Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Biotechnologia przemysłowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biotechnologia przemysłowa
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 23 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony kurs mikrobiologii ogólnej
W-2Zaliczony kurs biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawami biotechnologii przemysłowej zgodnie z obowiązującymi trendami
C-2Zapoznanie studenta z technicznymi podstawami prawidłowego przebiegu procesu biotechnologicznego
C-3Ukształtowanie umiejętności zgodnie z zasadami etycznymi i ekologicznymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział nauk biotechnologicznych.1
T-W-2Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.3
T-W-3Przemysłowe zastosowania biotransformacji mikrobiologicznej.3
T-W-4Biokataliza i kierunki jej przemysłowego zastosowania: biopreparaty i bioproszki.2
T-W-5Podstawy technologii wybranych bioprocesów: otrzymanie bioetanolu i biometanolu, otrzymywanie witamin, aminokwasów, białek, tłuszczów i polisacharydów.3
T-W-6Kontrola procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych (problemy sterylizacji, powiększenia skali procesów itp.).3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-16a_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać warunki hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach oraz scharakteryzować podstawy technologiczne wybranych bioprocesów. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśnić kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
KOS_2A_W08T2A_W05C-3, C-1, C-2T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-6, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-16a_U15
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych
KOS_2A_U15T2A_U12C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-16a_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać warunki hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach oraz scharakteryzować podstawy technologiczne wybranych bioprocesów. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśnić kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
2,0Student nie potrafi objaśniać podstaw hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, ani przedstawionych technologii bioprocesów ani kontroli procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
3,0Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 60%
3,5Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 70%
4,0Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 80%
4,5Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 90%
5,0Student potrafi w pełni opisać w podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-16a_U15
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych
2,0Student nie potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego ani odpowiednio zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych
3,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 60%
3,5Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 70%
4,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 80%
4,5Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 90%
5,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych

Literatura podstawowa

  1. Bednarski W., Fiedurka J., Podstawy Biotechnologii Przemysłowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
  2. red. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
  3. Klimiuk E., Łebkowska M. (red.), Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Hartman L., Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa, 1999
  2. Bałdyga J., Henczka M., Podgórska W., Obliczenia w inżynierii bioreaktorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział nauk biotechnologicznych.1
T-W-2Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.3
T-W-3Przemysłowe zastosowania biotransformacji mikrobiologicznej.3
T-W-4Biokataliza i kierunki jej przemysłowego zastosowania: biopreparaty i bioproszki.2
T-W-5Podstawy technologii wybranych bioprocesów: otrzymanie bioetanolu i biometanolu, otrzymywanie witamin, aminokwasów, białek, tłuszczów i polisacharydów.3
T-W-6Kontrola procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych (problemy sterylizacji, powiększenia skali procesów itp.).3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-16a_W08W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać warunki hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach oraz scharakteryzować podstawy technologiczne wybranych bioprocesów. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie objaśnić kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności zgodnie z zasadami etycznymi i ekologicznymi
C-1Zapoznanie studenta z podstawami biotechnologii przemysłowej zgodnie z obowiązującymi trendami
C-2Zapoznanie studenta z technicznymi podstawami prawidłowego przebiegu procesu biotechnologicznego
Treści programoweT-W-5Podstawy technologii wybranych bioprocesów: otrzymanie bioetanolu i biometanolu, otrzymywanie witamin, aminokwasów, białek, tłuszczów i polisacharydów.
T-W-3Przemysłowe zastosowania biotransformacji mikrobiologicznej.
T-W-4Biokataliza i kierunki jej przemysłowego zastosowania: biopreparaty i bioproszki.
T-W-1Problematyka dyscypliny biotechnologia: definicja, i podział nauk biotechnologicznych.
T-W-6Kontrola procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych (problemy sterylizacji, powiększenia skali procesów itp.).
T-W-2Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi objaśniać podstaw hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, ani przedstawionych technologii bioprocesów ani kontroli procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
3,0Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 60%
3,5Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 70%
4,0Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 80%
4,5Student potrafi opisać podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych w 90%
5,0Student potrafi w pełni opisać w podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, przedstawione technologie bioprocesowe oraz kontrolę procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-16a_U15W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności zgodnie z zasadami etycznymi i ekologicznymi
C-1Zapoznanie studenta z podstawami biotechnologii przemysłowej zgodnie z obowiązującymi trendami
C-2Zapoznanie studenta z technicznymi podstawami prawidłowego przebiegu procesu biotechnologicznego
Treści programoweT-W-2Technologiczne podstawy hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach.
T-W-3Przemysłowe zastosowania biotransformacji mikrobiologicznej.
T-W-5Podstawy technologii wybranych bioprocesów: otrzymanie bioetanolu i biometanolu, otrzymywanie witamin, aminokwasów, białek, tłuszczów i polisacharydów.
T-W-4Biokataliza i kierunki jej przemysłowego zastosowania: biopreparaty i bioproszki.
T-W-6Kontrola procesów biotechnologicznych w warunkach przemysłowych (problemy sterylizacji, powiększenia skali procesów itp.).
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego ani odpowiednio zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych
3,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 60%
3,5Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 70%
4,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 80%
4,5Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych w 90%
5,0Student potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania procesu biotechnologicznego i zaplanować kontrolę procesu biotechnologicznego w warunkach przemysłowych