Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo - inżynier europejski (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 6:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Prawo w budownictwie i ochrona środowiska-1zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,615
wykładyaudytoryjne1,00,615

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,430
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,330

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Betony nowej generacjizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0156
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Trwałość betonuzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0156
wykładyaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Stalowe konstrukcje przemysłowe/Industrial steel structureszaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,7156
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Technologia konstrukcji stalowychzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,7156
wykładyaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Geoinżynieriazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne2,00,7156
2 Technologia robót fundamentowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne2,00,8156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia robót regulacyjnychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,8156
2 Technologia robót specjalistycznych w budownictwie wodnymzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,8156

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja i kierowanie budową 2egzamin3,0projektypraktyczne1,00,8156
wykładyaudytoryjne2,00,9156
2 Organizacja przedsiębiorstw budowlanych 2egzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7156
wykładyaudytoryjne2,00,7156

Blok obieralny 18 - do wybrania 2 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Fizyka budowli 2zaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,3306
wykładyaudytoryjne1,00,6156
2 Konstrukcje zespolonezaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,1306
wykładyaudytoryjne1,00,6156
3 Rachunkowość i finanse 2zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8156
projektypraktyczne2,01,2306