Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Sylabus przedmiotu Wytrzymałość materiałów-2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo - inżynier europejski
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wytrzymałość materiałów-2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Teorii Konstrukcji
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Silicka <Ewa.Silicka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 2,70,41zaliczenie
wykładyW2 30 2,30,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończony kurs fizyki
W-2Ukończony kurs matematyki
W-3Ukończony kurs mechaniki teoretycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie umiejętności identyfikowania przypadków wytrzymałościowych
C-2Opanowanie umiejętności wstępnego wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych
C-3Opanowanie umiejętności wyznaczania naprężeń w elementach ściskanych z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
C-4Opanowanie umiejętności stosowania hipotez wytrzymałościowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozciąganie osiowe2
T-A-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem4
T-A-3Zginanie w dwóch płaszczyznach4
T-A-4Ściskanie momośrodowe.3
T-A-5Skręcanie prętów o przekroju kołowym2
T-A-6Wyznaczanie linii ugięcia belek3
T-A-7Ściskanie ze zginaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia4
T-A-8Hipotezy wytężenia2
T-A-9Kolokwia 3x2 godz.6
30
wykłady
T-W-1Rozciąganie osiowe statycznie wyznaczalne2
T-W-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem4
T-W-3Zginanie w dwóch płaszczyznach4
T-W-4Ściskanie mimośrodowe.3
T-W-5Skręcanie2
T-W-6Linia ugięcia belek prostych.4
T-W-7Stateczność prętów prostych. Zginanie ze ściskaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia5
T-W-8Hipotezy wytężenia2
T-W-9Stan graniczny nośności. Elementy teorii prętów cienkościennych4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-A-2Teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń7
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań26
A-A-4Przygotowanie do kolokwiów12
A-A-5Konsultacje5
A-A-6Zaliczenie2
82
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Studia literaturowe i bieżące utrwalanie poznanego materiału15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu16
A-W-4Konsultacje5
A-W-5Egzamin3
69

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie kolokwiów na ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na egzaminie

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/06-2_W01
Zna zasady wymiarowaia elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
BIE_1A_W04, BIE_1A_W06C-1, C-4, C-3, C-2T-A-2, T-A-4, T-A-7, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-8, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/06-2_U01
Potrafi wstępnie zwymiarować elementy konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
BIE_1A_U04C-1, C-4, C-3, C-2T-A-2, T-A-4, T-A-7, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-8, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
BIE_1A_C/05-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za poprawność prowadzonych obliczeń
BIE_1A_K04C-4, C-3, C-2T-A-2, T-A-4, T-A-7, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-8, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-9, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/06-2_W01
Zna zasady wymiarowaia elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
2,0
3,0zna ogólne zasady wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/06-2_U01
Potrafi wstępnie zwymiarować elementy konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
2,0
3,0umie wstępnie zwymiarować elementy konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych, popełnia pojedyncze błędy merytoryczne i rachunkowe
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
BIE_1A_C/05-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za poprawność prowadzonych obliczeń
2,0
3,0Ma świadomość odpowiedzialności za poprawność prowadzonych obliczeń
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, PWN, Warszawa, 2012, III
 2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2014
 3. Cywiński Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, Warszawa, 2008
 4. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 2014
 5. Gawkowska L., Wytrzymałość materiałów, przykłady obliczeń, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2010, IV
 6. Grabowski J., Iwanczewska A., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, OW PW, Warszawa, 2006, VI
 7. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów, Arkady, Warszawa, 1986
 8. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, Warszawa, 2014
 9. Orłowski W., Słowański L., Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń, Arkady, Warszawa, 1978

