Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Urządzanie terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Urządzanie terenów zieleni
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, budowy i urządzania terenów zieleni

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad urządzania zbiorników wodnych w zależności od budowy
C-2Przekazanie wiedzy związanej z urządzaniem terenów parkowych, przyulicznych i zdegradowanych
C-3Poznanie zasad urządzania ogrodów przedszkolnych i szkolnych, przykościelnych i cmentarzy
C-4Zdobycie umiejętności wykonywania założeń terenów zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Urządzanie sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych3
T-W-2Urządzanie terenów przyulicznych2
T-W-3Urządzanie terenów parkowych4
T-W-4Urządzanie i wykorzystanie terenów zdegradowanych2
T-W-5Urządzanie ogrodów przedszkolnych i szkolnych2
T-W-6Urządzanie terenów przykościelnych i cmentarzy2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne, dyskusje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
S-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-rz_W01
Posiada wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie oraz podstaw technik kształtowania środowiska; rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania i urządzania terenów zieleni, a także rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
OG_2A_W03, OG_2A_W05, OG_2A_W09, OG_2A_W10R2A_W01, R2A_W04, R2A_W05, R2A_W07, R2A_W09InzA2_W03, InzA2_W04, InzA2_W05C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-rz_U01
Posiada umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D04-rz_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-rz_W01
Posiada wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie oraz podstaw technik kształtowania środowiska; rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania i urządzania terenów zieleni, a także rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
2,0student nie posiada wiedzy na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie oraz nie zna podstaw technik kształtowania środowiska; nie ma wiedzy z zakresu kształtowania i urządzania terenów zieleni oraz znajomości roślin
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz ograniczoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
3,5student posiada wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz wiedzę z zakresu znajomości roślin
4,0student posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-rz_U01
Posiada umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
2,0student nie posiada umiejętności doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz nie potrafi samodzielnie planować zadań z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
3,0student posiada ograniczoną umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi w ograniczonym zakresie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
3,5student posiada umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
4,0student posiada dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
4,5student posiada ponad dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
5,0student posiada bardzo dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D04-rz_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
5,0student ma uruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni

Literatura podstawowa

  1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WsiP, Warszawa, 1998
  2. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, WsiP, Warszawa, 1998
  3. Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Urządzanie sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych3
T-W-2Urządzanie terenów przyulicznych2
T-W-3Urządzanie terenów parkowych4
T-W-4Urządzanie i wykorzystanie terenów zdegradowanych2
T-W-5Urządzanie ogrodów przedszkolnych i szkolnych2
T-W-6Urządzanie terenów przykościelnych i cmentarzy2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach5
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-rz_W01Posiada wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie oraz podstaw technik kształtowania środowiska; rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania i urządzania terenów zieleni, a także rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
OG_2A_W09student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji ogrodniczej
OG_2A_W10student posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu produkcji i znajomości roślin ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad urządzania zbiorników wodnych w zależności od budowy
C-2Przekazanie wiedzy związanej z urządzaniem terenów parkowych, przyulicznych i zdegradowanych
C-3Poznanie zasad urządzania ogrodów przedszkolnych i szkolnych, przykościelnych i cmentarzy
C-4Zdobycie umiejętności wykonywania założeń terenów zieleni
Treści programoweT-W-2Urządzanie terenów przyulicznych
T-W-4Urządzanie i wykorzystanie terenów zdegradowanych
T-W-5Urządzanie ogrodów przedszkolnych i szkolnych
T-W-6Urządzanie terenów przykościelnych i cmentarzy
T-W-1Urządzanie sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych
T-W-3Urządzanie terenów parkowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
S-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada wiedzy na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie oraz nie zna podstaw technik kształtowania środowiska; nie ma wiedzy z zakresu kształtowania i urządzania terenów zieleni oraz znajomości roślin
3,0student posiada ograniczoną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz ograniczoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
3,5student posiada wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz wiedzę z zakresu znajomości roślin
4,0student posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie, technik kształtowania środowiska, kształtowania oraz urządzania terenów zieleni oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-rz_U01Posiada umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad urządzania zbiorników wodnych w zależności od budowy
C-2Przekazanie wiedzy związanej z urządzaniem terenów parkowych, przyulicznych i zdegradowanych
C-3Poznanie zasad urządzania ogrodów przedszkolnych i szkolnych, przykościelnych i cmentarzy
Treści programoweT-W-2Urządzanie terenów przyulicznych
T-W-4Urządzanie i wykorzystanie terenów zdegradowanych
T-W-5Urządzanie ogrodów przedszkolnych i szkolnych
T-W-6Urządzanie terenów przykościelnych i cmentarzy
T-W-1Urządzanie sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych
T-W-3Urządzanie terenów parkowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada umiejętności doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz nie potrafi samodzielnie planować zadań z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
3,0student posiada ograniczoną umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi w ograniczonym zakresie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
3,5student posiada umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
4,0student posiada dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
4,5student posiada ponad dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
5,0student posiada bardzo dobrą umiejętność doboru technologii w celu poprawy jakości życia człowieka oraz potrafi samodzielnie planować zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D04-rz_K01Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad urządzania zbiorników wodnych w zależności od budowy
C-2Przekazanie wiedzy związanej z urządzaniem terenów parkowych, przyulicznych i zdegradowanych
C-3Poznanie zasad urządzania ogrodów przedszkolnych i szkolnych, przykościelnych i cmentarzy
C-4Zdobycie umiejętności wykonywania założeń terenów zieleni
Treści programoweT-W-2Urządzanie terenów przyulicznych
T-W-4Urządzanie i wykorzystanie terenów zdegradowanych
T-W-5Urządzanie ogrodów przedszkolnych i szkolnych
T-W-6Urządzanie terenów przykościelnych i cmentarzy
T-W-1Urządzanie sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych
T-W-3Urządzanie terenów parkowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni
5,0student ma uruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z urządzaniem terenów zieleni