Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 4:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Wychowanie fizyczne-2zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,030

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Metody obliczeniowezaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,815
wykładyaudytoryjne1,00,815

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP w budownictwiezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,615
wykładyaudytoryjne1,00,615
Budownictwo komunikacyjnezaliczenie3,0projektypraktyczne1,80,715
wykładyaudytoryjne1,20,615
Instalacje budowlanezaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,815
wykładyaudytoryjne1,50,815
Konstrukcje betonowe-2egzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,130
projektypraktyczne1,00,715
Konstrukcje metalowe-2egzamin3,0projektypraktyczne1,50,715
wykładyaudytoryjne1,51,230
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,615
wykładyaudytoryjne2,00,615
Technologia robót ogólnobudowlanychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,615
wykładyaudytoryjne1,50,615

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język wybrany na egzamin-1egzamin4,0lektoratpraktyczne4,02,4604
2 Język wybrany na egzamin-2egzamin4,0lektoratpraktyczne4,02,4604

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budownictwo wodnezaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154
2 Regulacja stosunków wodnychzaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budownictwo mostowezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,20,6154
projektypraktyczne0,80,6154
2 Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejzaliczenie2,0projektypraktyczne0,80,6154
wykładyaudytoryjne1,20,6154