProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 2
Odnawialne źródła energiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowegoTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 1
Zarządzanie prośrodowiskoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Farby i kleje ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Globalne problemy ekologiiProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 1
Unieszkodliwianie odpadów stałychProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 2
Zaopatrzenie miast w wodęProcesy i aparaty w ochronie środowiska8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarowanie odpadamiTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 1
Unieszkodliwianie odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Najlepsze dostępne technologieTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 1
Technologie bezodpadoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nawozy ekologiczneTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 1
Termiczne metody unieszkodliwiania odpadówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Obróbka wyników z użyciem komercyjnych programów statystycznychAnalityka w ochronie środowiska9 / 1
Organizacja pomiarów i statystyczne opracowanie wynikówAnalityka w ochronie środowiska9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Oczyszczanie gazów odlotowychTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 1
Technologie ochrony powietrzaTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
OdorymetriaAnalityka w ochronie środowiska12 / 1
Równowagi fazoweAnalityka w ochronie środowiska12 / 2
Sieci monitoringu powietrza i wodyAnalityka w ochronie środowiska12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy metod analitycznychAnalityka w ochronie środowiska11 / 1
Teoretyczne podstawy metod instrumentalnychAnalityka w ochronie środowiska11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy teoretyczne procesówProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 1
Termodynamika i kinetyka procesowaProcesy i aparaty w ochronie środowiska3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Problemy ekologiczne produkcji małotonażowejTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 1
Technologie i bioprocesy membranoweTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy reaktoroweProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 1
Projektowanie reaktorówProcesy i aparaty w ochronie środowiska4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy transportowe w środowisku naturalnymProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 1
Wymiana pędu i masyProcesy i aparaty w ochronie środowiska1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie wodyTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 1
Technologie ściekówTechnologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych19 / 2