Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny5 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwoprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Rośliny zmodyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny
Dobory drzew i krzewówprzedmiot wspólny
Florystykaprzedmiot wspólny
Historia uprawy warzywprzedmiot wspólny2 / 1
Integrowana produkcja owocówprzedmiot wspólny
Integrowana produkcja warzywprzedmiot wspólny
Kwiaty jadalneprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskachprzedmiot wspólny3 / 1
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymprzedmiot wspólny
Rośliny na suche bukietyprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychprzedmiot wspólny
Szkółkarstwo bylinprzedmiot wspólny
Trawy ozdobneprzedmiot wspólny1 / 2
Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanychprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleniprzedmiot wspólny
Współczesne trendy w warzywnictwieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z sadownictwaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwaprzedmiot wspólny
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichprzedmiot wspólny
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychprzedmiot wspólny2 / 2
Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuprzedmiot wspólny6 / 2
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Biologia nasionProdukcja owoców, warzyw i ziół
Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Projektowanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Przedłużanie trwałości roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Rośliny rabatowe i kwietnikoweRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Urządzanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Warzywa i owoce tropikalneProdukcja owoców, warzyw i ziół
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychProdukcja owoców, warzyw i ziół
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywProdukcja owoców, warzyw i ziół

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny5 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwoprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Rośliny zmodyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny
Dobory drzew i krzewówprzedmiot wspólny
Florystykaprzedmiot wspólny
Historia uprawy warzywprzedmiot wspólny2 / 1
Integrowana produkcja owocówprzedmiot wspólny
Integrowana produkcja warzywprzedmiot wspólny
Kwiaty jadalneprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskachprzedmiot wspólny3 / 1
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymprzedmiot wspólny
Rośliny na suche bukietyprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychprzedmiot wspólny
Szkółkarstwo bylinprzedmiot wspólny
Trawy ozdobneprzedmiot wspólny1 / 2
Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanychprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleniprzedmiot wspólny
Współczesne trendy w warzywnictwieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z sadownictwaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwaprzedmiot wspólny
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichprzedmiot wspólny
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychprzedmiot wspólny2 / 2
Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuprzedmiot wspólny6 / 2
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Produkcja owoców, warzyw i ziół

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologia nasionProdukcja owoców, warzyw i ziół
Warzywa i owoce tropikalneProdukcja owoców, warzyw i ziół
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychProdukcja owoców, warzyw i ziół
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywProdukcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Projektowanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Przedłużanie trwałości roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Rośliny rabatowe i kwietnikoweRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Urządzanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny5 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwoprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Rośliny zmodyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny
Dobory drzew i krzewówprzedmiot wspólny
Florystykaprzedmiot wspólny
Historia uprawy warzywprzedmiot wspólny2 / 1
Integrowana produkcja owocówprzedmiot wspólny
Integrowana produkcja warzywprzedmiot wspólny
Kwiaty jadalneprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskachprzedmiot wspólny3 / 1
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymprzedmiot wspólny
Rośliny na suche bukietyprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychprzedmiot wspólny
Szkółkarstwo bylinprzedmiot wspólny
Trawy ozdobneprzedmiot wspólny1 / 2
Uprawy sadownicze na terenach zdegradowanych i zantropogenizowanychprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleniprzedmiot wspólny
Współczesne trendy w warzywnictwieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z sadownictwaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwaprzedmiot wspólny
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichprzedmiot wspólny
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychprzedmiot wspólny2 / 2
Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuprzedmiot wspólny6 / 2
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Biologia nasionProdukcja owoców, warzyw i ziół
Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Projektowanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Przedłużanie trwałości roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Rośliny rabatowe i kwietnikoweRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Urządzanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Warzywa i owoce tropikalneProdukcja owoców, warzyw i ziół
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychProdukcja owoców, warzyw i ziół
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywProdukcja owoców, warzyw i ziół

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Biologia molekularnaprzedmiot wspólny
Doświadczalnictwoprzedmiot wspólny
Kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Rośliny zmodyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny
Dobory drzew i krzewówprzedmiot wspólny
Florystykaprzedmiot wspólny
Integrowana produkcja owocówprzedmiot wspólny
Integrowana produkcja warzywprzedmiot wspólny
Ocena jakości po zbiorze i przechowywaniu produktów ogrodniczychprzedmiot wspólny
Projektowanie sadów i jagodników z wykorzystaniem programów komputerowychprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnymprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin sadowniczychprzedmiot wspólny
Szkółkarstwo bylinprzedmiot wspólny
Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleniprzedmiot wspólny
Współczesne trendy w warzywnictwieprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z sadownictwaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa i zielarstwaprzedmiot wspólny
Właściwości dietetyczne i lecznicze roślin warzywnych i zielarskichprzedmiot wspólny
Zrównoważona produkcja roślin ozdobnychprzedmiot wspólny
Biologia nasionProdukcja owoców, warzyw i ziół
Nowe kierunki w produkcji i zastosowaniu roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Projektowanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Przedłużanie trwałości roślin ozdobnychRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Rośliny rabatowe i kwietnikoweRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Urządzanie terenów zieleniRośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Warzywa i owoce tropikalneProdukcja owoców, warzyw i ziół
Winnice, sady i jagodniki w gospodarstwach agroturystycznychProdukcja owoców, warzyw i ziół
Światowy i krajowy rynek owoców i warzywProdukcja owoców, warzyw i ziół

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia przyrodyprzedmiot wspólny5 / 1
Psychologia społeczna - komunikacja i negocjacjeprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Historia uprawy warzywprzedmiot wspólny2 / 1
Zbiór ziół ze stanowisk naturalnychprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kwiaty jadalneprzedmiot wspólny6 / 1
Znaczenie produktów ogrodniczych w zdrowym odżywianiuprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny na suche bukietyprzedmiot wspólny1 / 1
Trawy ozdobneprzedmiot wspólny1 / 2