Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Język angielskizaliczenie6,0lektoratpraktyczne2,01,3301
lektoratpraktyczne2,01,3302
lektoratpraktyczne2,01,3303
Język do wyboruzaliczenie6,0lektoratpraktyczne2,01,3301
lektoratpraktyczne2,01,3302
lektoratpraktyczne2,01,3303
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6156
wykładyaudytoryjne1,00,6156
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-2zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6158
wykładyaudytoryjne1,00,6158
Technologia informacyjnazaliczenie2,0projektypraktyczne2,01,1302
Wychowanie fizyczne-1zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0303
Wychowanie fizyczne-2zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Chemia budowlanazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne2,01,2302
Fizykazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne2,01,3302
Geologiazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne1,00,6152
Matematyka-1zaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,21,3301
wykładyaudytoryjne1,81,2301
Matematyka-2egzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3302
wykładyaudytoryjne2,01,2302
Mechanika teoretycznaegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,20,7151
wykładyaudytoryjne1,81,2301
Metody obliczeniowezaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,8154
wykładyaudytoryjne1,00,8154

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP w budownictwiezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154
Budownictwo komunikacyjnezaliczenie3,0projektypraktyczne1,80,7154
wykładyaudytoryjne1,20,6154
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-1zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne0,80,6152
projektypraktyczne1,20,6152
Budownictwo ogólne i konstrukcje drewniane-2egzamin5,0projektypraktyczne2,01,1303
wykładyaudytoryjne3,01,2303
Fizyka budowli 1zaliczenie2,0projektypraktyczne1,50,7153
wykładyaudytoryjne0,50,5153
Fundamentowanieegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2303
projektypraktyczne2,00,8153
Geodezja i administracja gruntamizaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,1301
wykładyaudytoryjne2,01,1301
Geometria wykreślnaegzamin3,0projektypraktyczne1,01,0301
wykładyaudytoryjne2,01,2301
Hydraulika i hydrologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,20,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,6153
Instalacje budowlanezaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,8154
wykładyaudytoryjne1,50,8154
Konstrukcje betonowe-1zaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7153
wykładyaudytoryjne2,01,1303
Konstrukcje betonowe-2egzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,1304
projektypraktyczne1,00,7154
Konstrukcje metalowe-1zaliczenie3,0projektypraktyczne1,80,8153
wykładyaudytoryjne1,21,1303
Konstrukcje metalowe-2egzamin3,0projektypraktyczne1,50,7154
wykładyaudytoryjne1,51,2304
Materiały i wyroby budowlaneegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2301
laboratoriapraktyczne2,01,1301
Mechanika budowliegzamin5,0projektypraktyczne1,00,7153
wykładyaudytoryjne2,61,2303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,41,1303
Mechanika gruntówegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,2302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7152
Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 1zaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
Podstawy BIMzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6158
seminariapraktyczne1,00,7158
Podstawy kosztorysowania robót budowlanychzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6154
wykładyaudytoryjne2,00,6154
Praca dyplomowazaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,01,708
Rysunek techniczny w ujęciu komputerowymzaliczenie2,0projektypraktyczne2,01,1301
Technologia betonuzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne1,00,6152
Technologia robót ogólnobudowlanychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,6154
wykładyaudytoryjne1,50,6154
Wytrzymałość materiałów-1zaliczenie2,0projektypraktyczne1,30,7151
wykładyaudytoryjne0,70,6151
Wytrzymałość materiałów-2egzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,71,2302
wykładyaudytoryjne2,31,3302
Zarządzanie kosztami w budownictwieegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 1zaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3305
wykładyaudytoryjne2,01,3305
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,4306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,3306
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 3zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,3308
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3308
Zrównoważony rozwój w gospodarce wodami powierzchniowymizaliczenie1,0seminariapraktyczne1,00,6155

Przedmioty dodatkowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,028
Szkolenie BHPzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie adaptacyjnezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,001

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka semestralnazaliczenie30,0praktykipraktyczne30,015,04507

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 PHS - Etyka w biznesiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301
2 PHS - Socjologia gospodarkizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,2301
3 PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1301

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7151
2 WZK - Muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
3 WZK - Teatrzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6151

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)zaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,8151
2 Ochrona własności przemysłowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6151

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język wybrany na egzamin-1egzamin4,0lektoratpraktyczne4,02,4604
2 Język wybrany na egzamin-2egzamin4,0lektoratpraktyczne4,02,4604

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Seminarium dyplomowe01zaliczenie2,0seminaria dyplomowepraktyczne2,01,2308
2 Seminarium dyplomowe02zaliczenie2,0seminaria dyplomowepraktyczne2,01,2308
3 Seminarium dyplomowe03zaliczenie2,0seminaria dyplomowepraktyczne2,01,2308
4 Seminarium dyplomowe04zaliczenie2,0seminaria dyplomowepraktyczne2,01,2308
5 Seminarium dyplomowe05zaliczenie2,0seminaria dyplomowepraktyczne2,01,2308

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budownictwo wodnezaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154
2 Regulacja stosunków wodnychzaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budownictwo mostowezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,20,6154
projektypraktyczne0,80,6154
2 Konstrukcje i obiekty inżynierii komunikacyjnejzaliczenie2,0projektypraktyczne0,80,6154
wykładyaudytoryjne1,20,6154

Blok obieralny 11 - do wybrania 4 z 5 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Analiza efektywności inwestycjizaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,1305
projektypraktyczne2,01,1305
2 Organizacja i kierowanie budową 1egzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,4305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3305
3 Rachunkowość i finanse 1egzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,2305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2305
4 Systemy zarządzania jakościązaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,3305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3305
5 Umowy i procedury kontraktowe 1egzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,4305
projektypraktyczne2,01,3305

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Geotechnologia środowiskazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
projektypraktyczne2,00,7155
2 Hydrogeologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,7155
projektypraktyczne1,00,7155

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Betony nowej generacjizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0156
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Trwałość betonuzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0156
wykładyaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structureszaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,7156
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Technologia konstrukcji stalowychzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,7156
wykładyaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Geoinżynieriazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne2,00,7156
2 Technologia robót fundamentowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne2,00,8156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia robót regulacyjnychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,8156
2 Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,8156

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i kierowanie budową 2egzamin3,0projektypraktyczne1,00,8156
wykładyaudytoryjne2,00,9156
2 Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,7156

Blok obieralny 18 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Fizyka budowli 2zaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,3306
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Konstrukcje zespolonezaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,1306
wykładyaudytoryjne1,00,6156
3 Rachunkowość i finanse 2zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8156
projektypraktyczne2,01,2306

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Negocjacje w biznesieegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,7158
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,7158
2 Umowy i procedury kontraktowe 2egzamin4,0projektypraktyczne2,00,8158
wykładyaudytoryjne2,00,9158