Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 21wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 22wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHPzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,392
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,692
Technologia informacyjnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,391
laboratoriapraktyczne2,00,8211
Zasady zdrowego stylu życiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,391

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Chemia analitycznazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,394
laboratoriapraktyczne3,00,6184
Chemia fizycznaegzamin6,0laboratoriapraktyczne2,00,6183
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6183
wykładyaudytoryjne2,00,8183
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne2,00,6182
wykładyaudytoryjne2,00,9182
Fizykaegzamin7,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,1271
wykładyaudytoryjne4,01,7361
Matematyka Iegzamin8,0wykładyaudytoryjne4,01,3361
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne4,01,6451
Matematyka IIegzamin8,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne4,01,6452
wykładyaudytoryjne4,01,0272
Podstawy chemii organicznejzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,6183
laboratoriapraktyczne2,00,6183

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Elektrotechnika i elektronikazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,00,9274
Elementy maszyn i urządzeńzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1183
Grafika inżynierskazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,392
laboratoriapraktyczne3,01,4272
Informatyka i programowaniezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,50,493
laboratoriapraktyczne2,51,0273
Inżynieria reaktorów chemicznychegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7187
wykładyaudytoryjne3,01,1277
Kinetyka procesowaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,8186
laboratoriapraktyczne2,00,6186
Komputerowe techniki projektowaniazaliczenie6,0projektypraktyczne3,01,1277
wykładyaudytoryjne3,00,9277
Mechanika płynówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,00,9273
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,593
projektypraktyczne1,50,593
wykładyaudytoryjne1,50,6183
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne5,00,9276
Pomiary przemysłowezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0277
Procesy cieplne i aparatyegzamin10,0laboratoriapraktyczne3,00,9275
projektypraktyczne3,01,0275
wykładyaudytoryjne4,00,9275
Procesy dyfuzyjne i aparatyegzamin10,0laboratoriapraktyczne3,00,9276
projektypraktyczne3,01,2276
wykładyaudytoryjne4,01,1276
Procesy dynamiczne i aparatyegzamin10,0laboratoriaaudytoryjne3,01,1274
projektyaudytoryjne3,01,1274
wykładyaudytoryjne4,01,6274
Procesy mechaniczne i urządzeniaegzamin6,0projektypraktyczne2,00,8185
wykładyaudytoryjne2,00,6185
laboratoriapraktyczne2,00,6185
Technologia chemicznazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,02,2276
Termodynamika procesowazaliczenie7,0wykładyaudytoryjne3,00,7185
laboratoriapraktyczne2,00,495
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,395
Termodynamika technicznaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,594
wykładyaudytoryjne2,00,8184

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praca dyplomowa - projekt inżynierskizaliczenie15,0praca dyplomowaaudytoryjne15,01,008
Pracownia dyplomowazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,3408

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Szkolenie BHP ZUTzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051

Przedmioty dodatkowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,024
Szkolenie biblioteczne ZUTzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka zawodowa - programowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,01807

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ekonomiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1181
2 Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,9181

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy chemii komputerowejzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,594
wykładyaudytoryjne2,00,8184
2 Podstawy modelowania molekularnegozaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,30,394
wykładyaudytoryjne1,70,6184

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Materiały konstrukcyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,392
2 Podstawy materiałoznawstwazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,392

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria produktuzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,7187
2 Projektowanie produktu dla przemysłuzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,7187

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria systemów produkcyjnychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,6187
2 Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,497
wykładyaudytoryjne2,00,7187

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,1188
projektypraktyczne1,00,598
2 Zapobieganie awariom przemysłowymzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,398
wykładyaudytoryjne2,00,8188

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria jakościzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,398
wykładyaudytoryjne2,00,6188
2 Metody projektowania jakościzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,398
wykładyaudytoryjne2,00,6188

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ocena oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,397
wykładyaudytoryjne2,00,6187
2 Systemy zarządzania środowiskowegozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,397
wykładyaudytoryjne2,00,6187

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Inżynieria środowiskazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,00,9272
2 Kształtowanie środowiskazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne4,01,9272

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bioprocesy i aparatyegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,6188
projektyaudytoryjne1,00,398
2 Elementy inżynierii bioprocesowejegzamin3,0projektyaudytoryjne1,00,398
wykładyaudytoryjne2,00,6188

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy automatykizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6188
laboratoriapraktyczne1,00,398
2 Sterowanie obiektów i procesówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6188
laboratoriapraktyczne1,00,398

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Filozofia zrównoważonego rozwojuzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0271
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,0271

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,01,2305
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,01,2305

Blok obieralny 21 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,01,2306
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie2,0lektorataudytoryjne2,01,2306

Blok obieralny 22 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,5407
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,01,5407