Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie ścieków:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie ścieków
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL2 60 2,00,30zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,40egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązania problemów środowiskowych związanych z oczyszczalniami ścieków komunalnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie inżyniera, który może podjąć pracę w oczyszczalni ścieków komunalnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczenia bilansów osadów na terenie oczyszczalni ścieków. Obliczenia bilansu chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Obliczenia bilansowe gospodarki wodnej ne terenie oczyszczalni ścieków.15
15
laboratoria
T-L-1Oznaczanie zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych. Oznaczania zdolności do sedymentacji ścieków i osadów. Oznaczania zawartosci węgla organicznego. Oznaczanie BZT5.60
60
wykłady
T-W-1Pdsumowanie dotychczasowej wiedzy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gospodarka wodno-ęciekowa na terenie oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi. Gospodarka energią na terenie oczysczalni ścieków. Gospodarka chemikaliami stosowanymi w oczyszczalniach ścieków. Metody odzyskiwania cennych składników ze stosowanych chemikaliliów.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Czynny udział w zajęciach. Przygotowanie do sprawdzianów. Sprawdzian wiedzy.30
30
laboratoria
A-L-1Czynny udział w zajęciach. Przygotowanie sprawozdań z ćwiczen.60
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach. Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych. Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych. Przygotowanie do egzaminu pisemnego. Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego podczas ćwiczen. Przygotowanie sprawozda z laboratoriów.60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin pisemny z wykładów. Kolokwia z ćwiczeń audytoryjnych. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12b_W15
Student ma wiedze do rozwiązywania problemów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych.
KOS_2A_W15InzA2_W05C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12b_U15
Potrafi ocenić istniejącą technologie i zaproponować nowe rozwiązania.
KOS_2A_U15T2A_U12C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12b_K05
Posiada kompetencje do rozwiązywania problemów technologicznych.
KOS_2A_K05T2A_K04C-1T-W-1, T-A-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-12b_W15
Student ma wiedze do rozwiązywania problemów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych.
2,0
3,0Odpowie na minimum 5 pytań z 10 mpytań zananych podczas egzaminu pisemnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-12b_U15
Potrafi ocenić istniejącą technologie i zaproponować nowe rozwiązania.
2,0
3,0Odpowie na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-12b_K05
Posiada kompetencje do rozwiązywania problemów technologicznych.
2,0
3,0Uzyskanie minimum 5 pkt w skali 20 punktowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Karl i Klaus R.Imhoff, Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków., Oficyna Wydawnicza Proj-Przem-Eko, Bydgoszcz, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Z.Dymaczewski, J.A.Oleszkiewicz, M.M.Sozański, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZIiTS, o. Poznań, 1997, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczenia bilansów osadów na terenie oczyszczalni ścieków. Obliczenia bilansu chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Obliczenia bilansowe gospodarki wodnej ne terenie oczyszczalni ścieków.15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Oznaczanie zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych. Oznaczania zdolności do sedymentacji ścieków i osadów. Oznaczania zawartosci węgla organicznego. Oznaczanie BZT5.60
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pdsumowanie dotychczasowej wiedzy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gospodarka wodno-ęciekowa na terenie oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi. Gospodarka energią na terenie oczysczalni ścieków. Gospodarka chemikaliami stosowanymi w oczyszczalniach ścieków. Metody odzyskiwania cennych składników ze stosowanych chemikaliliów.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Czynny udział w zajęciach. Przygotowanie do sprawdzianów. Sprawdzian wiedzy.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Czynny udział w zajęciach. Przygotowanie sprawozdań z ćwiczen.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach. Uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych. Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych. Przygotowanie do egzaminu pisemnego. Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego podczas ćwiczen. Przygotowanie sprawozda z laboratoriów.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12b_W15Student ma wiedze do rozwiązywania problemów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W15zna technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie inżyniera, który może podjąć pracę w oczyszczalni ścieków komunalnych.
Treści programoweT-W-1Pdsumowanie dotychczasowej wiedzy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gospodarka wodno-ęciekowa na terenie oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi. Gospodarka energią na terenie oczysczalni ścieków. Gospodarka chemikaliami stosowanymi w oczyszczalniach ścieków. Metody odzyskiwania cennych składników ze stosowanych chemikaliliów.
T-A-1Obliczenia bilansów osadów na terenie oczyszczalni ścieków. Obliczenia bilansu chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Obliczenia bilansowe gospodarki wodnej ne terenie oczyszczalni ścieków.
T-L-1Oznaczanie zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych. Oznaczania zdolności do sedymentacji ścieków i osadów. Oznaczania zawartosci węgla organicznego. Oznaczanie BZT5.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny z wykładów. Kolokwia z ćwiczeń audytoryjnych. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie na minimum 5 pytań z 10 mpytań zananych podczas egzaminu pisemnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12b_U15Potrafi ocenić istniejącą technologie i zaproponować nowe rozwiązania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie inżyniera, który może podjąć pracę w oczyszczalni ścieków komunalnych.
Treści programoweT-W-1Pdsumowanie dotychczasowej wiedzy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gospodarka wodno-ęciekowa na terenie oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi. Gospodarka energią na terenie oczysczalni ścieków. Gospodarka chemikaliami stosowanymi w oczyszczalniach ścieków. Metody odzyskiwania cennych składników ze stosowanych chemikaliliów.
T-A-1Obliczenia bilansów osadów na terenie oczyszczalni ścieków. Obliczenia bilansu chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Obliczenia bilansowe gospodarki wodnej ne terenie oczyszczalni ścieków.
T-L-1Oznaczanie zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych. Oznaczania zdolności do sedymentacji ścieków i osadów. Oznaczania zawartosci węgla organicznego. Oznaczanie BZT5.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny z wykładów. Kolokwia z ćwiczeń audytoryjnych. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie na 6 z 10 zadanych pytan.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12b_K05Posiada kompetencje do rozwiązywania problemów technologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie inżyniera, który może podjąć pracę w oczyszczalni ścieków komunalnych.
Treści programoweT-W-1Pdsumowanie dotychczasowej wiedzy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Gospodarka wodno-ęciekowa na terenie oczyszczalni ścieków. Gospodarka osadami ściekowymi. Gospodarka energią na terenie oczysczalni ścieków. Gospodarka chemikaliami stosowanymi w oczyszczalniach ścieków. Metody odzyskiwania cennych składników ze stosowanych chemikaliliów.
T-A-1Obliczenia bilansów osadów na terenie oczyszczalni ścieków. Obliczenia bilansu chemikaliów stosowanych w oczyszczalniach ścieków. Obliczenia bilansowe gospodarki wodnej ne terenie oczyszczalni ścieków.
T-L-1Oznaczanie zawartości metali w ściekach i osadach ściekowych. Oznaczania zdolności do sedymentacji ścieków i osadów. Oznaczania zawartosci węgla organicznego. Oznaczanie BZT5.
Metody nauczaniaM-1Wykład. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny z wykładów. Kolokwia z ćwiczeń audytoryjnych. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Uzyskanie minimum 5 pkt w skali 20 punktowej
3,5
4,0
4,5
5,0