Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy materiałoznawstwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy materiałoznawstwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Materiały inżynierskie - podział1
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych1
T-W-3Metale i ich stopy; stopy metali nieżelaznych2
T-W-4Tworzywa sztuczne, spieki i kompozyty1
T-W-5Materiały ceramiczne i szkła1
T-W-6Biomateriały1
T-W-7Formowanie materiałów1
T-W-8Kolokwium1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do kolokwium20
A-W-3czytanie wskazanej literatury31
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03a_W08
Student zana podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
ICHP_1A_W08C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03a_U01
Student potrafi okreslić skład i własności stali na podstawie jej oznaczenia Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
ICHP_1A_U01C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C03a_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się
ICHP_1A_K01C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03a_W08
Student zana podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z materiałoznawstwa
3,0Student zna podstawowe pojęcia z materiałoznawstwa (podstawowe definicje oraz podziały)
3,5Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,0Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,5Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie)
5,0Student zna informacje dotyczące tradycyjnych i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie), zna sposoby wytwarzania przykładowych materiałów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03a_U01
Student potrafi okreslić skład i własności stali na podstawie jej oznaczenia Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
2,0Student nie potrafi wskazać podstawowych właściwości materiałów inżynierskich
3,0Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów inżynierskich
3,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich
4,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich oraz potrafi określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia
4,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia oraz dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
5,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia, dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań oraz omówić metody wytwarzania wybranych materiałów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C03a_K01
Student rozumie potrzebę dokształcania się
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,5Student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,5Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
5,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa

Literatura podstawowa

  1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa, 2013
  2. L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszzawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Bionanomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2008
  2. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa. Stal, WNT, Warszawa, 2014
  3. K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Materiałoznawstwa w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 2017

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Materiały inżynierskie - podział1
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych1
T-W-3Metale i ich stopy; stopy metali nieżelaznych2
T-W-4Tworzywa sztuczne, spieki i kompozyty1
T-W-5Materiały ceramiczne i szkła1
T-W-6Biomateriały1
T-W-7Formowanie materiałów1
T-W-8Kolokwium1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2przygotowanie do kolokwium20
A-W-3czytanie wskazanej literatury31
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03a_W08Student zana podział i własności poszczególnych materiałów Student zna sposoby wytwarzania różnych materiałów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-4Tworzywa sztuczne, spieki i kompozyty
T-W-5Materiały ceramiczne i szkła
T-W-6Biomateriały
T-W-7Formowanie materiałów
T-W-3Metale i ich stopy; stopy metali nieżelaznych
T-W-1Materiały inżynierskie - podział
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z materiałoznawstwa
3,0Student zna podstawowe pojęcia z materiałoznawstwa (podstawowe definicje oraz podziały)
3,5Student zna podstawowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,0Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne)
4,5Student zna szczegółowe informacje dotyczące materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie)
5,0Student zna informacje dotyczące tradycyjnych i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych (podstawowe definicje, podziały oraz własności fizyczne i mechaniczne, zastosowanie), zna sposoby wytwarzania przykładowych materiałów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03a_U01Student potrafi okreslić skład i własności stali na podstawie jej oznaczenia Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-4Tworzywa sztuczne, spieki i kompozyty
T-W-5Materiały ceramiczne i szkła
T-W-6Biomateriały
T-W-7Formowanie materiałów
T-W-3Metale i ich stopy; stopy metali nieżelaznych
T-W-1Materiały inżynierskie - podział
T-W-2Podstawowe wiadomości o budowie materiałów konstrukcyjnych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać podstawowych właściwości materiałów inżynierskich
3,0Student potrafi wskazać podstawowe właściwości materiałów inżynierskich
3,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich
4,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich oraz potrafi określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia
4,5Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia oraz dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań
5,0Student potrafi sklasyfikowac i omówić właściwości materiałów inżynierskich, określić skład i własności stali na podsatwie jej oznaczenia, dobrać odpowiedni materiał do konkretnych zastosowań oraz omówić metody wytwarzania wybranych materiałów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C03a_K01Student rozumie potrzebę dokształcania się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i własnościami materiałów konstrukcyjnych
Treści programoweT-W-4Tworzywa sztuczne, spieki i kompozyty
T-W-5Materiały ceramiczne i szkła
T-W-6Biomateriały
T-W-7Formowanie materiałów
T-W-3Metale i ich stopy; stopy metali nieżelaznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium na koniec semestru, forma pisemna, czas 45 minut
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie potrzeby dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,0Student rozumie w stopniu podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
3,5Student rozumie w stopniu więcej niż podstawowym potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
4,5Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa
5,0Student rozumie w szerokim stopniu potrzebę dokształcania się w zakresie podstaw materiałoznawstwa