Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleni
Specjalność Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie cech jakościowych materiału nasadzeniowego
C-2Poznanie podstaw chirurgii oraz cięcia drzew i krzewów ozdobnych
C-3Poznanie zasad formowania roślin
C-4Poznanie zasad wykonywania wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Cechy jakościowe materiału nasadzeniowego, sadzenie i zabezpieczenie roślin po sadzeniu3
T-A-2Typy koron i pokroje roślin; rzeźby roślinne2
T-A-3Cięcie drzew i krzewów – termin, technika i zasady2
T-A-4Narzędzia stosowane w chirurgii drzew, podstawy chirurgii drzew, wzmocnienia mechaniczne2
T-A-5Żywopłoty – sadzenie, ciecie, odmładzanie2
T-A-6Cięcie krzewów i pnączy2
T-A-7Podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, odchwaszczanie, ochrona roślin w zimie2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w wykładach15
A-A-2konsultacje, przygotowanie do kolokwiów15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
S-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-rz_W01
Posiada wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
OG_2A_W05, OG_2A_W07R2A_W05, R2A_W07InzA2_W02, InzA2_W04, InzA2_W05C-2, C-3, C-4T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-rz_U01
Potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
OG_2A_U03, OG_2A_U06R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_D02-rz_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
OG_2A_K01R2A_K01, R2A_K07C-2, C-3, C-4T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-rz_W01
Posiada wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
2,0student nie posiada wiedzy o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
3,0student posiada ograniczoną wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
3,5student posiada wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
4,0student posiada rozszerzoną wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-rz_U01
Potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
2,0student nie potrafi analizować problemów wpływających na stan środowiska oraz nie posiada umiejętności doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
3,0student potrafi w ograniczonym zakresie analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada ograniczoną umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
3,5student potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
4,0student dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
4,5student ponad dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada ponad dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
5,0student bardzo dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada bardzo dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_D02-rz_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
5,0student ma ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni

Literatura podstawowa

  1. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. European treeworker, Patzer Verlag, Berlin-Hanower, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Cechy jakościowe materiału nasadzeniowego, sadzenie i zabezpieczenie roślin po sadzeniu3
T-A-2Typy koron i pokroje roślin; rzeźby roślinne2
T-A-3Cięcie drzew i krzewów – termin, technika i zasady2
T-A-4Narzędzia stosowane w chirurgii drzew, podstawy chirurgii drzew, wzmocnienia mechaniczne2
T-A-5Żywopłoty – sadzenie, ciecie, odmładzanie2
T-A-6Cięcie krzewów i pnączy2
T-A-7Podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, odchwaszczanie, ochrona roślin w zimie2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w wykładach15
A-A-2konsultacje, przygotowanie do kolokwiów15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-rz_W01Posiada wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
OG_2A_W07student posiada wiedzę z zakresu wymagań jakościowych (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) dla owoców, nasion, warzyw, roślin ozdobnych i leczniczych oraz funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw chirurgii oraz cięcia drzew i krzewów ozdobnych
C-3Poznanie zasad formowania roślin
C-4Poznanie zasad wykonywania wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych
Treści programoweT-A-4Narzędzia stosowane w chirurgii drzew, podstawy chirurgii drzew, wzmocnienia mechaniczne
T-A-5Żywopłoty – sadzenie, ciecie, odmładzanie
T-A-6Cięcie krzewów i pnączy
T-A-7Podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, odchwaszczanie, ochrona roślin w zimie
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada wiedzy o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
3,0student posiada ograniczoną wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
3,5student posiada wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
4,0student posiada rozszerzoną wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
4,5student posiada ponad dobrą wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych w pielęgnacji roślin oraz o roli zrównoważonego użytkowania terenów zieleni
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-rz_U01Potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie cech jakościowych materiału nasadzeniowego
C-2Poznanie podstaw chirurgii oraz cięcia drzew i krzewów ozdobnych
Treści programoweT-A-2Typy koron i pokroje roślin; rzeźby roślinne
T-A-3Cięcie drzew i krzewów – termin, technika i zasady
T-A-4Narzędzia stosowane w chirurgii drzew, podstawy chirurgii drzew, wzmocnienia mechaniczne
T-A-1Cechy jakościowe materiału nasadzeniowego, sadzenie i zabezpieczenie roślin po sadzeniu
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi analizować problemów wpływających na stan środowiska oraz nie posiada umiejętności doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
3,0student potrafi w ograniczonym zakresie analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada ograniczoną umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
3,5student potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
4,0student dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
4,5student ponad dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada ponad dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
5,0student bardzo dobrze potrafi analizować problemy wpływające na stan środowiska oraz posiada bardzo dobrą umiejętność doboru i modyfikacji działań w celu poprawy jakości życia człowieka
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_D02-rz_K01Ma świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Poznanie podstaw chirurgii oraz cięcia drzew i krzewów ozdobnych
C-3Poznanie zasad formowania roślin
C-4Poznanie zasad wykonywania wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych
Treści programoweT-A-2Typy koron i pokroje roślin; rzeźby roślinne
T-A-3Cięcie drzew i krzewów – termin, technika i zasady
T-A-4Narzędzia stosowane w chirurgii drzew, podstawy chirurgii drzew, wzmocnienia mechaniczne
T-A-5Żywopłoty – sadzenie, ciecie, odmładzanie
T-A-6Cięcie krzewów i pnączy
T-A-7Podlewanie, nawożenie, ściółkowanie, odchwaszczanie, ochrona roślin w zimie
T-A-1Cechy jakościowe materiału nasadzeniowego, sadzenie i zabezpieczenie roślin po sadzeniu
Metody nauczaniaM-1Wykłady multimedialne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaangażowanie podczas wykładów i dyskusji
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni
5,0student ma ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia się w związku z wprowadzaniem nowych technologii związanych z pielęgnacją terenów zieleni