Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny12 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny12 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2