Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język do wyboruprzedmiot wspólny
Język wybrany na egzamin-1przedmiot wspólny7 / 1
Język wybrany na egzamin-2przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 3
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1przedmiot wspólny
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-2przedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Chemia budowlanaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Mechanika teoretycznaprzedmiot wspólny
Metody obliczenioweprzedmiot wspólny
Analiza efektywności inwestycjiprzedmiot wspólny11 / 1
BHP w budownictwieprzedmiot wspólny
Betony nowej generacjiprzedmiot wspólny13 / 1
Budownictwo komunikacyjneprzedmiot wspólny
Budownictwo mostoweprzedmiot wspólny10 / 1
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1przedmiot wspólny
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-2przedmiot wspólny
Budownictwo wodneprzedmiot wspólny9 / 1
Fizyka budowli 1przedmiot wspólny
Fizyka budowli 2przedmiot wspólny18 / 1
Fundamentowanieprzedmiot wspólny
Geodezja i administracja gruntamiprzedmiot wspólny
Geoinżynieriaprzedmiot wspólny15 / 1
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Geotechnologia środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Hydraulika i hydrologiaprzedmiot wspólny
Hydrogeologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Instalacje budowlaneprzedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejprzedmiot wspólny10 / 2
Konstrukcje metalowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje metalowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje zespoloneprzedmiot wspólny18 / 2
Materiały i wyroby budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Mechanika gruntówprzedmiot wspólny
Negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny19 / 1
Organizacja i kierowanie budową 1przedmiot wspólny11 / 2
Organizacja i kierowanie budową 2przedmiot wspólny17 / 1
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 1przedmiot wspólny
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2przedmiot wspólny17 / 2
Podstawy BIMprzedmiot wspólny
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rachunkowość i finanse 1przedmiot wspólny11 / 3
Rachunkowość i finanse 2przedmiot wspólny18 / 3
Regulacja stosunków wodnychprzedmiot wspólny9 / 2
Rysunek techniczny w ujęciu komputerowymprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe01przedmiot wspólny8 / 1
Seminarium dyplomowe02przedmiot wspólny8 / 2
Seminarium dyplomowe03przedmiot wspólny8 / 3
Seminarium dyplomowe04przedmiot wspólny8 / 4
Seminarium dyplomowe05przedmiot wspólny8 / 5
Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structuresprzedmiot wspólny14 / 1
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 4
Technologia betonuprzedmiot wspólny
Technologia konstrukcji stalowychprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia robót fundamentowychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologia robót ogólnobudowlanychprzedmiot wspólny
Technologia robót regulacyjnychprzedmiot wspólny16 / 1
Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymprzedmiot wspólny16 / 2
Trwałość betonuprzedmiot wspólny13 / 2
Umowy i procedury kontraktowe 1przedmiot wspólny11 / 5
Umowy i procedury kontraktowe 2przedmiot wspólny19 / 2
Wytrzymałość materiałów-1przedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów-2przedmiot wspólny
Zarządzanie kosztami w budownictwieprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 1przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 3przedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój w gospodarce wodami powierzchniowymiprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka semestralnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język do wyboruprzedmiot wspólny
Język wybrany na egzamin-1przedmiot wspólny7 / 1
Język wybrany na egzamin-2przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 3
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1przedmiot wspólny
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-2przedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Chemia budowlanaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Mechanika teoretycznaprzedmiot wspólny
Metody obliczenioweprzedmiot wspólny
Analiza efektywności inwestycjiprzedmiot wspólny11 / 1
BHP w budownictwieprzedmiot wspólny
Betony nowej generacjiprzedmiot wspólny13 / 1
Budownictwo komunikacyjneprzedmiot wspólny
Budownictwo mostoweprzedmiot wspólny10 / 1
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1przedmiot wspólny
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-2przedmiot wspólny
Budownictwo wodneprzedmiot wspólny9 / 1
Fizyka budowli 1przedmiot wspólny
Fizyka budowli 2przedmiot wspólny18 / 1
Fundamentowanieprzedmiot wspólny
Geodezja i administracja gruntamiprzedmiot wspólny
Geoinżynieriaprzedmiot wspólny15 / 1
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Geotechnologia środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Hydraulika i hydrologiaprzedmiot wspólny
Hydrogeologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Instalacje budowlaneprzedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejprzedmiot wspólny10 / 2
Konstrukcje metalowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje metalowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje zespoloneprzedmiot wspólny18 / 2
Materiały i wyroby budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Mechanika gruntówprzedmiot wspólny
Negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny19 / 1
Organizacja i kierowanie budową 1przedmiot wspólny11 / 2
Organizacja i kierowanie budową 2przedmiot wspólny17 / 1
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 1przedmiot wspólny
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2przedmiot wspólny17 / 2
Podstawy BIMprzedmiot wspólny
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rachunkowość i finanse 1przedmiot wspólny11 / 3
Rachunkowość i finanse 2przedmiot wspólny18 / 3
Regulacja stosunków wodnychprzedmiot wspólny9 / 2
Rysunek techniczny w ujęciu komputerowymprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe01przedmiot wspólny8 / 1
Seminarium dyplomowe02przedmiot wspólny8 / 2
Seminarium dyplomowe03przedmiot wspólny8 / 3
Seminarium dyplomowe04przedmiot wspólny8 / 4
Seminarium dyplomowe05przedmiot wspólny8 / 5
Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structuresprzedmiot wspólny14 / 1
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 4
Technologia betonuprzedmiot wspólny
Technologia konstrukcji stalowychprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia robót fundamentowychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologia robót ogólnobudowlanychprzedmiot wspólny
Technologia robót regulacyjnychprzedmiot wspólny16 / 1
Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymprzedmiot wspólny16 / 2
Trwałość betonuprzedmiot wspólny13 / 2
Umowy i procedury kontraktowe 1przedmiot wspólny11 / 5
Umowy i procedury kontraktowe 2przedmiot wspólny19 / 2
Wytrzymałość materiałów-1przedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów-2przedmiot wspólny
Zarządzanie kosztami w budownictwieprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 1przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 3przedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój w gospodarce wodami powierzchniowymiprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka semestralnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język do wyboruprzedmiot wspólny
Język wybrany na egzamin-1przedmiot wspólny7 / 1
Język wybrany na egzamin-2przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 3
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1przedmiot wspólny
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-2przedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Chemia budowlanaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Mechanika teoretycznaprzedmiot wspólny
Metody obliczenioweprzedmiot wspólny
Analiza efektywności inwestycjiprzedmiot wspólny11 / 1
BHP w budownictwieprzedmiot wspólny
Betony nowej generacjiprzedmiot wspólny13 / 1
Budownictwo komunikacyjneprzedmiot wspólny
Budownictwo mostoweprzedmiot wspólny10 / 1
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1przedmiot wspólny
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-2przedmiot wspólny
Budownictwo wodneprzedmiot wspólny9 / 1
Fizyka budowli 1przedmiot wspólny
Fizyka budowli 2przedmiot wspólny18 / 1
Fundamentowanieprzedmiot wspólny
Geodezja i administracja gruntamiprzedmiot wspólny
Geoinżynieriaprzedmiot wspólny15 / 1
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Geotechnologia środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Hydraulika i hydrologiaprzedmiot wspólny
Hydrogeologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Instalacje budowlaneprzedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejprzedmiot wspólny10 / 2
Konstrukcje metalowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje metalowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje zespoloneprzedmiot wspólny18 / 2
Materiały i wyroby budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Mechanika gruntówprzedmiot wspólny
Negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny19 / 1
Organizacja i kierowanie budową 1przedmiot wspólny11 / 2
Organizacja i kierowanie budową 2przedmiot wspólny17 / 1
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 1przedmiot wspólny
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2przedmiot wspólny17 / 2
Podstawy BIMprzedmiot wspólny
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rachunkowość i finanse 1przedmiot wspólny11 / 3
Rachunkowość i finanse 2przedmiot wspólny18 / 3
Regulacja stosunków wodnychprzedmiot wspólny9 / 2
Rysunek techniczny w ujęciu komputerowymprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe01przedmiot wspólny8 / 1
Seminarium dyplomowe02przedmiot wspólny8 / 2
Seminarium dyplomowe03przedmiot wspólny8 / 3
Seminarium dyplomowe04przedmiot wspólny8 / 4
Seminarium dyplomowe05przedmiot wspólny8 / 5
Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structuresprzedmiot wspólny14 / 1
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 4
Technologia betonuprzedmiot wspólny
Technologia konstrukcji stalowychprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia robót fundamentowychprzedmiot wspólny15 / 2
Technologia robót ogólnobudowlanychprzedmiot wspólny
Technologia robót regulacyjnychprzedmiot wspólny16 / 1
Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymprzedmiot wspólny16 / 2
Trwałość betonuprzedmiot wspólny13 / 2
Umowy i procedury kontraktowe 1przedmiot wspólny11 / 5
Umowy i procedury kontraktowe 2przedmiot wspólny19 / 2
Wytrzymałość materiałów-1przedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów-2przedmiot wspólny
Zarządzanie kosztami w budownictwieprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 1przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 3przedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój w gospodarce wodami powierzchniowymiprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka semestralnaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język do wyboruprzedmiot wspólny
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1przedmiot wspólny
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-2przedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Chemia budowlanaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Mechanika teoretycznaprzedmiot wspólny
Metody obliczenioweprzedmiot wspólny
BHP w budownictwieprzedmiot wspólny
Budownictwo komunikacyjneprzedmiot wspólny
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1przedmiot wspólny
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-2przedmiot wspólny
Fizyka budowli 1przedmiot wspólny
Fundamentowanieprzedmiot wspólny
Geodezja i administracja gruntamiprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Hydraulika i hydrologiaprzedmiot wspólny
Instalacje budowlaneprzedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje betonowe-2przedmiot wspólny
Konstrukcje metalowe-1przedmiot wspólny
Konstrukcje metalowe-2przedmiot wspólny
Materiały i wyroby budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika budowliprzedmiot wspólny
Mechanika gruntówprzedmiot wspólny
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 1przedmiot wspólny
Podstawy BIMprzedmiot wspólny
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny w ujęciu komputerowymprzedmiot wspólny
Technologia betonuprzedmiot wspólny
Technologia robót ogólnobudowlanychprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów-1przedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów-2przedmiot wspólny
Zarządzanie kosztami w budownictwieprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 1przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2przedmiot wspólny
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 3przedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój w gospodarce wodami powierzchniowymiprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka semestralnaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język wybrany na egzamin-1przedmiot wspólny7 / 1
Język wybrany na egzamin-2przedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza efektywności inwestycjiprzedmiot wspólny11 / 1
Organizacja i kierowanie budową 1przedmiot wspólny11 / 2
Rachunkowość i finanse 1przedmiot wspólny11 / 3
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny11 / 4
Umowy i procedury kontraktowe 1przedmiot wspólny11 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Betony nowej generacjiprzedmiot wspólny13 / 1
Trwałość betonuprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo mostoweprzedmiot wspólny10 / 1
Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo wodneprzedmiot wspólny9 / 1
Regulacja stosunków wodnychprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizyka budowli 2przedmiot wspólny18 / 1
Konstrukcje zespoloneprzedmiot wspólny18 / 2
Rachunkowość i finanse 2przedmiot wspólny18 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Geoinżynieriaprzedmiot wspólny15 / 1
Technologia robót fundamentowychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Geotechnologia środowiskaprzedmiot wspólny12 / 1
Hydrogeologiaprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny19 / 1
Umowy i procedury kontraktowe 2przedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja i kierowanie budową 2przedmiot wspólny17 / 1
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2przedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe01przedmiot wspólny8 / 1
Seminarium dyplomowe02przedmiot wspólny8 / 2
Seminarium dyplomowe03przedmiot wspólny8 / 3
Seminarium dyplomowe04przedmiot wspólny8 / 4
Seminarium dyplomowe05przedmiot wspólny8 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structuresprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia konstrukcji stalowychprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia robót regulacyjnychprzedmiot wspólny16 / 1
Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymprzedmiot wspólny16 / 2