Literatura dodatkowa

 1. Misiak J., Mechanika techniczna. tom I, Statyka i wytrzymałość, WNT, Warszawa, 2014
 2. Nowacki W., Mechanika budowli, PWN, Warszawa, 1976
 3. Przewłocki J., Górski J., Podstawy mechaniki budowli, Arkady, Warszawa, 2014
 4. Zielnica J., Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2002, II
 5. Jedno S., Paczkowski W. M., Silicka E., Discrete multicriteria reliability–based optimization of spatial trusses, Computer Assisted Mechanics and Engineering Science 14, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozciąganie osiowe2
T-A-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem4
T-A-3Zginanie w dwóch płaszczyznach4
T-A-4Ściskanie momośrodowe.3
T-A-5Skręcanie prętów o przekroju kołowym2
T-A-6Wyznaczanie linii ugięcia belek3
T-A-7Ściskanie ze zginaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia4
T-A-8Hipotezy wytężenia2
T-A-9Kolokwia 3x2 godz.6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozciąganie osiowe statycznie wyznaczalne2
T-W-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem4
T-W-3Zginanie w dwóch płaszczyznach4
T-W-4Ściskanie mimośrodowe.3
T-W-5Skręcanie2
T-W-6Linia ugięcia belek prostych.4
T-W-7Stateczność prętów prostych. Zginanie ze ściskaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia5
T-W-8Hipotezy wytężenia2
T-W-9Stan graniczny nośności. Elementy teorii prętów cienkościennych4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-A-2Teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń7
A-A-3Samodzielne rozwiązywanie zadań26
A-A-4Przygotowanie do kolokwiów12
A-A-5Konsultacje5
A-A-6Zaliczenie2
82
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Studia literaturowe i bieżące utrwalanie poznanego materiału15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu16
A-W-4Konsultacje5
A-W-5Egzamin3
69
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/06-2_W01Zna zasady wymiarowaia elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_W04Zna i rozumie podstawową wiedzę ogólną z mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów
BIE_1A_W06Zna i rozumie zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki
Cel przedmiotuC-1Opanowanie umiejętności identyfikowania przypadków wytrzymałościowych
C-4Opanowanie umiejętności stosowania hipotez wytrzymałościowych
C-3Opanowanie umiejętności wyznaczania naprężeń w elementach ściskanych z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
C-2Opanowanie umiejętności wstępnego wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych
Treści programoweT-A-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-A-4Ściskanie momośrodowe.
T-A-7Ściskanie ze zginaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
T-A-6Wyznaczanie linii ugięcia belek
T-A-1Rozciąganie osiowe
T-A-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-A-8Hipotezy wytężenia
T-W-1Rozciąganie osiowe statycznie wyznaczalne
T-W-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-W-5Skręcanie
T-W-8Hipotezy wytężenia
T-W-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-W-4Ściskanie mimośrodowe.
T-W-9Stan graniczny nośności. Elementy teorii prętów cienkościennych
T-W-6Linia ugięcia belek prostych.
T-W-7Stateczność prętów prostych. Zginanie ze ściskaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie kolokwiów na ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na egzaminie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna ogólne zasady wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/06-2_U01Potrafi wstępnie zwymiarować elementy konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałościowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_U04Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, określić stan naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcji oraz je zwymiarować
Cel przedmiotuC-1Opanowanie umiejętności identyfikowania przypadków wytrzymałościowych
C-4Opanowanie umiejętności stosowania hipotez wytrzymałościowych
C-3Opanowanie umiejętności wyznaczania naprężeń w elementach ściskanych z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
C-2Opanowanie umiejętności wstępnego wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych
Treści programoweT-A-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-A-4Ściskanie momośrodowe.
T-A-7Ściskanie ze zginaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
T-A-6Wyznaczanie linii ugięcia belek
T-A-1Rozciąganie osiowe
T-A-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-A-5Skręcanie prętów o przekroju kołowym
T-A-8Hipotezy wytężenia
T-W-1Rozciąganie osiowe statycznie wyznaczalne
T-W-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-W-5Skręcanie
T-W-8Hipotezy wytężenia
T-W-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-W-4Ściskanie mimośrodowe.
T-W-9Stan graniczny nośności. Elementy teorii prętów cienkościennych
T-W-6Linia ugięcia belek prostych.
T-W-7Stateczność prętów prostych. Zginanie ze ściskaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie kolokwiów na ćwiczeniach
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na egzaminie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0umie wstępnie zwymiarować elementy konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych, popełnia pojedyncze błędy merytoryczne i rachunkowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięBIE_1A_C/05-2_K01Ma świadomość odpowiedzialności za poprawność prowadzonych obliczeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówBIE_1A_K04Jest gotów do kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemu inżynierskiego. Efektywnie wykorzystuje zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4Opanowanie umiejętności stosowania hipotez wytrzymałościowych
C-3Opanowanie umiejętności wyznaczania naprężeń w elementach ściskanych z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
C-2Opanowanie umiejętności wstępnego wymiarowania elementów konstrukcji dla różnych przypadków wytrzymałosciowych
Treści programoweT-A-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-A-4Ściskanie momośrodowe.
T-A-7Ściskanie ze zginaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
T-A-6Wyznaczanie linii ugięcia belek
T-A-1Rozciąganie osiowe
T-A-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-A-5Skręcanie prętów o przekroju kołowym
T-A-8Hipotezy wytężenia
T-W-1Rozciąganie osiowe statycznie wyznaczalne
T-W-2Zginanie proste. Zginanie ze ścinaniem
T-W-5Skręcanie
T-W-8Hipotezy wytężenia
T-W-3Zginanie w dwóch płaszczyznach
T-W-4Ściskanie mimośrodowe.
T-W-9Stan graniczny nośności. Elementy teorii prętów cienkościennych
T-W-6Linia ugięcia belek prostych.
T-W-7Stateczność prętów prostych. Zginanie ze ściskaniem z uwzględnieniem niebezpieczeństwa wyboczenia
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie kolokwiów na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość odpowiedzialności za poprawność prowadzonych obliczeń
3,5
4,0
4,5
5,0